ERASMUS MUNDUS

Ogólnym celem programu ERASMUS MUNDUS jest podniesienie jakości w europejskim szkolnictwie wyższym poprzez szerszą współpracę z krajami trzecimi i wspieranie w ten sposób rozwoju zasobów ludzkich oraz promowanie dialogu i pogłębianie zrozumienia między narodami i kulturami.

Specyficznymi celami programu są:

 • promowanie wysokiej jakości programów studiów, których dodatkową zaletą jest wyraźnie europejski charakter, stanowiących atrakcyjną ofertę zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami;
 • zachęcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów i nauczycieli akademickich z całego świata do zdobywania kwalifikacji i/lub doświadczenia w Unii Europejskiej i stworzenie im takich możliwości;
 • nawiązanie bardziej usystematyzowanej współpracy pomiędzy uczelniami w Unii Europejskiej i krajach trzecich oraz zwiększenie liczby wyjeżdżających studentów i wykładowców z Unii Europejskiej w ramach europejskich programów studiów;
 • zwiększenie dostępności oraz promowanie i wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej.

Program obejmuje 4 rodzaje akcji:

 • Akcja 1. Europejskie studia magisterskie Erasmus Mundus
  (Erasmus Mundus Master Courses)
 • Akcja 2. Stypendia dla studentów i nauczycieli akademickich z krajów trzecich
  (Scholarships for third-country graduate students and teachers)
 • Akcja 3. Projekty Partnerskie
  (Partnerships with third-country universities)
 • Akcja 4. Działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego
  (Projects aimed at enhancing attractiveness)
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator