Michal Strzeszewskipic/fotradoslawrosinski.gif (1016 bytes)    

dr inż. Michał Dariusz Strzeszewski  

Politechnika Warszawska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Dla studentów  |  Publikacje |  Kontakt


Wybrane publikacje / Selected publications:Seminarium Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków – jak je efektywnie wykorzystać? 
Politechnika Warszawska, 6 czerwca 2017
 VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja.
Zegrze, 12 maja 2017
 Forum Termomodernizacja 2017. Warszawa, 25 kwietnia 2017 Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Sowy: Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2017.New!11.08.2017,
Pobierz...


Strzeszewski M.: Wymiary przegród budowlanych w programie Audytor OZC 25.01.2011,

COW 12/2010. Str. 478.


Strzeszewski M.: Dziedziczenie danych w programie Audytor OZC 9.10.2010,

COW 11/2010. Str. 429-430.


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w instalację chłodzenia 9.10.2010,
Polski Instalator 10/2010. Str. 80-82.

Strzeszewski M.: Program Audytor SDG 1.0. Szybki dobór grzejników 9.10.2010,
COW 9/2010. Str. 328.


Strzeszewski M.: Parametryzacja danych w programie Audytor OZC 25.01.2011,
COW 7-8/2010. Str. 283.


Strzeszewski M.: Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię wg normy PN-EN ISO 13790:2009 25.01.2011,
COW 6/2010. Str. 229-....


Strzeszewski M.: Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych (Aktualizacja) 25.01.2011,
COW 5/2010. Str. 186-....


Strzeszewski M.: Wspomagane komputerowo sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków wyposażonych w instalację chłodzenia 25.01.2011,

COW 4/2010. Str. 149-....


Strzeszewski M.: Świadectwo energetyczne dla własnego budynku 25.01.2011,
COW 3/2010. Str. 110.


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Nowe funkcje programu Audytor OZC 4.6 Pro  25.01.2011,
COW 2/2010. Str. 25-....


Strzeszewski M.: Projektuj i certyfikuj 5.01.2009,
COW 1/2010. Str. 25-26.

Strzeszewski M., Wereszczyński P., Pogocki J.: Świadectwa energetyczne w praktyce 5.01.2009,
Napędy i Sterowanie 12/2009, str....


Strzeszewski M.: Ogrzewanie ścienne 9.10.2010,
Builder 11/2009. Str. 60-63.


Strzeszewski M.: Kto ma prawo wykonywać świadectwa energetyczne? 5.01.2009,
Polski Instalator 12/2009. Str. 57.


Strzeszewski M.: Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 5.01.2009,
COW 11/2009. Str. 21-....


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Program Audytor OZC 4.6 Pro. Nowa wersja programu Streszczenie, wersja skrócona26.09.2009,
Energia i Budynek 9/2009. str. 46-48.

Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (7). Ściana przyległa do gruntuStreszczenie, wersja skrócona  21.08.2009,
Energia i Budynek 7-8/2009. str. 50-51.


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (6). Podłoga w piwnicy Streszczenie, wersja skrócona  29.07.2009,
Energia i Budynek 6/2009. str. 45-48.


Strzeszewski M., Wereszczyński P., Pogocki J.: Program Audytor OZC 4.5 ProStreszczenie, wersja skrócona 15.06.2009,
Energia i Budynek 5/2009. str. 46-48.


Strzeszewski M.: Podstawa prawna oceny energetycznej budynków  30.04.2009,
Rynek Instalacyjny 4/2009. Str. 23-25.
 
Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (5). Podłoga na gruncieStreszczenie, wersja skrócona  28.04.2009,
Energia i Budynek 3/2009. str. 44-47.

Strzeszewski M.: Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych  8.02.2009,
COW 2/2009. Str. 32-34.


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (4). DachyStreszczenie, wersja skrócona  3.04.2009,
Energia i Budynek 2/2009. str. 42-45.


Strzeszewski M.: Cele systemu oceny energetycznej budynków wg Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE  30.04.2009,
Rynek Instalacyjny 1-2/2009. Str. 37-38. 


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (3). Przegrody z warstwami powietrznymiStreszczenie, wersja skrócona  3.04.2009,
Energia i Budynek 1/2009. str. ....


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (2). StropyStreszczenie, wersja skrócona 21.01.2009,
Energia i Budynek 12/2008. str. 49-51.


Strzeszewski M.: Technika warstw w programie Audytor C.O.  9.01.2009,
COW 12/2008. Str. 40-41.


Strzeszewski M., Wereszczyński P., Pogocki J.: Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wspomagane komputerowo. Audytor OZC 4.0   29.12.2008,
Rynek Instalacyjny 12/2008. Str. 36-39. 


Strzeszewski M.: Wspomagane komputerowo obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN–EN 12831  27.11.2008,
COW 11/2008. Str. 28-31.


Strzeszewski M., Wereszczyński P., Pogocki J.: Audytor OZC 4.0. Obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN-EN 12831 w praktyce  19.11.2008,
Polski Instalator 11/2008. Str. 66-70.


Strzeszewski M., Wereszczyński P.: Przykłady komputerowo wspomaganego obliczania współczynników przenikania ciepła (1)Streszczenie, wersja skrócona 19.11.2008,
Energia i Budynek 10/2008. str. 24-30.


Strzeszewski M.: Czy „świadectwo energetyczne” to inna nazwa „audytu energety3cznego”?  16.10.2008,
Polski Instalator 10/2008. Str. 81.Konferencja: Certyfikacja energetyczna budynków. Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne. Warszawa, 3 września 2008.


Strzeszewski M.: Certyfikacja energetyczna budynków. Świadectwa energetyczne w pytaniach i odpowiedziach 9.10.2008,
Podłoga nr 4/2008. Str. 15-18.


Strzeszewski M., Wereszczyński P., Pogocki J.: Czwarta odsłona Audytora OZCStreszczenie, wersja skrócona 1.10.2008,
Energia i Budynek 9/2008. Str. 32-35.


Strzeszewski M.: Wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE  30.09.2008,
COW 9/2008. Str. 24-26.


Strzeszewski M.: Wstępne porównanie sposobu określania mocy szczytowej do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 i PN-EN 12831:2006   23.09.2008,
Rynek Instalacyjny 9/2008. Str. 42-46. 


Strzeszewski M.: Izolacja w ogrzewaniu podłogowym  18.07.2008,
Polski Instalator 6/2008 nr specjalny. Str. 46-49.Forum Termomodernizacja 2008. Warszawa, 17 czerwca 2008 


Strzeszewski M.: Kto będzie miał prawo wykonywać świadectwa energetyczne?  19.06.2008,
Polski Instalator 6/2008. Str. 59.Konferencja Naukowo-Techniczna - Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie.
Warszawa 28 maja 2008. 


Strzeszewski M.: Porównanie metodyki określania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 i PN-EN 12831:2006 29.05.2008,
Konferencja Naukowo - Techniczna Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie. Politechnika Warszawska. Warszawa 28 maja 2008.


Zdziennicki W., Strzeszewski M.: Analiza porównawcza systemów rozprowadzenia przewodów w instalacji c.o. w budynku jednorodzinnym 14.02.2008,
COW 5/2008. Str. 17-22.


Strzeszewski M.: Współczynniki straty ciepła w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg PN–EN 12831 Streszczenie, wersja skrócona28.04.2008,
Energia i Budynek 3/2008. Str. 20-24.


Strzeszewski M.: Ekstrapolacja wymagań normy PN-EN 1264 dotyczących izolacji grzejników podłogowych do warunków polskich 15.04.2008,
COW 4/2008. Str. 29-30.


Strzeszewski M.: Ogrzewanie ścienne. Przegląd stosowanych rozwiązań technicznychStreszczenie, wersja skrócona3.04.2008,
Energia i Budynek 2/2008. Str. 31-35.


Strzeszewski M.: Uproszczona metoda obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg normy PN-EN 12831 21.02.2008,
COW 2/2008. Str. 20-22.


Strzeszewski M.: Obliczanie obciążenia cieplnego wysokich pomieszczeń wg PN-EN 12831 10.01.2008,
COW 1/2008. Str. 20.


Jannasz P., Strzeszewski M.: Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego na przykładzie budynku dwufunkcyjnego 09.12.2007,
COW 12/2007. Str. 20-24.


Strzeszewski M.: Nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania wg PN-EN 12831 09.12.2007,
COW 12/2007. Str. 14-15.


Strzeszewski M.: Wodne ogrzewanie podłogowe (3) – wykonawstwo 28.01.2007,
Energia i Budynek 8/2007. Str. 55-59.


Strzeszewski M.: Wodne ogrzewanie podłogowe (2) – projektowanie wspomagane komputerowo 28.01.2007,
Energia i Budynek 8/2007. Str. 15-20.


Strzeszewski M.: Wodne ogrzewanie podłogowe (1) – wprowadzenie do systemu 28.01.2007,
Energia i Budynek 8/2007. Str. 11-14.


Strzeszewski M.: Współczynniki redukcji temperatury w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831 29.09.2007,
COW 9/2007. Str. 10-22.


Strzeszewski M.: Obliczanie projektowej wentylacyjnej straty ciepła w przypadku instalacji wentylacyjnej wg PN-EN 12831 27.06.2007,
COW 7-8/2007. Str. 51-54.


Strzeszewski M.: Obliczanie projektowej wentylacyjnej straty ciepła w przypadku wentylacji naturalnej wg PN-EN 12831 27.06.2007,
COW 6/2007. Str. 33-36.


Strzeszewski M.: Norma PN-EN 12831. Moc szczytowa wg normy europejskiej (1-3) 14.07.2007,
Energia i Budynek 3/2007. Str. 32-34;
Energia i Budynek 4/2007. Str. 37-39;
Energia i Budynek 5/2007. Str. 16-18.


Strzeszewski M.: Izolacja grzejników podłogowych 29.09.2007,
Podłoga nr 4/2007. Str. 46-49.


Strzeszewski M.: Audytor H2O. Opcjonalne oznaczenia na rysunkach 18.06.2007,
Polski Instalator 6/2007. Str. 86.


Strzeszewski M.: Przykłady obliczania projektowej straty ciepła przez grunt wg PN-EN 12831 29.05.2007,
COW 5/2007. Str. 14-17, 36.


Strzeszewski M.: Uproszczona metoda obliczania projektowej straty ciepła do gruntu wg PN-EN 12831 18.04.2007,
COW 4/2007. Str. 16-18.


Strzeszewski M.: Europejskie ciepło. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831:2006 (cz. 2) 13.03.2007,
Magazyn Instalatora 3/2007. Str. 32-34.


Strzeszewski M.: Straty ciepła po nowemu. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831:2006 (cz. 1) 13.03.2007,
Magazyn Instalatora 2/2007. Str. 32-33.


Strzeszewski M.: Przykłady obliczania projektowej straty ciepła przez przenikanie wg PN-EN 12831 20.01.2007,
COW 2/2007. Str. 25-27.


Strzeszewski M.: Obliczanie projektowej straty ciepła przez przenikanie wg PN-EN 12831 30.01.2007,
COW 1/2007. Str. 31-35.


Strzeszewski M.: Rura pod kamieniem. Warstwa wykończeniowa podłogi grzejnej 17.01.2007,
Magazyn Instalatora 1/2007. Str. 42-43.


Strzeszewski M.: Norma PN-EN 12831. Nowa metodyka obliczania projektowego obciążenia cieplnego,
Instalacje nr 1 i 2/2007.
  6.09.2008


Strzeszewski M.: Wartości temperatury stosowane w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg PN-EN 12831 17.01.2007,
COW 12/2006. Str. 19-20.


Strzeszewski M.: Norma PN-EN 12831. Nowe podejście do obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 7.10.2006,
COW 10/2006. Str. 11-13.


Strzeszewski M.: Kluczowe zmiany w metodyce obliczania zapotrzebowania na ciepło zawarte w PN-EN 12831. Nowe obliczenia kontra stare 29.11.2006,
Polski Instalator 10/2006. Str. 25-30.


Strzeszewski M.: Prawidłowe izolowanie przewodów wodnych i kanałów powietrznych 2.11.2006,
Rynek Instalacyjny 10/2006. Str. 26-32. 


Strzeszewski M.: Ciepło z klasą. Kierunki rozwoju ogrzewnictwa 7.10.2006,
Magazyn Instalatora 10/2006. Str.48-49.


Strzeszewski M.: Straty w dół. Kierunki rozwoju w ogrzewaniu budynków mieszkalnych 7.10.2006,
Magazyn Instalatora 9/2006. Str.48-49.


Gliniak W., Strzeszewski M.: Kontrola gwarancją bezpiecznej eksploatacji. "Element po elemencie" - okresowy przegląd instalacji w domu jednorodzinnym 29.06.2006,
Polski Instalator nr specjalny 7-8/2006. Str. 28-30.


Strzeszewski M.: Projektowanie ogrzewania podłogowego wspomagane komputerowo,
Podłoga nr 7-8/2006. Str. 10-13.


Strzeszewski M.: Budowa podłogi grzejnej,
Podłoga nr 7-8/2006. Str. 7-9.


Strzeszewski M.: Nowe funkcje programu Audytor C.O. w wersji 3.5,
COW 6/2006. Str. 30-32 29.06.2006Szkolenie dla pracowników supportu technicznego. Wiedeń, 17 czerwca 2006


Strzeszewski M.: Izolacja przewodów centralnego ogrzewania prowadzonych w podłodze w kontekście jakości powietrza wewnętrznego,
w: "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2005". Pod redakcją Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy,
Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006. Str. 209-216. 28.09.2007


Strzeszewski M.: Audytor H2O 1.5. Nowe funkcje ułatwiające projektowanie instalacji wodociągowych,
Instalacje nr 2/2006. Str. 16-18.
  7.03.2006


Strzeszewski M.: Audytor H2O. Objętość przewodów poza zasięgiem cyrkulacji,
Polski Instalator 5/2006. Str. 70-71. 11.05.2006


Strzeszewski M.: Audytor H2O. Projektowanie pionów wodociągowych,
Polski Instalator 3/2006. Str. 60-61. 7.03.2006


Wereszczyński P., Strzeszewski M.: Audytor C.O. 3.5, Audytor H2O 1.5. Nowe możliwości programów z serii Audytor 7.03.2006,
Polski Instalator 1/2006. Str. 31-33.


Strzeszewski M.: Wpływ zastosowania ogrzewań niskotemperaturowych na efektywność energetyczną dystrybucji czynnika 7.03.2006,
w: "Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego", Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Popiołka, Politechnika Śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2005. Str. 174-182.


Rymarczyk Zb., Dzierzgowski M., Strzeszewski M.: Zastosowanie termografii do jakościowej oceny ochrony cieplnej budynków 7.03.2006,
w: "Energooszczędne kształtowanie środowiska wewnętrznego", Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Popiołka, Politechnika Śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice 2005. Str. 99-107.


Strzeszewski M.: Audytor H2O. Natryski na basenie 7.03.2006,
Polski Instalator 12/2005. Str. 78.Szkolenie dla projektantów. Poznań, 10 listopada 2005


Winetka porgramu
Wereszczyński P., Narowski P., Strzeszewski M.: Audytor H2O wersja 1.5Link zewnętrzny22.10.2005,
Program do graficznego wspomagania projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Sankom 1994-2005.


Okładka instrukcji
Wereszczyński P., Narowski P., Strzeszewski M.: Instrukcja obsługi programu Audytor H2O wersja 1.5 (ok. 507 str., ok. 8,1 MB)Link zewnętrzny22.10.2005,
Sankom 1994-2005.


Strzeszewski M.: Niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe, 
Rynek Instalacyjny 10/2005. Str. 51-56. 22.10.2005


Strzeszewski M., Kędzierski P.: Wybór układu prowadzenia przewodów centralnego ogrzewania,
III KONGRES INSTALEXPO 2005, Warszawa 27-28 września 2005. 8.10.2005


Gliniak M., Strzeszewska D., Strzeszewski M.: Energia słoneczna nie do końca darmowa,
Licz i Buduj 9/2005. Str. 12-14. 18.10.2005


Strzeszewski M.: Jak ograniczyć zużycie ciepła,
Rynek Instalacyjny 9/2005. Str. 30-34. 4.10.2005


Strzeszewski M.: Analiza wymiany ciepła w przypadku zastosowania warstwy o wysokiej przewodności cieplnej nad przewodami centralnego ogrzewania w podłodze,
COW 9/2005. Str. 23-25. 4.10.2005


Strzeszewski M.: Izolacja przewodów centralnego ogrzewania prowadzonych w podłodze,
Podłoga nr 7-8/2005. Str. 15-18. 6.09.2005


Strzeszewski M., Gliniak W.: Układy prowadzenia przewodów 6.09.2005,
Polski Instalator nr specjalny 7-8/2005. Str. 26-28.


Strzeszewski M., Gliniak W.: Współpraca ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego 6.09.2005,
Polski Instalator nr specjalny 7-8/2005. Str. 30-31.XI International Conference Air Conditioning, Air Protection & District Heating.
Szklarska Poręba, 24 June 2005

Strzeszewski M.: Straty ciepła od pary przewodów c.o. prowadzonych w posadzce (6 str., 296 KB) 28.06.2005
Proceedings of XI International Conference Air Conditioning, Air Protection & District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 23-26 June 2005. Pp. 629-634.


Strzeszewski M.: Modernizacja instalacji wodociągowej w Audytorze H2O,
Polski Instalator 5/2005. Str. 78.


Strzeszewski M.: Projektowanie instalacji wodociągowej (cz. 5). Audytor H2O - instalacja z lokalnym przygotowaniem ciepłej wody,
Rynek Instalacyjny 5/2005. Str. 98-99.


Strzeszewski M.: Projektowanie instalacji wodociągowej (cz. 4). Audytor H2O - instalacja w systemie rozdzielaczowym,
Rynek Instalacyjny 4/2005. Str. 80-81.


Strzeszewski M.: Projektowanie instalacji wodociągowej (cz. 3). Audytor H2O - rysowanie rozwinięcia na dwóch rysunkach,
Rynek Instalacyjny 3/2005. Str. 91.Forum Termomodernizacja 2005. Warszawa, 22 lutego 2005

Strzeszewski M.: Nowoczesne systemy ogrzewania budynków,
Materiały konferencyjne FORUM TERMOMODERNIZACJA 2005 - Audytor energetyczny - zawód z przyszłością,
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Warszawa 22 lutego 2005.
22.02.2005


Strzeszewski M.: Wpływ temperatury podłogi grzejnej na komfort cieplny,
Instalacje nr 1/2005. Str. 31-33.
12.02.2005


Strzeszewski M.: Projektowanie instalacji wodociągowej (cz. 2). Audytor H2O - rysowanie rozwinięcia i wprowadzanie dodatkowych danych,
Rynek Instalacyjny 1-2/2005. Str. 73-75. 12.02.2005


Strzeszewski M., Rymarczyk Zb.: Sposób na izolację przewodów centralnego ogrzewania prowadzonych w podłodze. O tym, jak ważne jest właściwe izolowanie przewodów c.o.,
Polski Instalator 1/2005. Str. 26-27. 18.01.2005


Strzeszewski M.: Ściana, która grzeje,
Licz i Buduj 1/2005. Str. 16-17. 4.01.2005


Strzeszewski M.: Projektowanie instalacji wodociągowej (cz. 1). Audytor H2O - wprowadzanie danych ogólnych,
Rynek Instalacyjny 12/2004. Str. 73-75. 4.01.2005


Strzeszewski M.: Kiedy i jak izolować wewnętrzne ściany grzejneStreszczenie, wersja skróconaLink zewnętrzny,
Polski Instalator 12/2004. Str. 24, 26. 14.12.2004


Strzeszewski M.: W jaki sposób w Audytorze H2O zaprojektować nietypowy odbiornik wody?Link zewnętrzny,
Polski Instalator 12/2004. Str. 69-70. 14.12.2004


Strzeszewski M., Joński M.: Porównanie instalacji c.o. w układzie rozdzielaczowym i trójnikowym na przykładzie budynku jednorodzinnego,
COW 11/2004. Str. 10-15. 14.12.2004


Rymarczyk Zb., Strzeszewski M.: Zastosowanie termografii do weryfikacji numerycznego modelu wymiany ciepła w przegrodach budowlanych z umieszczonymi przewodami centralnego ogrzewania,
Materiały konferencyjne VI Krajowej Konferencji Termografia i Termometria w Podczerwieni USTROŃ-JASZOWIEC, 4-6 listopada 2004. Str. 137-142 18.01.2005


Strzeszewski M.: Określanie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji. Przykład systemu odzysku ciepła z powietrza wywiewanego (bez nagrzewnic),
Rynek Instalacyjny 10/2004. Str. 68-71. 19.10.2004


Wereszczyński P., Strzeszewski M.: Audytor H2O. Projektowanie instalacji wodociągowych wspomagane komputerowo,
Instalacje nr 4/2004. Str. 32-33,40. 12.10.2004


Strzeszewski M., Strzeszewska D.: Ogrzewanie ścienne - alternatywa dla grzejników konwekcyjnych. Rodzaje, sposoby montażu i zastosowanie,
Polski Instalator 10/2004. Str. 22-24,26. 12.10.2004


Strzeszewski M.: Etykiety w programie Audytor H2OLink zewnętrzny,
Polski Instalator 10/2004. Str. 80-81. 12.10.2004


Strzeszewski M., Rymarczyk Zb.: Zastosowanie termografii do weryfikacji modelu numerycznego,
COW 9/2004. Str. 31-34. 12.10.2004


Strzeszewski M.: Materiały wykończeniowe stosowane w ogrzewaniu podłogowym Link zewnętrzny,
Instalacje nr 3/2004. Str. 44-46. 29.06.2004


Strzeszewski M.: Wężownice wodnych ogrzewań podłogowych,
Podłoga nr 7-8/2004. Str. 15-17. 29.06.2004


Strzeszewski M.: Określanie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w przypadku stosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, bez nagrzewnic powietrza (6 str., 244 KB),
w: "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2003". Pod redakcją Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy,
Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004. Str. 355-342. 29.06.2004


pic/english-small.gif (1005 bytes)Strzeszewski M.: Identification of Dynamical Properties of Central Heating Pipes Buried in a Floor (9 pages, 232 KB),
Proceedings of International Workshop on Dynamic Analysis Methods Applied to Energy Performance Assessment of Buildings. PASLINK EEIG, Warsaw University of Technology and JRC Ispra. 13-14 May 2004, Warsaw, Poland. 18.05.2004

warsaw2004.jpg (30229 bytes)
International Workshop on Dynamic Analysis Methods Applied
to Energy Performance Assessment of Buildings.
Warsaw, 13 May 2004

Strzeszewski M.: Odzysk ciepła w programie Audytor OZCLink zewnętrzny,
Polski Instalator nr 5/2004. 11.05.2004


Strzeszewski M.: Audytor H2O. Nowy program z serii Audytor,
Instal nr 4/2004. Str. 48-51. 3.11.2004


Strzeszewski M., Gliniak W.: Wodne ogrzewanie podłogowe. Podstawowe informacje,
Ekspert Budowlany 2/2004. Str. 70-73. 27.04.2004


Strzeszewski M.: Charakterystyka ogrzewań mikroprzewodowych,
Instalacje nr 2/2004.
15.01.2006


Strzeszewski M.: Średnice rur w programie Audytor H2OLink zewnętrzny,
Polski Instalator nr 3/2004. 27.04.2004


Strzeszewski M.: Warstwy w programie Audytor COLink zewnętrzny,
Polski Instalator nr 1/2004. 20.01.2004


Strzeszewski M.: Oszacowanie możliwej redukcji zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w wyniku zastosowania ogrzewań niskotemperaturowych,
COW nr 11/2003. 25.11.2003


Strzeszewski M.: Podkłady budowlane a Audytor H2OLink zewnętrzny,
Polski Instalator nr 11/2003. 14.10.2003


Strzeszewski M.: Weryfikacja empiryczna modelu numerycznego wymiany ciepła w przegrodzie budowlanej z przewodami centralnego ogrzewania, Prace Naukowe PW. Seria Inżynieria Środowiska nr 45/2003. 25.05.2004


Winetka porgramu (19 681 bytes)
Wereszczyński P., Narowski P., Strzeszewski M.: Audytor H2O wersja 1.0Link zewnętrzny,
Program do graficznego wspomagania projektowania instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Sankom 1994-2003.
14.10.2003


Okładka instrukcji (9473 bytes)
Wereszczyński P., Narowski P., Strzeszewski M.: Instrukcja obsługi programu Audytor H2O wersja 1.0,
Sankom 1994-2003. 14.10.2003

Szkolenie dla projektantów w Płocku (35 013 bytes)
Szkolenie dla projektantów. Płock, 17 listopada 2003


Strzeszewski M.: Modelowanie obiektów krzywoliniowych przy użyciu elementów prostokątnych w metodzie bilansów elementarnych,
COW nr 10/2003. 11.09.2003


Strzeszewski M.: Ogrzewanie niskotemperaturowe. Przegląd wybranych systemów,
Rynek Instalacyjny 10/2003. 11.09.2003


Strzeszewski M.: Grzejniki ścienne. Przegląd konstrukcji,
COW nr 8/2003. 11.09.2003


Strzeszewski M., Kędzierski P.: Uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne stosowania izolacji cieplnej sieci przewodów instalacji centralnego ogrzewania,
Materiały konferencyjne VII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2003. 14.10.2003


Strzeszewski M.: Aspekty higieniczne ogrzewania podłogowego, Podłoga nr 7-8/2003.


Strzeszewski M.: Temperatura powierzchni podłogi a komfort cieplny, Podłoga nr 7-8/2003.


Gliniak W., Strzeszewski M.: Systemy grzewcze w budynkach jednorodzinnych,
Ekspert Budowlany 2/2003. Str. 56-58. 11.09.2003


Strzeszewski M.: Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji w wyniku zastosowania ogrzewań niskotemperaturowych (6 str., 275 KB),
Materiały konferencyjne I Konferencji "NOWE TECHNIKI W KLIMATYZACJI", Warszawa 28-29 Maja 2003. 10.06.2003

Konferencja Nowe Techniki w Klimatzyacji 2003 (21 570 bytes)
Konferencja Nowe Techniki w Klimatzyacji. Warszawa, 29 maja 2003

Strzeszewski M.: Analiza wymiany ciepła w przypadku pojedynczego przewodu wodnego w stropie,
COW nr 4 i 5/2003. 1.04.2003


Strzeszewski M.: Regulacja eksploatacyjna wodnych ogrzewań ściennych, Informacja Instal nr 3/2003. 8.04.2003


Strzeszewski M.: Charakterystyka ogrzewań niskotemperaturowych, COW nr 12/2002. Str. 2-8 21.01.2003


Strzeszewski M.: Model numeryczny wymiany ciepła w przegrodzie budowlanej z przewodami centralnego ogrzewania, Prace Naukowe PW. Seria Inżynieria Środowiska nr 42/2002. Str. 69-82 21.01.2003


Strzeszewski M.: Analiza wymiany ciepła w przypadku zastosowania warstwy aluminium nad przewodami c.o. (8 str., 311 KB),
Materiały konferencyjne XIV Konferencji Ciepłowników "Perspektywy rozwoju ciepłownictwa", Solina 26-28 września 2002. Str. 227-234.


pic/english-small.gif (1005 bytes)Strzeszewski M.: Low-Temperature Combined Floor/Radiator Heating Systems (7 pages, 307 KB),
Proceedings of International Conference Sustainable Building 2002, Oslo, Norway, September 23-25.


Rabjasz R., Strzeszewski M.: Badania strat ciepła przewodów centralnego ogrzewania, prowadzonych w przegrodach budowlanych (6 str., 303 KB)
Materiały konferencyjne VI Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2002. Str. 228-233.


Strzeszewski M., Rabjasz R.: Wstępna ocena ogrzewań wodnych w układzie rozdzielaczowym, COW nr 7-8/2002.


Strzeszewski M.: Schematy regulacji eksploatacyjnej wodnych ogrzewań podłogowych, Podłoga nr 7-8/2002.


Strzeszewski M.: Pokrycia podłogowe stosowane w ogrzewaniu podłogowym, Podłoga nr 7-8/2002


Strzeszewski M.: Wpływ ogrzewania podłogowego na jakość powietrza wewnętrznego (6 str., 211 KB)
w: "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2001". Pod redakcją Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy,
Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. Str. 319-324.


pic/english-small.gif (1005 bytes)Streszczenie rozprawy doktorskiej - English Summary of the PhD Thesis (6 pages, 241 KB)

W czasie obrony (17 015 bytes)
Obrona rozprawy doktorskiej. Warszawa, 1 lipca 2002


Strzeszewski M.: Straty ciepła pojedynczego przewodu wodnego w stropie, na podstawie modelu numerycznego (6 str., 245 KB)
Proceedings of X International Conference Air Conditioning, Air Protection & District Heating, Wrocław-Szklarska Poręba, 27-30 June 2002. Pp. 579-584.


Strzeszewski M.: Ogrzewanie ścienne. Podstawowe informacje, Rynek Instalacyjny nr 6/2002.


Strzeszewski M., Rabjasz R.: Ogrzewanie mikroprzewodowe. Podstawowe informacje, Rynek Instalacyjny nr 3/2002.


Strzeszewski M.: Zasięg cieplny pojedynczego liniowego źródła ciepła w stropie na podstawie modelu numerycznego (9 str., 253 KB)
Wydawnictwo PZITS nr 793/2001, Materiały konferencyjne XIII Konferencji Ciepłowników "Efektywność dystrybucji i wykorzystania ciepła", Solina 27-29 września 2001. Str. 331-339.


Rabjasz R., Dzierzgowski M., Strzeszewski M.: Centralne ogrzewania mieszkaniowe mikroprzewodowe (8 str., 342 KB)
Materiały konferencyjne V Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 17-19 września 2001.


Kowalczyk A., Strzeszewski M.: Porównanie metod obliczania gęstości strumienia ciepła dla grzejników podłogowych, COW nr 3 i 4/1999.


Strzeszewski M.: Analiza opłacalności inwestycji (6 str., 287 KB) 1997-1998.


Strzeszewski M.: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (5 str., 231 KB) 1997.


Strzeszewski M.: Analiza punktu zwrotnego (2 str., 128 KB) 1997.