ERASMUS+ praktyki

Rekrutacja na Erasmus Praktyki ma charakter ciągły - odbywa się cały rok.

Informacje ogólne Erasmus+ Praktyki

Podstawowe kryteria rekrutacyjne:

·         średnia ocen z toku studiów;

·         potwierdzona znajomość języka obcego, w którym ma się odbyć planowana praktyka – min. B2.

Dokumenty aplikacyjne

·         Wypełniony wniosek (do pobranie na stronie www.is.pw.edu.pl);

·         List motywacyjny;

·         zaświadczenie o znajomości języka, w którym ma odbywać się praktyka - poziom min. B2.

 

Bliższe informacje dostępne są na wirtynie Centrum Współpracy Międzynarodowej https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze

Formalności niezbędne do wypełnienia przed wyjazdem opisane sa tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze/Formalnosci-przed-wyjazdem

Rozliczenie wyjazdu opisane jest tutaj: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-i-absolwentow-na-praktyki-staze/Formalnosci-po-przyjezdzie-do-rozliczenia

W stosunku do lat poprzednich wprowadzona jest istotna zmiana - osoba wyjeżdżająca na prektykę w ramach  programu ERASMUS+ obowiązkowo musi wypełnić test językowy on-line przed wyjazdem oraz po zakończeniu pobytu. Od wypełnienia testu przed wyjazdem uzależniona jest wypłata pierwszej raty dofinansowania, a wypłata drugiej raty - m. in. od wypełnienia testu on-line po zakończeniu pobytu.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator