Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Today Sunday, 1 March 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


 • Zdjęcie gmachu Wydziału


  Witamy w Systemie Wspomagania Studiów i Kształcenia na Odległość

  na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

  Portal udostępnia zarejestrowanym użytkownikom materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, obsługuje też inne elementy procesu nauczania na odległość, takie jak: sesje dyskusyjne, quizy, zindywidualizowaną korespondencję ze studentami / uczestnikami kursów. W systemie tym prowadzimy również rejestrację kandydatów na studia podyplomowe.

  Jeżeli jesteś zarejestrowany z adresem e-mail z domeny stud.pw.edu.pl przejdź na stronę przedmiotów (kursów) w odpowiedniej kategorii wybierając z menu po lewej stronie. Jeśli jednak używasz innego adresu to powinieneś go zmienić na politechniczny.

  Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, przeczytaj poniższe informacje.

  Informacje o rejestracji dla studentów Wydziału

  Każdy student Wydziału może zarejestrować się w systemie. Przy rejestracji konieczny jest ważny, aktywny adres e-mailowy. Adres ten musi być unikalny – nie ma możliwości zarejestrowania wielu użytkowników korzystających ze wspólnego adresu. Adres musi być z domeny politechnicznej
  i być w postaci: nr_albumu@stud.pw.edu.pl. Wszyscy studenci PW uprawnieni są do otrzymania skrzynki pocztowej w systemie poczty uczelnianej zarządzanej przez Centralny Ośrodek Informatyki PW. Informacje o danych swojego konta można uzyskać w Dziekanacie.

  Proszę uważnie sprawdzać wprowadzane adresy. Wszystkie, które nie będą zgodne z formatem: nr_albumu@stud.pw.edu.pl będą po pierwszym sygnale, że wiadomości tam nie dochodzą, kasowane.

  Aby zarejestrować się w systemie, należy wejść na stronę tworzenia konta i wypełnić formularz. Dla uwierzytelnienia przekazu stosowany jest napis przesłany w formie rysunkowej (captcha), którego treść należy przepisać w odpowiednie pole formularza. System wyśle na podany adres e-mailowy korespondencję zawierającą klucz i opis dalszych czynności.

  Wydział uczestniczy w "Programie Rozwojowym Politechniki Warszawskiej" współfinansowanym przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1).


Skip Login