Komunikaty

W miesiącach lipiec i sierpień Pani Prodziekan dr inż. Agnieszka Machowska nie pełni dyżurów.

Wszelkie zapytania, sprawy proszę kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 data wstawienia: 6.07.2017


Egzamin z Fizyki dla semestru 2 studiów inżynierskich odbędzie się 01.07.2017 r.  o godz. 16.00 w sali 639.

 data wstawienia: 28.06.2017


Dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej
w piątek (30.06.2017) odbędzie się w godz. 14.00 – 15.00.

 data wstawienia: 27.06.2017


 Konsultacje w sesji letniej, Geometria wykreślna, mgr Irena Milarska-Sztabler

24.06.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311
1.07.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311
9.09.2017 (sobota)  - godz. 10-11, p. 311

Podane terminy dają możliwość poprawy oceny z przedmiotu Rysunek Techniczny i Geometria Wykreślna.

 data wstawienia: 14.06.2017


W dniu 01.07.2017 r. w godz. 12:00-14:00 w sali 629 odbędzie się egzamin z przedmiotu Wentylacja i Klimatyzacja u Pani dr inż. Anny Charkowskiej (przedmiot z 3 semestru studiów magisterskich)

 data wstawienia: 6.06.2017


 ELEKTRONICZNA ANKIETYZACJA ZAJĘĆ!!!
UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankietyzacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na 2, 4, 6 i 8 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz na 2 i 4 semestrze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

Ankieta będzie dostępna w systemie od dnia 22 maja 2017 od godziny 18, do dnia 18 czerwca 2017 do godziny 23:59.

Dostęp do ankiet jest możliwy tylko w systemie USOSweb - https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

Po zalogowaniu do systemu należy poprzez pozycję w menu Dla Studentów wybrać zakładkę Moje studia a następnie zakładkę Ankiety. Po wybraniu zakładki pojawi się lista wszystkich przedmiotów, do grup których student jest zapisany. Aby wypełnić ankietę należy kliknąć odnośnik wypełnij przy wybranym przedmiocie. Jeśli student był zapisany tylko do jednej grupy zajęciowej (do jednego typu zajęć), to od razu pojawi się strona umożliwiająca udzielenie odpowiedzi. Jeśli student był zapisany do wielu grup lub grupy miały wielu prowadzących, to pojawi się ekran z wyborem prowadzącego.

  • Ankietę można wypełnić korzystając z dowolnego komputera/tabletu/smartfona, o dowolnej porze w okresie 22 maja od godziny 18, do dnia 18 czerwca do godziny 23:59.
  • ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA
  • ANKIETA jest dobrowolna, tym niemniej zależy nam na jak największej liczbie ankiet, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnego obrazu prowadzonych zajęć
  • Liczny udział Studentów w ankiecie umożliwi wprowadzenie elektronicznej ankietyzacji wszystkich zajęć w kolejnych semestrach – opinia wyrażona w ankietach pozwoli na poprawę jakości kształcenia.
  • KAŻDA OPINIA JEST DLA NAS CENNA – ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIET

Wśród studentów, którzy wypełnią co najmniej 70% ankiet zostaną rozlosowane trzy nagrody rzeczowe.

 data wstawienia: 22.05.2017


 Informacja o EGZAMINIE B2 dla studentów, którzy zakończyli lektoraty z języków obcych na studiach niestacjonarnych

 data wstawienia: 4.05.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW.

data wstawienia: 20.02.2017


Grupy międzywydziałowe

data wstawienia: 6.10.2016


UWAGA STUDENCI!!!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

data wstawienia: 14.01.2016


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator