Stypendia MOSTECH

Studenci Politechniki Warszawskiej po zaliczeniu II roku studiów mogą odbyć część studiów na innej krajowej Uczelni Technicznej w ramach "Systemu mobilności studentów MOSTECH". Politechnika Warszawska przystąpiła do systemu Uchwałą nr 208/XLV/2005 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2005 r. Pełna lista uczelni sygnatariuszy porozumienia znajduje się na stronie www.kaut.agh.edu.pl.

Porozumienie MOSTECH ma na celu:

  • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,
  • podnoszenie jakości kształcenia,
  • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

Obsługę techniczną porozumienia zapewnia Biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Treść porozumienia oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.kaut.agh.edu.pl

 

Procedura aplikacyjna

Studenci zainteresowani odbyciem części studiów na innej polskiej uczelni technicznej w ramach systemu MOSTECH powinni:

1. Sprawdzić na stronie internetowej www.kaut.agh.edu.pl dostępną liczbę miejsc na uczelniach przyjmujących.

2. Wypełnić, za pośrednictwem ww. strony internetowej, zgłoszenie na wybraną przez siebie uczelnię.

3. Wydrukować wypełnione zgłoszenie.

4. Uzyskać opinię swojego Dziekana i złożyć wniosek w Dziekanacie w wyznaczonym terminie.

5. Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia z biura KAUT, powiadomić o tym Wydział.

Termin składania wniosków:
- na semestr zimowy : do 30 kwietnia
- na semestr letni      : do 15 listopada

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator