Erasmus + Kraje Partnerskie

Politechnika Warszawska jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z 7 partnerami:
1.     Chiny: North University of China, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
2.     Gruzja: Georgian Technical University
3.     Indonezja: Institut Tecnologi Bandung, Institut Tecnologi Sepuluh Nopember
4.     Kazachstan: Karaganda State Technical University, S.Seifulin Kazakh Agro Technical University
5.     Korea Południowa: Hanyang University, Kyungpook National University
6.     Tajwan: National Taiwan University of Science and Technology
7.     Ukraina: Narodowy Universytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska “KPI”

W ramach projektu Erasmus+ Kraje Partnerskie realizowane są następujące rodzaje mobilności:

1.     Przyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów na PW
2.     Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
3.     Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich na PW w celach szkoleniowych

Okres realizacji projektu: 1.06.2016 – 31.05.2018.

Zasady projektu:

  • Projekt przewiduje realizację 17 mobilności, w tym: 7 przyjazdów i 3 wyjazdy pracowników oraz 7 przyjazdów studentów na PW w celu realizacji studiów
  • Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni
  • Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie finansowe na podróż oraz utrzymanie się w kraju uczelni przyjmującej
  • Studenci mogą przyjechać na Politechnikę Warszawską w celu odbycia części studiów na jeden semestr – do 5 miesięcy
  • Mobilności pracowników mogą trwać max 7 dni
  • Studenci i pracownicy przyjeżdżający na PW z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją

Informacje o rekrutacji  znaleźć można na stronie:

www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus-Kraje-Partnerskie

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator