Krótka historia Stowarzyszenia

Z inicjatywy Ryszarda Ramma, w czerwcu 2002 roku odbył się Zjazd Absolwentów, podczas którego została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona profesorowi Edwardowi Światopełk-Czetwertyńskiemu. Tablicę umieszczoną w auli nr 611 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ufundowali w przeważającej części uczestnicy Zjazdu. Na Zjeździe było obecnych 318 osób.

Organizatorzy podczas Zjazdu zostali zasypani gradem propozycji, zmierzających do formalnego powołania Stowarzyszenia Absolwentów. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach, zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się 6 listopada 2002 roku na Politechnice Warszawskiej. Na zebraniu (przybyło 30 osób – założycieli) zostały podjęte następujące uchwały:

  • o powołaniu Stowarzyszenia,
  • o nadaniu Statutu,
  • o powołaniu Komitetu Założycielskiego (w skład którego weszło 8 osób),
  • o wyborze Zarządu,
  • o wyborze Komisji Rewizyjnej.

Prezesem Zarządu został wybrany kolega Andrzej Szamowski. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli ponadto:
Eugeniusz Janc – vice prezes, Janina Borowska – sekretarz, Kalina Jaworska – skarbnik oraz Ryszard Ramm – członek zarządu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Andrzej Cylejewski – przewodniczący oraz Kazimierz Podlaski i Jerzy Zieliński – członkowie.

Rejestracja sądowa Stowarzyszenia, a następnie zatwierdzenie przez organ nadzorujący miały miejsce pod koniec grudnia 2002 roku i w pierwszych dniach stycznia 2003 roku. Następnych kilka miesięcy upłynęło na załatwianiu spraw formalnych (REGON, NIP, konto bankowe itp.). 27 czerwca 2003 roku odbył się I Zjazd, już w pełni formalnego Stowarzyszenia, na którym odsłoniliśmy tablice ku czci profesorów Kazimierza Rodowicza i Zbigniewa Zmigrodzkiego. Tablice te znajdują się w hali Laboratorium Wydziałowego, w budynku Starej Kotłowni. Koszty tablic nie obciążyły członków Stowarzyszenia, zostały bowiem pokryte w pierwszym przypadku – przez uczniów Profesora Rodowicza i firmy sponsorujące, w drugim zaś – tablicę Profesora Zmigrodzkiego ufundowali Jego czterej byli asystenci.

O Zjeździe Stowarzyszenia w 2004 roku i jego programie informuje Komunikat 1/2004.

Pragnieniem zarządu jest, aby powstające właśnie strony internetowe Stowarzyszenia, oprócz informacji historycznych, administracyjnych i organizacyjnych, stały się forum dyskusyjnym naszych specjalistów na aktualne tematy dotyczące problemów gospodarki wodnej i hydrotechniki. Aby nasze forum jak najlepiej służyło obalaniu szkodliwych mitów półprawdy i nieprawdy – kolportowanych za pośrednictwem masowych mediów a szkodzących budowie racjonalnego systemu zarządzania zasobami wodnymi Polski.

Zapraszamy do współpracy!