ERASMUS+ praktyki

Lista główna studentów nominowanych na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w roku 2018/2019

Lista rezerwowa studentów nominowanych na praktyki w ramach programu ERASMUS+ w roku 2018/2019


Spotkanie dotyczące wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+

Zapraszam na spotkanie dotyczące wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu ERASMUS+ w r.a. 2018/2019, które odbędzie się 20 marca o godz. 15.15 w sali 348.


Rekrutacja PRAKTYKI Erasmus+

Rekrutacja odbywa się od 14 marca do 29 marca 2018

Podstawowe kryteria rekrutacyjne:

·         średnia ocen z toku studiów;

·         potwierdzona znajomość języka obcego, w którym ma się odbyć planowana praktyka – min. B2.

Dokumenty aplikacyjne

·         Wypełniony wniosek (do pobranie na stronie www.is.pw.edu.pl);

·         List motywacyjny;

·         zaświadczenie o znajomości języka, w którym ma odbywać się praktyka - poziom min. B2.

Lista studentów skierowanych na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu ERASMUS+. Zapraszam do zapoznania się z informacją o programie. Zainteresowani proszeni są o aplikowanie i wypełnienie wnioskówi dostarczenie ich do dnia 19 kwietnia 2017 do pok. 136. Do 24 kwietnia 2017 r opracowane zostaną listy rekrutacyjne, które do końca kwietnia zostaną przekazane do CWM.

Ostateczny termin złożenia dokumentów w biurze CWM upływa z dniem 30 czerwca 2017

Rozpoczęcie wyjazdów planowane jest od października 2017 r.

O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą wyjechać jako absolwenci.
Kapitał mobilności dla każdego studenta nadal obowiązuje i wynosi 12 miesięcy na każdym cyklu studiów. W stosunku do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z ostatniego ukończonego cyklu studiów.

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 3 miesięcy i  muszą się zakończyć przed końcem roku akademickiego 2017/2018. Ostateczny termin zakończenia praktyk to 30 września 2018 r.

Rozliczyć się z praktyk należy w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia pobytu umieszczonej we Wniosku S oraz w umowie.

W Programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej,  uczelni (posiadającej kartę ECHE na rok 2017/2018), organizacji non-profit lub innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Instytucja, w której będzie odbywana praktyka musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Praktyki Erasmusa+ nie można odbyć w placówkach dyplomatycznych naszego kraju, w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi. Zasady odbywania praktyk w ramach ERASMUS+ można znaleźć tutaj

Bliższe informacje dostępne są na wirtynie Centrum Współpracy Międzynarodowej https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze

Formalności niezbędne do wypełnienia przed wyjazdem opisane sa tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze/Formalnosci-przed-wyjazdem

Rozliczenie wyjazdu opisane jest tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze/Formalnosci-po-przyjezdzie-do-rozliczenia

W stosunku do lat poprzednich wprowadzona jest istotna zmiana - osoba wyjeżdżająca na prektykę w ramach  programu ERASMUS+ obowiązkowo musi wypełnić test językowy on-line przed wyjazdem oraz po zakończeniu pobytu. Od wypełnienia testu przed wyjazdem uzależniona jest wypłata pierwszej raty dofinansowania, a wypłata drugiej raty - m. in. od wypełnienia testu on-line po zakończeniu pobytu.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator