Seminarium

Dnia 12 kwietnia br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się Seminarium zorganizowane przez firmę Sika Poland Sp. z o.o. i Koło Naukowe Inżynierii Wodnej pt. „Systemowe rozwiązania izolacji i uszczelnień obiektów hydrotechnicznych, podziemnych i oczyszczalni ścieków”.

Czytaj więcej...

Walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej

Z przyjemnością informujemy że w dniu 17 lutego o godz. 15:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej. Obrady odbywać się będą w sali 611 gmachu Wydziału. Po zakończeniu walnego zgromadzenia odbędzie się tradycyjne Spotkanie Noworoczne w sali Rady Wydziału i hallu na I piętrze. 

Absolwenci, którzy do tej pory nie zapisali się do Stowarzyszenia będą mieli do tego okazję, w trakcie zgromadzenia, lub też po złożeniu deklaracji osobiście w pokoju 222 po opłaceniu wpisowego, oraz składki członkowskiej.

Zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia

Dr inż. Jerzy Sewerynik

XII Kongres Obywatelski

W sobotę, 28. października 2017r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się XII Kongres Obywatelski pod hasłem: PARTNERSKA I WSPÓLNA POLSKA. SZACUNEK – UCZCIWOŚĆ – WSPÓŁPRACA. Więcej informacji na temat samego Kongresu oraz szczegółowy program wydarzenia znajdziecie w załączonych dokumentach. Politechnika Warszawska jest partnerem tego interesującego przedsięwzięcia. Zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów do aktywnego udziału. Dwie sesje tematyczne są dedykowane młodym:  Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo oraz Wizja Polski – 100 lat plus. Głos Młodych.

Program Kongresu

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy.

Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

Więcej...

Badanie antydyskryminacyjne

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator