ERASMUS+

Rekrutacja na program Erasmus+ 2019-2020.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na wyjazdy w ramach mobilności programu Erasmus+ w roku 2019-2020.

Studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i pobierają w bieżącym roku akademickim stypendium socjalne mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu. Dodatkowe dofinansowanie przysługuje też studentom o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

W bieżącym roku akademickim nastąpiły zmiany dotyczące wyjazdów na praktyki.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator