logoStep

Mapa serwisu

Strona główna
Aktualności
O projekcie
Struktura
Komitet sterujący
Komitet doradczy
Grupy robocze
Spotkania
Publikacje
Kontakt
STEP - Home Page
Portal e-learning

 


English version

STEP - Strona główna

Projekt STEP

Program Projektu STEP „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju” powstał w 2005 roku, kiedy przygotowywano do wdrożenia Dyrektywę 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się nowe problemy, zaś wdrożenie Dyrektywy postawiło przed członkami Projektu nowe zadania. Należą do nich uwzględnienie eksponowanej obecnie wzorcowej rola budynków użyteczności publicznej oraz konieczność realizacji zadań wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej. Wraz z przygotowywanym Krajowym Planem Działań dotyczącym efektywności energetycznej (EEAP) wyznaczają nowe, bardziej ambitne niż przypuszczano cele Projektu. STEP nieśmiało oferujący pomoc w dziedzinie wspomagania okazuje się dzisiaj bezcennym narzędziem badawczym w tym zakresie.

Celem ogólnym Projektu jest wsparcie naukowo badawcze działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Polsce. Cel szczegółowy to dostarczenie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji wyboru rozwiązań technicznych, które przyczynią się do zmiany tradycyjnych rozwiązań budowlanych na rzecz rozwiązań zoptymalizowanych zgodnych z przyjętymi kryteriami w budynkach istniejących wraz z przeniesieniem nabytych doświadczeń na obiekty nowe.

» więcej

Aktualności

  • Trondheim 2011

  • Konferencja Projektu STEP

  • Energodom 2010

  • CESB 2010

  • CLIMA 2010

» więcej

Uruchomiono system e-learningowy projektu STEP

Zapraszamy do odwiedzenia portalu

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: STEP@is.pw.edu.pl

Prenumerata STEP Newsletter: STEP@is.pw.edu.pl


Niniejszy portal został przygotowany w ramach projektu STEP PL0077 realizowanego w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
The Portal was written due to the support of STEP Project PL 0077 financed by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.