Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 Today Friday, 9 October 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 • Zdjęcie gmachu Wydziału


  Witamy w Systemie Wspomagania Studiów i Kształcenia na Odległość

  na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

  Portal udostępnia zarejestrowanym użytkownikom materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, obsługuje też inne elementy procesu nauczania na odległość, takie jak: sesje dyskusyjne, quizy, zindywidualizowaną korespondencję ze studentami / uczestnikami kursów. W systemie tym prowadzimy również rejestrację kandydatów na studia podyplomowe.

  Jeżeli jesteś zarejestrowany z adresem e-mail z domeny stud.pw.edu.pl przejdź na stronę przedmiotów (kursów) w odpowiedniej kategorii wybierając z menu po lewej stronie. Jeśli jednak używasz innego adresu to powinieneś go zmienić na politechniczny.

  Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, przeczytaj poniższe informacje.

  Informacje o rejestracji dla studentów Wydziału

  Każdy student Wydziału może zarejestrować się w systemie. Przy rejestracji konieczny jest ważny, aktywny adres e-mailowy. Adres ten musi być unikalny – nie ma możliwości zarejestrowania wielu użytkowników korzystających ze wspólnego adresu. Adres musi być z domeny politechnicznej
  i być w postaci: nr_albumu@stud.pw.edu.pl. Wszyscy studenci PW uprawnieni są do otrzymania skrzynki pocztowej w systemie poczty uczelnianej zarządzanej przez Centralny Ośrodek Informatyki PW. Informacje o danych swojego konta można uzyskać w Dziekanacie.

  Proszę uważnie sprawdzać wprowadzane adresy. Wszystkie, które nie będą zgodne z formatem: nr_albumu@stud.pw.edu.pl będą po pierwszym sygnale, że wiadomości tam nie dochodzą, kasowane.

  Aby zarejestrować się w systemie, należy wejść na stronę tworzenia konta i wypełnić formularz. Dla uwierzytelnienia przekazu stosowany jest napis przesłany w formie rysunkowej (captcha), którego treść należy przepisać w odpowiednie pole formularza. System wyśle na podany adres e-mailowy korespondencję zawierającą klucz i opis dalszych czynności.

  Wydział uczestniczy w "Programie Rozwojowym Politechniki Warszawskiej" współfinansowanym przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1).


Skip Login