Komunikaty

W dniu 09.03.2018r.
dyżur Pani Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Agnieszki Machowskiej
został odwołany.

 data wstawienia: 9.03.2018


Wstępne listy rankingowe - studia inżynierskie

Wstępne listy rankingowe - studia magisterskie

 data wstawienia: 8.03.2018


Ogłoszenie Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

 data wstawienia: 19.02.2018


W dniu 16.02.2018 r. dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej został odwołany.

 data wstawienia: 15.02.2018


Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce wraz z Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów ( załącznik nr 9 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok 2017/2018 - zarządzenie nr 44/2017 Rektora PW) należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych pok. nr 6
w okresie od dnia 19.02.2018 do 05.03.2018.

 data wstawienia: 15.02.2018


Studenci 1 semestru studiów magisterskich proszę o zapisywanie się na zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia oczyszczania wody i ścieków zgodnie z załączonymi listami.

 data wstawienia: 31.01.2018


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 05.02.2018 do dnia 11.02.2018 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru drugiego przewidzianych planem studiów.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

__________________________________________________________________________________

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się od 16.02.2018r. do 21.02.2018r.  za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 data wstawienia: 30.01.2018


Konsultacje w sesji zimowej z przedmiotu Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna:

Rysunek techniczny: mgr inż. Karolina Banaszak - 04.02.2018 (niedziela), godz. 12:15-13:00, s. 311

Geometria wykreślna: mgr Irena Milarska-Sztabler - 03.02.2018 (sobota), godz. 13:15-15:00, s. 313, 04.02.2018 (niedziela), godz. 11:15-13:00, s. 627

 data wstawienia: 17.01.2018


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 4 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbywa się poprzez  zapisy w systemie USOS.

W I turze zostały wybrane, poprzez największą liczbę chętnych osób, dwa przedmioty:

 1. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8)
 2. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)

Osoby, które nie zdeklarowały wyboru żadnego przedmiotu w I turze, bądź wybrały przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, mają możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.01.2018r. – 14.01.2018r.

 data wstawienia: 8.01.2018


W dniach od 25.12.2017 r.  do dnia 02.01.2018 r. Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych jest nieczynny.

 data wstawienia: 21.12.2017


W dniu 22.12.2017 r. (piątek) Pani Prodziekan dr inż. Agnieszka Machowska nie ma dyżuru.

 data wstawienia: 19.12.2017


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 4 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy (karty przedmiotów dostępne na stronie wydziałowej):

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (W16, Ćw8)
 2. Ochrona środowiska miejskiego (W16, P8)
 3. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8)
 4. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)

I tura zapisów będzie trwała od 15.12.2017r. do 17.12.2017r.

Uruchomione zostaną 2 przedmioty z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.01.2018r. – 14.01.2018r.

 data wstawienia: 13.12.2017


 Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych

 data wstawienia: 12.12.2017


W dniu 07.12.2017r. (czwartek) Dziekanat ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych jest nieczynny.

 data wstawienia: 4.12.2017


Decyzje w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy odebrać w Dziekanacie najpóźniej do dnia 16.12.2017r.

 data wstawienia: 23.11.2017


W dniu 10.11.2017 r. (piątek) Dziekanat Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych jest nieczynny.

Pani Prodziekan dr inż. Agnieszka Machowska w tym dniu nie ma dyżuru.

 data wstawienia: 7.11.2017


Wstępne listy rankingowe 2017/2018

Wszelki zmiany dot. średniej proszę zgłaszać do dnia 30.10.2017 do Dziekanatu.

Wstępna lista rankingowa - I stopień

Wstępna lista rankingowa - II stopień

 data wstawienia: 24.10.2017


 Uwaga studenci 1 semestru studiów niestacjonarnych I stopnia
szkolenie BHP odbędzie się w dniu 22.10.2017 r.
w godz. 13:15 – 14:00 w sali 627.

Obecność obowiązkowa.

Uwaga studenci 1 semestru studiów niestacjonarnych II stopnia
szkolenie BHP odbędzie się w dniu 21.10.2017 r.
w godz. 14:15 – 15:00 w sali 611.

Obecność obowiązkowa.

 data wstawienia: 17.10.2017


Wnioski o stypendium socjalne, za wyniki w nauce, specjalne dla osób niepełnosprawnych, za osiągnięcia artystyczne, wyniki sportowe można składać w pok. 6 do dnia 16.10.2017 (poniedziałek).

Do każdego wniosku należy dołączyć zał. nr 9 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 data wstawienia: 4.10.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW

Lista grup międzywydziałowych

 data wstawienia: 4.10.2017


Rejestracja w systemie USOS na niezaliczone przedmioty rozpocznie się 30.09.2017r. o godz. 06:00.

Na przedmioty powtarzane rejestrują się osoby, które otrzymały rejestrację warunkową na kolejny semestr i mają niezaliczone przedmioty z niższych semestrów.

Osoby, które powtarzają rok, rejestrują się na niezaliczone przedmioty z powtarzanego semestru oraz na niezaliczone przedmioty z semestrów niższych.

Proszę o wpisywanie się do grup zajęciowych tam gdzie są wolne miejsca z całego przedmiotu (w, ćw. proj.) zarówno z części zaliczonej i niezaliczonej.

Koniec rejestracji do grup nastąpi 04.10.2017r godz. 23:59.

 data wstawienia: 28.09.2017


Szanowni studenci

Informację o posiadanej  rejestracji, przydziale do grupy dziekańskiej/zajęciowej oraz plan zajęć można sprawdzić w systemie USOSweb.

 data wstawienia: 27.09.2017


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 3 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbywa się poprzez  zapisy w systemie USOS.

W I turze zostały wybrane, poprzez największą liczbę chętnych osób, dwa przedmioty:

 1. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych (W16, L8)
 2. Systemy ogrzewnicze (W16, Ćw. 8)

Osoby, które nie zdeklarowały wyboru żadnego przedmiotu w I turze, bądź wybrały przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, mają możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.09.2017r. godz. 06:00  do  14.09.2017r. godz. 23:59

 data wstawienia: 11.09.2017


 

STUDENCI STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 7 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbywa się poprzez  zapisy w systemie USOS.

W I turze zostały wybrane, poprzez największą liczbę chętnych osób, dwa przedmioty:

 1. BLOK A: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  (W16, P8)
 2. BLOK B: Racjonalne użytkowanie energii i ciepła (W16, P8)

Osoby, które nie zdeklarowały wyboru żadnego przedmiotu w I turze, bądź wybrały przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, mają możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.09.2017r. godz. 06:00  do  14.09.2017r. godz. 23:59

 data wstawienia: 11.09.2017


Komunikat dotyczący testu diagnostycznego z języka angielskiego.

 data wstawienia: 7.09.2017


Zaliczenia, wpisy, konsultacje u dr inż. Jerzego Sowy odbędą się w sobotę 09.09.2017 r. w godz. 10:00-12:00 pok. 202.

 data wstawienia: 7.09.2017


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmiot obieralne realizowane na 3 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy (karty przedmiotów dostępne na stronie wydziałowej):

 1. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych (W16, L8)
 2. Utylizacja osadów ściekowych (W16, P8)
 3. GIS – Systemy Informacji Geograficznej (W8, P16)
 4. Systemy ciepłownicze (W16, Ćw. 8)
 5. Systemy ogrzewnicze (W16, Ćw. 8)

I tura zapisów będzie trwała od 07.09.2017r. godz. 06:00 do 10.09.2017r. godz. 23:59

Uruchomione zostaną dwa przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.09.2017r. godz. 06:00  do  14.09.2017r. godz. 23:59

 data wstawienia: 5.09.2017


STUDENCI 6 SEMESTRU STUDIÓW INŻYNIERSKICH

Rejestracja na przedmiot obieralne realizowane na 7 semestrze w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy (karty przedmiotów dostępne na stronie wydziałowej):

 1. BLOK A: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych  (W16, P8)
 2. BLOK B: Racjonalne użytkowanie energii i ciepła (W16, P8)
 3. BLOK C: Ochrona wód podziemnych (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 07.09.2017r. godz. 06:00 do 10.09.2017r. godz. 23:59

Uruchomione zostaną dwa przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 12.09.2017r. godz. 06:00  do  14.09.2017r. godz. 23:59

 data wstawienia: 5.09.2017


Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych I i II stopnia

Zgodnie z §5 pkt 19 Regulaminu studiów PW przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez Dziekana student deklaruje przedmioty, które będzie studiował w danym semestrze. Deklaracja studiowania danego przedmiotu w semestrze odbywa się za pośrednictwem systemu USOS-web.

Od dnia 07.09.2017 do dnia 14.09.2017 w systemie USOS-web zostaną uruchomione zapisy na przedmioty na kolejny semestr. Zapis na przedmiot skutkuje zobowiązaniem do uczęszczania na zajęcia i przystąpienia do zaliczeń. Nie uzyskanie zaliczenia przedmiotu powoduje naliczeniem opłat za powtarzanie zajęć przy kolejnym zapisie na ten przedmiot. Deklaracja ta nie powoduje przypisania studenta do żadnej grupy czy terminu zajęć. Natomiast nie zapisanie się studenta na dany przedmiot powoduje brak możliwości uczęszczania na ten przedmiot.

Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych I i II stopnia nie deklarują przedmiotów na które będą uczęszczać. Zostaną oni automatycznie przypisani do wszystkich zajęć semestru pierwszego przewidzianych planem studiów.

Dla każdej grupy dziekańskiej przygotowano plan zajęć przewidziany dla danego semestru.

Po uzyskaniu przez studenta rejestracji na kolejny semestr, następuje przypisanie zajęć i terminów przedmiotów przewidzianych dla danego semestru i danej grupy dziekańskiej
z uwzględnieniem wcześniej złożonej deklaracji przez studenta.

Na tydzień przed rozpoczęciem zajęć studenci będą mieli dostęp do swoich planów zajęć w systemie USOS-web.

Przypominamy, że grupy dziekańskie nie dają możliwości przenoszenia się na zajęcia pomiędzy grupami. Jedyną możliwością zmiany grupy dziekańskiej jest znalezienie innej osoby na swoje miejsce tzw. osoba za osobę.

 __________________________________________________________________________________

Zapisy na zajęcia powtarzane (tzw. „warunki”) będą odbywać się od 01.10.2017r. do 05.10.2017r.  za pośrednictwem USOS-web tak jak to było w poprzednim semestrze.

 data wstawienia: 5.09.2017


Uwaga studenci!

Egzamin z przedmiotu Sieci Ciepłownicze u Pani dr inż. Małgorzaty Ziombskiej odbędzie się w sobotę 09.09.2017 r. o godz. 10:00 w sali 315. Proszę potwierdzić swoją obecność na egzaminie wysyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 data wstawienia: 4.09.2017


Uwaga studenci!

Do dnia 15.09.2017 r.  w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych pok. 6
należy złożyć do rejestracji na kolejny semestr indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi
(osoby, które posiadają indeks), podania o przedłużenie oddania pracy dyplomowej,
podania o powtarzanie roku
.

Do dnia 15.09.2017 r.  przyjmowane są wnioski o rozłożenie czesnego za semestr na raty
wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację ekonomiczną studenta.

 data wstawienia: 31.08.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW.

data wstawienia: 28.08.2017


W miesiącach lipiec i sierpień Pani Prodziekan dr inż. Agnieszka Machowska nie pełni dyżurów.

Wszelkie zapytania, sprawy proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 data wstawienia: 6.07.2017


Egzamin z Fizyki dla semestru 2 studiów inżynierskich odbędzie się 01.07.2017 r.  o godz. 16.00 w sali 639.

 data wstawienia: 28.06.2017


Dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
w piątek (30.06.2017) odbędzie się w godz. 14.00 – 15.00.

 data wstawienia: 27.06.2017


 Konsultacje w sesji letniej, Geometria wykreślna, mgr Irena Milarska-Sztabler

24.06.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311
1.07.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311
9.09.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311

Podane terminy dają możliwość poprawy oceny z przedmiotu Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna.

 data wstawienia: 14.06.2017


W dniu 01.07.2017 r. w godz. 12:00-14:00 w sali 629 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wentylacja i Klimatyzacja u Pani dr inż. Anny Charkowskiej (przedmiot z 3 semestru studiów magisterskich)

 data wstawienia: 6.06.2017


 ELEKTRONICZNA ANKIETYZACJA ZAJĘĆ!!!
UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na 2, 4, 6 i 8 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz na 2 i 4 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

Ankieta będzie dostępna w systemie od dnia 22 maja 2017 od godziny 18, do dnia 18 czerwca 2017 do godziny 23:59.

Dostęp do ankiet jest możliwy tylko w systemie USOSweb - https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Po zalogowaniu do systemu należy poprzez pozycję w menu Dla Studentów wybrać zakładkę Moje studia a następnie zakładkę Ankiety. Po wybraniu zakładki pojawi się lista wszystkich przedmiotów, do grup których student jest zapisany. Aby wypełnić ankietę należy kliknąć odnośnik wypełnij przy wybranym przedmiocie. Jeśli student był zapisany tylko do jednej grupy zajęciowej (do jednego typu zajęć), to od razu pojawi się strona umożliwiająca udzielenie odpowiedzi. Jeśli student był zapisany do wielu grup lub grupy miały wielu prowadzących, to pojawi się ekran z wyborem prowadzącego.

 • Ankietę można wypełnić korzystając z dowolnego komputera/tabletu/smartfona, o dowolnej porze w okresie 22 maja od godziny 18, do dnia 18 czerwca do godziny 23:59.
 • ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA
 • ANKIETA jest dobrowolna, tym niemniej zależy nam na jak największej liczbie ankiet, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnego obrazu prowadzonych zajęć
 • Liczny udział Studentów w ankiecie umożliwi wprowadzenie elektronicznej ankietyzacji wszystkich zajęć w kolejnych semestrach – opinia wyrażona w ankietach pozwoli na poprawę jakości kształcenia.
 • KAŻDA OPINIA JEST DLA NAS CENNA – ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Wśród studentów, którzy wypełnią co najmniej 70% ankiet zostaną rozlosowane trzy nagrody rzeczowe.

 data wstawienia: 22.05.2017


 Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych

 data wstawienia: 4.05.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW.

data wstawienia: 20.02.2017


Grupy międzywydziałowe

data wstawienia: 6.10.2016


UWAGA STUDENCI!!!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

data wstawienia: 14.01.2016


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator