Komunikaty

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Deklaracja na przedmiot obieralny realizowany na 4 semestrze w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy:

 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (W16, Ćw8)
 2. Ochrona środowiska miejskiego (W16, P8)
 3. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8)
 4. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)
 5. Hydrologia terenów zurbanizowanych (W8, P16)

I tura zapisów będzie trwała od 10.01.2020r. godz. 06:00 do 19.01.2020r. godz. 23:59

Minimalna liczba studentów w grupie: 12 osób

Uruchomione zostaną przedmioty obieralne z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów. 

data wstawienia: 9.01.2020


W DNIU 03.01.2020 r.
DYŻUR PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH
dr inż. Agnieszki Machowskiej
ZOSTAŁ ODWOŁANY

data wstawienia: 17.12.2019


Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

data wstawienia: 11.12.2019


Uwaga studenci 1 semestru studiów inżynierskich!

Szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów inżynierskich odbędzie się w dniu 27.10.2019 r.  (niedziela) o godz. 13.15 w sali 627. Obecność obowiązkowa.

 

Uwaga studenci 1 semestru studiów magisterskich!

Szkolenie BHP dla studentów 1 semestru studiów magisterskich odbędzie się w dniu 26.10.2019 r.  (sobota) o godz. 11.30 w sali 611. Obecność obowiązkowa.

data wstawienia: 15.10.2019


Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020 ulega przedłużeniu termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora, socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również termin tworzenia list rankingowych do 22 października 2019 r.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

data wstawienia: 8.10.2019


Na stronie Biura Spraw Studenckich są do pobrania aktualne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, za  stypendium rektora  za wyniki w nauce, w sporcie i dla osób niepełnosprawnych

https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-socjalne

Termin składania wniosków 15.10.2019, prawdopodobnie zostanie wydłużony. Informację o ostatecznym terminie wyślę do Państwa odrębnym mailem.

data wstawienia: 4.10.2019


 Komunikat Studium Języków Obcych PW

data wstawienia: 30.09.2019


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych I stopnia jest zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2.

data wstawienia: 25.03.2019


Od 1 października 2019 r. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów niestacjonarnych II stopnia jest uzupełnienie przedmiotu „Seminarium Specjalizacyjne” realizowanego na drugim semestrze.

data wstawienia: 25.03.2019


Od roku akademickiego 2018/2019 studenci studiów magisterskich
będą mieli do wyboru oprócz dotychczasowych, nowe przedmioty obieralne
w semestrze 3 (zimowym)

 • Instalacje tryskaczowe, prowadząca dr inż. Agnieszka Malesińska,
      16h wykładu i 8h projektu,
 • Podstawy chłodnictwa i pomp ciepła, prowadzący dr inż. Piotr Ziętek,
      8h wykładu i 16h projektu,
 • Współpraca pomp wirowych z układami przewodów, prowadząca dr inż. Małgorzata Ziombska,
      8h wykładu i 16h projektu,

w semestrze 4 (letnim)

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych, prowadząca dr inż. Agnieszka Machowska,
      8h wykładu i 16h projektu.

Karty przedmiotów będą dostępne w lipcu 2018 r. w katalogu ECTS Politechniki Warszawskiej na stronie https://www.pw.edu.pl/Studenci

data wstawienia: 27.06.2018


Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. 
wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.

W systemie USOS adresy e-mail do korespondencji zostaną zmienione na indywidualne adresy e-mail w domenie PW tj.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. począwszy od 1 czerwca 2018 r.
i w związku z tym:
-          do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci i doktoranci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW,
-          wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich  będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Podstawa prawna:

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 data wstawienia: 25.05.2018


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Uwaga kandydaci na studia niestacjonarne I i II stopnia

II tura zapisów na studia od 05.09.2018 r. do 14.09.2018 r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator