Rada wydziału

TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

w roku akademickim 2017/2018

 

24 października

21 listopada

19 grudnia

23 stycznia

20 lutego

20 marca

17 kwietnia

22 maja

26 czerwca

25 września

2017r.

2017r.

2017r.

2018r.

2018r.

2018r.

2018r.

2018r.

2018r.

2018r.

 

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. PW – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW
dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. PW
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW
dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI, prof. PW
dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. PW
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. PW
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. PW
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA
dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Kamil KRÓLAK
Krzysztof LEBIDA
Jagoda MIZERSKA
Katarzyna STRÓJWĄS
Weronika TOŚ
Aleksandra WOJCIECHOWSKA
Tomasz ZAPIEC
Paulina ZAWIERTA

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Błażej SMOLIŃSKI

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator