Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce Semestr letni 2018/2019 Wnioski o przyznanie Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce można składać: Studenci studiów stacjonarnych: w pokoju 136 Studenci studiów niestacjonarnych: w pokoju 6w terminie:18.02.2019 – 04.03.2019

Do wniosku należy dołączyć zał. 9 do Regulaminu FPMSiD: „Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów”. Średnie ocen będą potwierdzane po złożeniu wniosku w Dziekanacie. Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej w r.a. 2018/2019. 

Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna), Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

 Wnioski o przyznanie stypendium od miesiąca październik należy składać do dnia 15.10.2018 (poniedziałek). Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz stypendium rektora za osiągnięcia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe złożone po 15.10.2018 będą rozpatrzone negatywnie. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK. Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WIBHiIŚ uzgodnionym z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane na okres jednego semestru (5 miesięcy).W semestrze zimowym wnioski należy składać do dnia 15 października, w semestrze letnim do 4 marca 2019. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Załączniki:

Regulamin FPMSiD 2018/2019

Załącznik 01 - Zasady postępowania

Załącznik 02 - Zasady ustalania dochodu

Załącznik 02_1 - Dochód niepodlegający opodatkowaniu

Załącznik 02_2 - Składka zdrowotna

Załącznik 02_3 - Brak dochodu

Załącznik 03 - Procedura za wyniki w nauce

Załącznik 04 - Wykaz olimpiad

Załącznik 05 - Punkty naukowe

Załącznik 06 - Punkty sportowe

Załącznik 07 - Punkty artystyczne

Załącznik 08 - Zasady dla doktorantów

Załącznik 09 - Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń na innych kierunkach

Załącznik 10 - Wniosek o stypendium socjalne

Załącznik 11 - Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Załącznik 12 - Wniosek o stypendium rektora za wyniki w nauce

Załącznik 13 - Wniosek o stypendium dla laureatów olimpiad

Załącznik 14 - Wniosek o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne

Załącznik 15 - Wniosek o stypendium rektora dla doktorantów

Załącznik 16 - Wniosek o zapomogę

Załącznik 17 - Odwołanie/Ponowne rozpatrzenie wniosku    

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator