Komunikaty

Godziny pracy Dziekanatu ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych
w okresie wakacyjnym:
 
Od dnia 02.07.2019 r. do 30.08.2019 r.
 
Dziekanat czynny będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

data wstawienia: 1.07.2019


W dniu 21 czerwca 2019 r. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych będzie nieczynny.

data wstawienia: 18.06.2019


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmiot obieralne realizowane na 3 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych (W16, L8)
 2. Utylizacja osadów ściekowych (W16, P8)
 3. GIS – Systemy Informacji Geograficznej (W8, P16)
 4. Systemy ciepłownicze (W16, Ćw. 8)
 5. Systemy ogrzewnicze (W16, Ćw. 8)
 6. Instalacje tryskaczowe (W16, P8)
 7. Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła (W8, P16)
 8. Współpraca pomp wirowych z układami przewodów (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 14.06.2019r. godz. 06:00 do 30.06.2019r. godz. 23:59

Maksymalna liczba studentów w grupie: 30 osób

Uruchomione zostaną trzy przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się we wrześniu.

data wstawienia: 13.06.2019


STUDENCI 6 SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 7 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. BLOK A: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  (W16, P8)
 2. BLOK B: Racjonalne użytkowanie energii i ciepła (W16, P8)
 3. BLOK C: Ochrona wód podziemnych (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 14.06.2019r. godz. 06:00 do 30.06.2019r. godz. 23:59

Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest min. 15 zadeklarowanych studentów.

Wybranie przedmiotu z danego bloku przedmiotów obieralnych obliguje studenta do wyboru przedmiotów z tego samego bloku w semestrze letnim.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się we wrześniu.

data wstawienia: 13.06.2019


 Dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej w dniu 17.05.2019 r. (piątek) został odwołany.

Następny dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej odbędzie się wyjątkowo w dniu 23.05.2019 r. (czwartek) w godz. 15.00 – 16.00. W dniu 24.05.2019 r. dyżuru nie będzie

data wstawienia: 16.05.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych

data wstawienia: 24.04.2019


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

data wstawienia: 25.03.2019


Od 1 października 2019 r. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych II stopnia jest uzupełnienie przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” realizowanego na drugim semestrze.

data wstawienia: 25.03.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 15.02.2019


 W semestrze letnim 2018/2019 dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
w piątki w godz. 15.15-16.00

data wstawienia: 12.02.2019


Ubezpieczenie NNW

Składkę na ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2018/2019 w wysokości 39 zł można wpłacać na numer konta bankowego:
71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
Firma ubezpieczająca – UNIQA

Okres ubezpieczenia: Dzień następny od dnia wykonania przelewu do 30.09.2019 r.
Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny.
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.
Ubezpieczenie obejmuje okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią na terenie Polski jak i za granicą

data wstawienia: 30.11.2018


UBEZPIECZENIE NNW

Składkę roczną na ubezpieczenie NNW za rok akademicki 2018/2019 w wysokości 39 zł

można wpłacać w pok. 136

od 22.10 do 29.11 br.

Firma ubezpieczająca – UNIQA

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

Okres ubezpieczenia to 01.10.2018 - 30.09.2019. Obejmuje również okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią na terenie Polski jak i za granicą.

data wstawienia: 18.10.2018


Na stronie Wydziału

http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/sprawy-socjalne/swiadczenia-z-funduszu-pomocy-materialnej

jest dostępny Regulamin świadczeń  z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Politechniki Warszawskiej w r.a. 2018/2019 z aktualnymi formularzami do pobrania.

Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK.

data wstawienia: 28.09.201


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów magisterskich
będą mieli do wyboru oprócz dotychczasowych, nowe przedmioty obieralne
w semestrze 3 (zimowym)

 • Instalacje tryskaczowe, prowadząca dr inż. Agnieszka Malesińska,
      16h wykładu i 8h projektu,
 • Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła, prowadzący dr inż. Piotr Ziętek,
      8h wykładu i 16h projektu,
 • Współpraca pomp wirowych z układami przewodów, prowadząca dr inż. Małgorzata Ziombska,
      8h wykładu i 16h projektu,

w semestrze 4 (letnim)

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych, prowadząca dr inż. Agnieszka Machowska,
      8h wykładu i 16h projektu.

Karty przedmiotów będą dostępne w lipcu 2018 r. w katalogu ECTS Politechniki Warszawskiej na stronie https://www.pw.edu.pl/Studenci

data wstawienia: 27.06.2018


Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. 
wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.

W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. począwszy od 1 czerwca 2018 r.
i w związku z tym:
-          do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
-          wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 data wstawienia: 25.05.2018


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia

II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator