Stopień doktora

Zakończone postępowania

10.03.2020 r. dr inż. Andrzej Rudzki rozprawa doktorska nt. „Metoda określania poziomu ryzyka eksploatacji gazociągów transportowych” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 13/2020 (
pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jan Kotowicz – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (
pobierz)
prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (
pobierz)

10.03.2020 r. dr inż. Niccolo Isoli rozprawa doktorska nt. „Optymalizacja dwukryterialna gazowego systemu przesyłowego” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 12/2020 (
pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz

Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – z Politechniki Gdańskiej (
pobierz)
dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. uczelni – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (
pobierz)

10.03.2020 r. dr inż. Ewa Hołota wyróżniona rozprawa doktorska nt. „Metoda lokalizacji punktów monitoringu jakości wody na podstawie pomiarów stężenia chloru w wybranej strefie systemu wodociągowego miasta Lublin” (streszczenie)
Uchwała RND IŚGiE nr 10/2020 (
pobierz)
Uchwała RND IŚGiE nr 11/2020 (
pobierz)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. uczelni  - z Politechniki Lubelskiej
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak – z Politechniki Poznańskiej (
pobierz)
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. uczelni – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (
pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Bartosz Śniegocki rozprawa doktorska nt. „Ocena możliwości tłumienia uderzenia hydraulicznego z wykorzystaniem dynamicznego eliminatora drgań” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek Mitosek
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Szymon Imiełowski
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Sławczo Denczew – ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pobierz)
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz - z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Maciej Jefimow rozprawa doktorska nt. „Wpływ parametryzacji bezpośredniego efektu aerozolowego na prognozę meteorologiczną” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek Kamiński, prof. PAN
Promotorem pomocniczym była: dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni
Recenzentami byli:
dr hab. Tymon Zieliński, prof. PAN - z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (pobierz)
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB - z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Anna Komerska rozprawa doktorska nt. „Wpływ przesłon słonecznych z materiałem fazowo-zmiennym na właściwości cieplne fasad szklanych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Dariusz Ksionek
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan Danielewicz, prof. uczelni - z Politechniki Wrocławskiej (pobierz)
dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni - z Politechniki Łódzkiej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Michał Korycki rozprawa doktorska nt. „Modelowanie przepływu powietrza w obszarze zabudowy miejskiej z uwzględnieniem stratyfikacji atmosfery” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech Łobocki, prof. uczelni
Promotorem pomocniczym był: dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB
Recenzentami byli:
dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB - z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (pobierz)
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki - z Wojskowej Akademii Technicznej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Michał Sobieraj rozprawa doktorska nt. „Zastosowanie mieszanin z CO2 jako czynników roboczych w podkrytycznym autokaskadowym obiegu chłodniczym” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr Ziętek
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale - z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (pobierz)
dr hab. inż. Jacek Smołka, prof. uczelni - z Politechniki Śląskiej (pobierz)

26.09.2019 r. dr inż. Piotr Uścinowicz rozprawa doktorska nt. „Kierunki modyfikacji modelu odczuwania środowiska cieplnego przez pacjentów wybranych oddziałów szpitalnych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. uczelni - z Politechniki Śląskiej (pobierz)

25.06.2019 r. dr inż. Łukasz Szarek rozprawa doktorska nt. „Wymywalność metali ciężkich z zawiesin twardniejących z dodatkiem popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Promotorem pomocniczym był: dr hab. inż. Paweł Falaciński
Recenzentkami były:
dr hab. inż. Izabela BARTKOWSKA - z Politechniki Białostockiej (pobierz)
dr hab. inż. Anna KRÓL - z Politechniki Opolskiej (pobierz)

16.04.2019 r. dr inż. Damian Zasina rozprawa doktorska nt. „Analiza zmienności i niepewności szacowania emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w gospodarstwach domowych metodami geostatystycznymi” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Recenzentami byli:
prof. dr  hab. inż. Zbigniew NAHORSKI - z Instytutu Badań Systemowych PAN (pobierz)
dr hab. inż. Henryk RADOMIAK - z Politechniki Częstochowskiej (pobierz)

29.01.2019r. dr inż. Monika Łożyńska rozprawa doktorska nt. „Bilans obciążenia środowiska chromem(VI) dla wybranych procesów spalania” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. ŚWIETLIK - z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Recenzentkami były:
prof. dr hab. Ewa BULSKA - z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. Uczelni - z Politechniki Warszawskiej (pobierz)

20.11.2018r. dr inż. Paweł Zarodkiewicz rozprawa doktorska nt. „Modelowanie nieustalonego przepływu gazu o zmiennym składzie w rurociągu” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof BARTECKI, prof. PO - z Politechniki Opolskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Mariusz ZIÓŁKO - z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (pobierz

25.09.2018r. dr inż. Barbara Koelblen rozprawa doktorska nt. „Thermal human simulator as a tool for the evaluation of indoor environment conditions” (streszczenie)
temat w języku polskim: „Cieplny symulator człowieka jako narzędzie do oceny warunków środowiska wewnętrznego”  (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Agnieszka PSIKUTA- z Instytutu EMPA w St Gallen (Szwajcaria).
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan KACZMARCZYK - z Politechniki Śląskiej (pobierz)
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK - z Politechniki Poznańskiej (pobierz)

25.09.2018r. dr inż. Marcin Kawka rozprawa doktorska nt. „Application of Ensemble Kalman Filter in Modelling of Water Reservoirs Hydrodynamics”
temat w języku polskim: ”Zastosowanie zespołowego filtru Kalmana w modelowaniu hydrodynamiki zbiorników wodnych”
Promotorami przewodu doktorskiego byli:
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. Alfred WÜEST z Eawag/EPFL
Recenzentami byli:
dr  hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK  - z Politechniki Warszawskiej
dr hab. Artur MAGNUSZEWSKI, prof. UW - z Uniwersytetu Warszawskiego

25.09.2018r. dr inż. Jakub Pulka rozprawa doktorska nt. „Technologiczne i środowiskowe uwarunkowania toryfikacji komunalnych osadów ściekowych”  (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej BIAŁOWIEC, prof. UPWr.
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr MANCZARSKI
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jacek DACH, prof. UPP – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pobierz)
prof. dr  hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ–z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pobierz)

25.09.2018r. dr inż. Magdalena Kossakowska rozprawa doktorska nt. Modelowanie wpływu emisji z transportu lotniczego na procesy dynamiczne w górnej troposferze i dolnej stratosferze” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek KAMIŃSKI, prof. PAN
Recenzentami byli:
dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW - z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)        
prof. dr hab. Jacek PISKOZUB - z Instytutu Oceanologii PAN (pobierz)

26.06.2018r. dr Natalia Jendrzejewska rozprawa doktorska nt. Zmiany antybiotykooporności bakterii w procesie oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWSKA, prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Grażyna PŁAZA – z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice (pobierz)
dr  hab. inż. Wioletta PRZYSTAŚ–z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)

26.06.2018r. dr inż. Anna Gayer rozprawa doktorska nt. „Ocena personalnego narażenia na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 w środowisku miejskim, z uwzględnieniem dziennych aktywności mieszkańców”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Magdalena REIZER
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Izabela SÓWKA, prof. PWr – z Politechniki Wrocławskiej (pobierz)
prof. dr  hab. Józef PASTUSZKA – z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)

20.03.2018 r. - dr inż. Michał Kubrak rozprawa doktorska nt. „Ciśnieniowy przepływ wody w rurociągu z umieszczonym wewnątrz przewodem” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Apoloniusz KODURA
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK – z Politechniki Poznańskiej (pobierz)
dr  hab. inż. Jerzy GAŁAJ, prof. SGSP – ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (pobierz)

23.01.2018 r. - dr inż. Dorota Maria Bełkowska-Wołoczko rozprawa doktorska nt. „Stężenia powierzchniowe jako wskaźnik ekspozycji człowieka na submikronowe cząstki pyłów zawieszonych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Elżbieta JANKOWSKA – z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB
Recenzentami byli:
dr hab. Krzysztof MARKOWICZ, prof. UW – z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)
dr hab. inż. Jacek KAMIŃSKI, prof. PAN – z Instytutu Geofizyki PAN (pobierz)

21.11.2017r. - dr inż. Mateusz Kędzior  rozprawa doktorska nt. „Określenie stanu wilgotności przypowierzchniowej warstwy gleby przy użyciu niskorozdzielczych obserwacji satelitarnych w paśmie mikrofalowym”  (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Bogusław USOWICZ - z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN (pobierz)
dr hab. inż. Zygmunt MIATKOWSKI, prof. ITP - z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (pobierz)

21.11.2017r. - dr inż. Katarzyna Maciejewska rozprawa doktorska nt. „Analiza krótkoterminowego wpływu różnych typów zanieczyszczeń pyłowychna zdrowie mieszkańców Warszawy”
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-RELZER
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. med. Wojciech HANKE - z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
dr hab. inż. Piotr HOLNICKI-SZULC, prof. IBS PAN  - z Instytutu Badań Systemowych PAN.

24.10.2017r. - dr Małgorzata Wawer  rozprawa doktorska nt. „Magnetyczna i geochemiczna charakterystyka zanieczyszczeń komunikacyjnych w glebach przydrożnych oraz wpływ ekranów akustycznych na ich rozprzestrzenianie się” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. Tadeusz MAGIERA, prof. IPIŚ PAN
Recenzentami byli:
dr hab. Józef PASTUSZKA, prof. PŚl.    - z Politechniki Śląskiej (pobierz)
dr hab. Beata KRASNODĘBSKA-OSTRĘGA - z Uniwersytetu Warszawskiego (pobierz)

19.09.2017r. - dr inż. Piotr Wiliński  rozprawa doktorska nt. „Zastosowanie procesu mikro- i nanoflotacji z użyciem ozonu (DOF) do oczyszczania ścieków przemysłowych na przykładzie przemysłu kosmetycznego” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK, prof. PW
Promotorem pomocniczym był: dr inż. Piotr MARCINOWSKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK - z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (pobierz)
dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, prof. PCz. - z Politechniki Częstochowskiej(pobierz)

20.06.2017r. - dr inż. Witold Jawański  rozprawa doktorska nt. „Modelowanie fizyczne betonów hydrotechnicznych z kruszywem gruboziarnistym” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
Recenzentami byli:
recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew GIERGICZNY - z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (pobierz)
prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI - z Politechniki Krakowskiej (pobierz)

20.06.2017r. - dr Nina Doskocz rozprawa doktorska nt. „Ocena oddziaływania nanocząstek tlenku glinu tlenku cyrkonu na organizmy ekosystemów wodnych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł, prof. PW
Recenzentami byli:
Dr hab. inż. Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, prof. PŚl. – z Politechniki Śląskiej
Dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. PW – z Naszego Wydziału.

20.06.2017r. - dr inż. Lech Gawuć  rozprawa doktorska nt. „Metoda szacowania strumienia ciepła jawnego w miastach na podstawie danych satelitarnych i obserwacji naziemnych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. PW
Promotorem pomocniczym była: dr inż. Joanna STRUŻEWSKA
Recenzentami byli:
Prof. dr  hab. Szymon MALINOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego (recenzja)
Prof. dr hab. Krzysztof BŁAŻEJCZYK – z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN (recenzja)

23.05.2017. dr inż. Akram Muhammad Khan rozprawa doktorska nt. „Optimization of Marine Transportation of Compressed Natural Gas” (streszczenie)
temat w języku polskim: „Optymalizacja transportu gazu sprężonego drogą morską”(streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY  – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (pobierz)
dr hab. inż. Witold WAROWNY – z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie(pobierz)

20.12.2016r. - dr inż. Karol Szymankiewicz rozprawa doktorska nt. „Weryfikacja inwentaryzacji emisji tlenków azotu na podstawie pomiarów satelitarnych troposferycznego przekroju NO2 oraz wyników modelu chemii troposfery”.   
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jacek Kamiński-prof. PAN
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Janusz JAROSŁAWSKI-prof. PAN – z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK – z Politechniki Warszawskiej Wydział Geodezji i Kartografii

06.07.2016r. - dr inż. Anna Nowicka rozprawa doktorska nt. „Wpływ mikrofalowego kondycjonowania biomasy lignocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Marcin ZIELIŃSKI – prof. UWM – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   
Recenzentami były:  
prof. dr hab. inż. Zofia SADECKA       – z Uniwersytetu Zielonogórskiego (recenzja)
prof. dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA – z Politechniki Śląskiej(recenzja)

06.07.2016r. - dr inż. Marcin Malicki rozprawa doktorska nt. „Wpływ zmiany parametrów pracy chłodziarki na efektywność energetyczną źródła trójgeneracyjnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Robert SEKRET – z Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI – z Politechniki Warszawskiej

19.04.2016r. - dr inż. Ewelina Różycka-Wrońska rozprawa doktorska nt. „Eksploatacyjne uwarunkowania emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza ze źródeł ciepłowniczych opalanych węglem”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Renata KRZYŻYŃSKA-prof. PWr.  z Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER z Politechniki Warszawskiej

19.04.2016r. - dr inż. Karol Przeździecki rozprawa doktorska nt. „Badania satelitarne wilgotności gleby metodą trójkąta w zastosowaniach środowiskowych”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Tomasza ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. BogusławUSOWICZ z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

15.12.2015r. - dr inż. Dariusz Ksionek rozprawa doktorska nt. „Wykorzystanie zjawiska przemiany fazowej wosku pszczelego do magazynowania energii w systemach ogrzewczych niskotemperaturowych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. inż. Janusz WOJTKOWIAK –  z Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

07.07.2015r. - dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska rozprawa doktorska nt. „Modelowanie numeryczne interakcji wód powierzchniowych i podziemnych” (streszczenie)
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli: 
prof. dr hab. inż. Marek MARCINIAK - z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (recenzja)
prof. dr hab. inż. Andrzej SZCZEPAŃSKI - z  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (recenzja)

16.06.2015r. - dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska rozprawa doktorska nt. „Analiza ryzyka w systemie gospodarki odpadami medycznymi”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof GASKA –  z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS – z Politechniki Warszawskiej

26.05.2015r. - dr inż. Agata PIOTROWSKA rozprawa doktorska nt. „Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w zmodyfikowanym procesie Fentona”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK – prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof BARBUSIŃSKI-prof. PŚl.–  z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Zbigniew SZPERLIŃSKI – em. prac. z Politechniki Warszawskiej

17.03.2015r. - dr inż. Łukasz Kotyński rozprawa doktorska nt. „Algorytm wykrywania nieszczelności w gazociągu wysokiego ciśnienia”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT – z Politechniki Gdańskiej

16.12.2014r. - dr inż. Magdalena Zimakowska-Laskowska
rozprawa doktorska nt. „Model emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych do atmosfery”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zdzisław CHŁOPEK
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER-prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ – z Politechniki Poznańskiej

21.10.2014r. - dr inż. Radosław Barczak rozprawa doktorska nt. „Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej KULIG-prof. PW
Recenzentkami były:
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Joanna KOŚMIDER – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

21.10.2014r. - dr inż. Stanisław Brzęczkowski rozprawa doktorska nt. „Bilansowanie gazowego systemu przesyłowego w jednostkach energii”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

21.10.2014r. - dr inż. Andrzej Czapczuk rozprawa doktorska nt. „System ekspertowy do oceny przepływów i strat ciśnienia w układzie dystrybucji wody”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Stanisław BIEDUGNIS
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI – z Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Jacek PIEKARSKI-prof. PK – z Politechniki Koszalińskiej

8.07.2014r. - dr inż. Bartosz Wąsikowski rozprawa doktorska nt. „Badanie efektywności hydrożeli polimerowych w procesie rekultywacji składowisk odpadów”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Barbara GWOREK – z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

8.04.2014r. - dr inż. Dorota Andrzejewska rozprawa doktorska nt. „Bioługowanie metali ciężkich z odpadów paleniskowych wspomagane mikroorganizmami wytwarzającymi biosurfaktanty”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWSKA – prof. PW
Recenzentami były:
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA – em. prac. z Politechniki Warszawskiej
dr hab. Liliana KALISZ – prof. IOŚ-PIB – z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego

18.03.2014r. - dr inż. Konrad Woliński rozprawa doktorska nt. „Metody wykorzystania ciepła odpadowego w tłoczniach gazu ziemnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY – z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

21.01.2014r. - dr inż. Magdalena Reizer rozprawa doktorska nt. „Metodyka identyfikacji przyczyn występowania epizodów pyłowych w warunkach polskich”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER – prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; z Politechniki Wrocławskiej

21.01.2014r. - dr inż. Julia Trymucha rozprawa doktorska nt. „Analiza niezawodności otwartego systemu chłodzenia w elektrowniach konwencjonalnych na przykładzie Elektrowni Połaniec”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Janusz RAK – z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

17.12.2013r. - dr inż. Paweł Choromański rozprawa doktorska nt. „Wpływ wybranych związków organicznych na proces fermentacji metanowej”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Ewa KARWOWOSKA-prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

19.11.2013r. - dr Paweł Kowalik rozprawa doktorska nt. "Oczyszczanie ścieków formaldehydowych za pomocą wybranych wysokoefektywnych procesów utleniania"
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK-prof. PW
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA - prof. PW - z Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK - prof. PRz - z Politechniki Rzeszowskiej

22.10.2013r. - dr inż. Liliana Mirosz rozprawa doktorska nt. "Wymiana ciepła w kanałach spalinowych kotłów ciepłowniczych"
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA - prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK- z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
dr hab. inż. Tomasz WIŚNIEWSKI- prof. PW - z Politechniki Warszawskiej

09.07.2013r. - dr Jan Bogacki rozprawa doktorska nt. "Chemiczne podczyszczanie ścieków z przemysłu kosmetycznego"
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK - prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Anna ANIELAK - z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
prof. dr hab. inż. Bronisław BARTKIEWICZ - z Politechniki Warszawskiej

09.07.2013r. - dr inż. Joanna Rucińska rozprawa doktorska nt. "Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z utrzymaniem komfortu cieplnego"
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Bernard ZAWADA - prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Wojciech MARKS- em. prac. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Dariusz HEIM- prof. PŁ - z Politechniki Łódzkiej

21.05.2013r. - dr inż. Bartosz Sałaciński rozprawa doktorska nt. „Wykorzystanie konstrukcji betonowych jako akumulatorów ciepła dla wodnych systemów ogrzewczych w budynkach”
Promotorem pzrewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Vyacheslav PISAREV – prof. PRz.
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Jan GÓRSKI– prof. AGH– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

23.04.2013r. - dr inż. Sławomir Kasiński rozprawa doktorska nt. „Efektywność biologicznej stabilizacji tlenowej frakcji wielkościowych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA
Recenzentami byli:
dr hab. inż. Grzegorz WIELGOSIŃSKI– prof. PŁ – z Politechniki Łódzkiej
dr hab. Ewa KARWOWSKA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

26.03.2013r. - dr Katarzyna Affek rozprawa doktorska nt.„Ekotoksykologiczna ocena ryzyka wywołanego obecnością wybranych farmaceutyków w wodach powierzchniowych”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ-prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. inż. Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA-prof. PŚl.– z Politechniki Śląskiej
dr hab. Ewa KARWOWSKA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

18.12.2012r. - dr inż. Aleksander Suszyński rozprawa doktorska nt. „Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne decydujące o wyborze strategii przeróbki komunalnych osadów ściekowych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew HEIDRICH
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Kazimierz SZYMAŃSKI – z Politechniki Koszalińskiej
dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA– prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

20.11.2012r. - dr inż. Dominik Kowalczyk rozprawa doktorska nt. „Zależność wskaźników emisji pyłów drobnych i zawartych w nich pierwiastków śladowych od parametrów procesu spalania węgla w kotłach pyłowych i odpylania spalin”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER– prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – z Politechniki Wrocławskiej
dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA– prof. PW –z Politechniki Warszawskiej

23.10.2012r. - dr inż. Wojciech Bystrzyński rozprawa doktorska nt. „Usuwanie z wody rozpuszczonych substancji organicznych na magnetycznej żywicy jonowymiennej MIEX DOC”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zbigniew HEIDRICH
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Marian GRANOPS– z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK– prof. PW –z Politechniki Warszawskiej

23.10.2012r. - dr inż. Marta Bedryj rozprawa doktorska nt. „Ocena występowania przepływów niżówkowych w Polsce przy wykorzystaniu wielowymiarowej jądrowej estymacji gęstości”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Janusz KINDLER
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Laura RADCZUK– z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY–z Politechniki Warszawskiej

22.05.2012r. - dr inż. Michał Radlak rozprawa doktorska nt. „Kompostowanie biomasy z odpadów komunalnych w powietrzu wzbogaconym w tlen"
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Jerzy GOLIMOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW - z Politechniki Warszawskiej

22.05.2012r. - dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap rozprawa doktorska nt. ”Zastosowanie liniowych modeli hydrodynamicznych do modelowania przepływów mezoskalowych w złożonych warunkach terenowych”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. Szymon MALINOWSKI – z Uniwersytetu Warszawskiego  
płk. prof. dr hab. inż. Ireneusz WINNICKI – z Wojskowej Akademii Technicznej

21.02.2012r. - dr inż. Maciej Danielak rozprawa doktorska nt. „Wpływ lotnych zanieczyszczeń z materiałów budowlanych na jakość powietrza w wentylowanych pomieszczeniach”.
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Bogdan MIZIELIŃSKI.
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK - z Politechniki Poznańskiej
dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI– prof. PW - z Politechniki Warszawskiej.

20.12.2011r. - dr inż. Agnieszka Tomaszewska rozprawa doktorska nt. „Biologiczne oczyszczanie ścieków z produkcji erytromycyny wspomagane wysokoefektywnymi procesami utleniania”
Promotorem przewodu doktorskiego była: prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Ewa KLIMIUK – z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr hab. inż. Jeremi NAUMCZYK – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

22.11.2011r. - dr inż. Aleksandra Cyganecka rozprawa doktorska nt. „Test poboru fosforu jako narzędzie do szacowania udziału bakterii denitryfikujących w populacji bakterii akumulujących fosfor”
Promotorem przewodu doktorskiego była: dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA –prof. PW
Recenzentami były:
dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA- prof. PŚl. – z Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA–z Politechniki Warszawskiej

25.10.2011r. - dr inż. Daniel Gerwatowski rozprawa doktorska nt. „Analiza czynników wpływających na przepustowość układu przesyłowego gazu ziemnego”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Aleksander KARCZ– z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica    
dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI – prof. PW–z Politechniki Warszawskiej

20.09.2011r. - dr inż. Katarzyna Kaczyńska-Sajko rozprawa doktorska nt. „Parametryzacja procesu oczyszczania wylewiska odpadów z odwiertów wydobywczych ropy naftowej”
Promotorem przewodu doktorskiego był: dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA – z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica
prof. dr hab. Maria ŁEBKOWSKA – z Politechniki Warszawskiej

05.07.2011r. - dr inż. Małgorzata Kwestarz rozprawa doktorska nt. „Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Andrzej OSIADACZ
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Waldemar KAMRAT – z Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Stanisław MAŃKOWSKI– em. prac. z Politechniki Warszawskiej

05.07.2011r. - dr inż. Izabela Kosińska rozprawa doktorska nt. „Metodyka oceny porównawczej wpływu na środowisko składowania i termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych”
Promotorem przewodu doktorskiego był: prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI – z Politechniki Krakowskiej
Recenzentami byli:
prof. dr hab. inż. Barbara GRZMIL – z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie             
dr hab. inż. Andrzej KULIG – prof. PW – z Politechniki Warszawskiej

Nadane stopnie doktora - rok 2010

Nadane stopnie doktora - rok 2009

Nadane stopnie doktora - rok 2008

Nadane stopnie doktora - rok 2007

Nadane stopnie doktora - rok 2006

Nadane stopnie doktora - rok 2005

Nadane stopnie doktora - rok 2004

Nadane stopnie doktora - rok 2003

Nadane stopnie doktora - rok 2002

Nadane stopnie doktora - rok 2001

Nadane stopnie doktora - rok 2000

Nadane stopnie doktora - rok 1999

Nadane stopnie doktora - rok 1998

Nadane stopnie doktora - rok 1997

Nadane stopnie doktora - rok 1996

Nadane stopnie doktora - rok 1995

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora od roku 1959. Pierwsze wszczęcie przewodu doktorskiego nastąpiło w styczniu 1960r. a pierwszy doktorat został obroniony w 1962r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator