Opłaty

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIOWANIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Decyzja nr 101/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26/06/2018 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIOWANIEM NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM  2017/2018

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Decyzja Rektora nr 188/2017 z dnia 29/09/2017 zmieniająca decyzję nr 72/2017 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Decyzja Rektora nr 72/2017 z dnia 22/05/2017 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2017/2018

Decyzja Rektora nr 58/2016 z dnia 21/04/2016 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Decyzja Rektora nr 111/2016 z dnia 1 lipca 2016 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/95fd4ea6862bba146da0f5bc0faf94c7.pdf

Wszystkie opłaty należy wpłacać na indywidualne konto.

Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych będą dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w module Dla studentów -> Rozliczenia

W tytule przelewu proszę wpisać w pierwszej kolejności nazwisko i  imię, numer indeksu, cel wpłaty.

Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi, które wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku.

Studia inżynierskie 2600 zł*13%/365

Studia magisterskie 3100 zł*13%/365

podstawy prawne:

  • art. 359 par. 3 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. nr 220, poz. 1434)
  • Uchwała Senatu PW nr 380/XLVII/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 380/XLVII/2011 z dnia 21.12.2011 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator