Komunikaty

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Drodzy studenci,

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wydanym zarządzeniem JM Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. przekazuję następujące informacje dotyczące spraw związanych z kształceniem na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, obowiązujące do dnia 14 kwietnia 2020 r.:

1. Dziekanat studiów niestacjonarnych będzie zamknięty dla studentów. Kontakt z dziekanatem będzie możliwy jedynie za pośrednictwem zdalnym, telefonicznie i mailowo:

DZIEKANAT DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH:
tel. 22-234-75-97,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Cotygodniowe przyjęcia studentów przez prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych są także zawieszone, kontakt w sprawach bieżących i pilnych jest możliwy drogą mailową:

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
dr inż. Agnieszka Machowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej i Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska i postępować według publikowanych tam zaleceń:

WWW.pw.edu.pl              WWW.is.pw.edu.pl

4. Informacje w sprawie odrabiania zjazdów otrzymają Państwo w najbliższym czasie. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej mają Państwo możliwość konsultowania się z prowadzącymi drogą mailową.

5. W momencie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych wskazujących na infekcję COVID-19 proszę postępować zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz zgłosić ten fakt w dziekanacie wydziału (tel. 22-234-75-97, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

6. Proszę pamiętać, że okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni nie należy traktować jako czasu wolnego dla studentów: z uwagi na ogłoszoną przez WHO pandemię jest to okres kwarantanny, w czasie którego należy ograniczyć do minimum podróże, przemieszczanie się i kontakty towarzyskie. Proszę zachowywać się w tym czasie odpowiedzialnie, nie tylko w stosunku do własnej osoby, ale także należy mieć na względzie dobro i zdrowie innych osób, które mogą być bardziej podatne na ryzyko zachorowania.

Z poważaniem,

dr inż. Agnieszka Machowska
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

data wstawienia: 12.03.2020


Zarządzenie nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

data wstawienia: 11.03.2020


W dniu 04.03.2020r
Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
czynny w godz. 10.00 – 14.00

data wstawienia: 3.03.2020


Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 24.02.2020


UWAGA STUDENCI

Rejestracja na przedmioty powtarzane rozpocznie się w dniu 19.02.2020r godz. 18:00

Koniec rejestracji 23.02.2020r. godz. 23:59

UWAGA: w trakcie rejestracji na przedmioty powtarzane, można też zapisać się na przedmioty z bieżącego semestru realizowane po raz pierwszy.

Jeżeli student nie zapisze się na jakiś przedmiot, nie ma prawa na niego uczęszczać.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zapisów na zajęcia można wyjaśniać w nieprzekraczalnym terminie 09.03.2020r. Po tym terminie nie ma możliwości dopisania lub wypisania się z zajęć.

INSTRUKCJA:

Student, który chce zaliczać zaległy (warunkowy) przedmiot, powinien wybrać:

-pasującą mu terminem grupę dla zajęć które chce zaliczać (w przypadku braku miejsca w grupie zgłoszenie należy wysłać mailem (w domenie PW) do dziekanatu)

i

-grupę "99" dla części zajęć które ma już zaliczone.

przykład:

jeżeli ktoś z przedmiotu Ciepłownictwo zaliczył już PROJEKT, a teraz chce zaliczyć

WYKŁAD to na zajęcia projektowe wpisuje się do grupy "99", a na wykład do grupy 1, 2.

Grupa "99" jest FIKCYJNA, a wpisanie się do niej oznacza, że te zajęcia student ma już zaliczone.

Student, który zaliczył w terminie cały przedmiot NIE WPISUJE się do żadnej grupy!

 

UWAGA: w trakcie rejestracji na przedmioty powtarzane, można też zapisać się na przedmioty z bieżącego semestru realizowane po raz pierwszy.

data wstawienia: 19.02.2020


Zapisy na zajęcia z języków obcych w semestrze letnim 2019/2020 – studia niestacjonarne

data wstawienia: 13.02.2020


W dniach 14 i 21.02.2020 r.
dyżur Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
dr inż. Agnieszki Machowskiej
został odwołany

data wstawienia: 29.01.2020


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 4 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbywa się poprzez  zapisy w systemie USOS.

W I turze zostały wybrane, poprzez największą liczbę chętnych osób, trzy przedmioty:

 1. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8) – brak wolnych miejsc w grupie
 2. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)
 3. Ochrona środowiska miejskiego (W16, P8)

Osoby, które nie zdeklarowały wyboru żadnego przedmiotu w I turze, bądź wybrały przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, mają możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów, w którym zostały wolne miejsca w grupie. Osoby, które zadeklarowały jeden z ww. przedmiotów w I turze nie deklarują wyboru po raz kolejny.

II tura zapisów odbędzie się w dniach 31.01.2020r. – 09.02.2020r.

data wstawienia: 29.01.2020


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Od dnia 31.01.2020r. do dnia 09.02.2020r.  w systemie USOS zostaną uruchomione deklaracje na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot, powoduje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru drugiego przewidzianych planem studiów.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

* * *

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) odbędą się w drugiej połowie lutego za pośrednictwem USOS. Dokładny termin zostanie podany później.

data wstawienia: 29.01.2020


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Deklaracja na przedmiot obieralny realizowany na 4 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (W16, Ćw8)
 2. Ochrona środowiska miejskiego (W16, P8)
 3. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8)
 4. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)
 5. Hydrologia terenów zurbanizowanych (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 10.01.2020r. godz. 06:00 do 19.01.2020r. godz. 23:59

Minimalna liczba studentów w grupie: 12 osób

Uruchomione zostaną przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów. 

data wstawienia: 9.01.2020


Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

data wstawienia: 11.12.2019


Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również termin tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

data wstawienia: 8.10.2019


Na stronie Biura Spraw Studenckich są do pobrania aktualne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, za  stypendium rektora  za wyniki w nauce, w sporcie i dla osób niepełnosprawnych

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-socjalne

Termin składania wniosków 15.10.2019, prawdopodobnie zostanie wydłużony. Informację o ostatecznym terminie wyślę do Państwa odrębnym mailem.

data wstawienia: 4.10.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 30.09.2019


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

data wstawienia: 25.03.2019


Od 1 października 2019 r. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych II stopnia jest uzupełnienie przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” realizowanego na drugim semestrze.

data wstawienia: 25.03.2019


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów magisterskich
będą mieli do wyboru oprócz dotychczasowych, nowe przedmioty obieralne
w semestrze 3 (zimowym)

 • Instalacje tryskaczowe, prowadząca dr inż. Agnieszka Malesińska,
      16h wykładu i 8h projektu,
 • Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła, prowadzący dr inż. Piotr Ziętek,
      8h wykładu i 16h projektu,
 • Współpraca pomp wirowych z układami przewodów, prowadząca dr inż. Małgorzata Ziombska,
      8h wykładu i 16h projektu,

w semestrze 4 (letnim)

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych, prowadząca dr inż. Agnieszka Machowska,
      8h wykładu i 16h projektu.

Karty przedmiotów będą dostępne w lipcu 2018 r. w katalogu ECTS Politechniki Warszawskiej na stronie https://www.pw.edu.pl/Studenci

data wstawienia: 27.06.2018


Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. 
wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.

W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. począwszy od 1 czerwca 2018 r.
i w związku z tym:
-          do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
-          wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 data wstawienia: 25.05.2018


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia

II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator