Komunikaty

W dziekanacie studiów niestacjonarnych i podyplomowych pok. 6
są do odbioru decyzje dla osób, które złożyły wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce.

 data wstawienia: 6.04.2017


Wstępna lista rankingowa

data wstawienia: 17.03.2017


Rejestracja w systemie USOS na niezaliczone przedmioty z semestru 2, 4 i 6 studiów I stopnia oraz z semestru 2 studiów II stopnia, (tzw. warunki) rozpocznie się 27.02.2017r.

Proszę o wpisywanie się do grup zajęciowych tam gdzie są wolne miejsca z całego przedmiotu (w, ćw. proj.) zarówno z części zaliczonej i niezaliczonej.

Koniec rejestracji do grup nastąpi 01.03.2017r godz. 23:59.

data wstawienia: 24.02.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW.

data wstawienia: 20.02.2017


UWAGA STUDENCI!

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych pok. 6 w terminie od 20.02.2017 do 04.03.2017 r.

Wniosek o stypendium rektora za wyniki w nauce jest do pobrania ścieżka : studenci - sprawy socjalne - świadczenia z funduszu pomocy materialnej.

data wstawienia: 8.02.2017


UWAGA SEMESTR 2 STUDIA MAGISTERSKIE!

Podział grup laboratoryjnych z przedmiotu Technologia oczyszczania wody i ścieków na zespoły
- 2 semestr studiów magisterskich - proszę o uzupełnienie tabeli i odesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

data wstawienia: 7.02.2017


Uwaga Studenci!

Dyżur Pani Prodziekan dr inż. Agnieszki Machowskiej został przełożony
z dnia 10.02.2017 r. na dzień 09.02.2017 r. godz. 15:00-16:00.

data wstawienia: 6.02.2017


STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

Rejestracja na przedmioty obieralne realizowane na 4 semestrze w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się poprzez  zapisy w systemie USOS.

Wybieramy jeden przedmiot z poniższej listy (karty przedmiotów dostępne na stronie wydziałowej):

  1. Modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (W16, Ćw8)
  2. Ochrona środowiska miejskiego (W16, P8)
  3. Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów (W16, P8)
  4. Systemy wentylacji i klimatyzacji (W16, Ćw. 8)

I tura zapisów będzie trwała od 01.02.2017r. do 05.02.2017r.

Uruchomione zostaną 2 przedmioty z największą liczbą zdeklarowanych studentów.

Osoby, które nie wybiorą przedmiotu w I turze, bądź wybiorą przedmiot  który nie zostanie uruchomiony, będą miały możliwość dopisania się w II turze do listy studentów jednego z uruchamianych przedmiotów.

 II tura zapisów odbędzie się w dniach 07.02.2017r. – 09.02.2017r.

data wstawienia: 30.01.2017


Konsultacje z przedmiotów:

Rysunek techniczny
mgr inż. Karolina Banaszak
4.02.2017 (sobota) - godz. 10:15-12:00 s. 311

Geometria wykreślna
mgr Irena Milarska-Sztabler
4.02.2017 (sobota) - godz. 10:15-12:00 s. 313, 5.02.2017 (niedziela) - godz. 11:15-13:00 s. 627

Zaliczenie wykładu - test (poprawa) z Geometrii Wykreślnej dn. 5.02.2017 (niedziela) godz. 11:15-13:00 s. 627.

data wstawienia: 21.01.2017


Do dnia 22.01.2017 r. w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych
i Podyplomowych są przyjmowane wnioski o rozłożenie opłaty za studia na raty.
Do wniosku proszę załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację ekonomiczną (Zasady ustalania i dokumentowania dochodu zał. nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok Akadem. 2016/2017 zarządzenie nr 39/2016 Rektora PW).

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

data wstawienia: 10.01.2017


Ogłoszenie Studium Języków Obcych PW o Egzaminie B2 z języków obcych

data wstawienia: 5.12.2016


W Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych pok. 6 są do odbioru decyzje dla osób,
które złożyły wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce.

data wstawienia: 29.11.2016


W Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych są do odbioru decyzje dla osób,
które złożyły wnioski o przyznanie stypendium socjalnego.

data wstawienia: 23.11.2016


Informacja Studium Języków Obcych dotycząca lektoratów z języków obcych.

Grupy międzywydziałowe

data wstawienia: 6.10.2016


UWAGA STUDENCI!

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WIBHiIŚ uzgodnionym z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane na okres jednego semestru (5 miesięcy). W semestrze zimowym wnioski przyjmowane są do 14 października 2016, w semestrze letnim do 3 marca 2017.

Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Wniosek o stypendium rektora za wyniki w nauce jest do pobrania ścieżka : studenci - sprawy socjalne - świadczenia z funduszu pomocy materialnej.

data wstawienia: 27.09.2016


UWAGA STUDENCI!!!

Zgodnie z Decyzją Rektora PW nr 65/2015 z dnia 18 maja 2015r. studenci, którzy będą powtarzali ostatni semestr studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w wysokości:
- na studiach I stopnia: 200 zł (ryczałt)
- na studiach II stopnia: 360 zł (ryczałt)

Chyba, że złożą w Dziekanacie wniosek o umorzenie ww. należności. Na podaniu promotor powinien potwierdzić, że praca dyplomowa została ukończona na dzień końca ostatniego semestru studiów i nie wymaga konsultacji w semestrze powtarzanym. Taki wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem powtarzanego semestru.

data wstawienia: 14.01.2016


KOMUNIKAT

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".
Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".
Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

data wstawienia: 14.01.2016

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator