Komunikaty

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 w dniu 13.11.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Zycie-studenckie/Harmonogram-roku-akademickiego-2019-2020

 

 

 

Lista wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier PW:

 

13.11 "Od potrzeby konsumenta do sklepowej półki – jak pracuje się za granicą w R&D i czy jest to kariera dla Ciebie?”

Fb: https://www.facebook.com/events/3085435051680843/

Zapisy: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7320

 

14.11. "Bądź (bardziej) Agile!" – spotkanie z absolwentem Politechniki Warszawskiej

Zapisy: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7321

Facebook: https://www.facebook.com/events/534451157349232/

 

18.11. Taiwan Job Talks - event for Polish and international students

Zapisy : https://bk.pw.edu.pl/events/details/7323

Spotkanie przygotowujące do wydarzenia: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7322

Zapisy: https://www.facebook.com/events/1194093550790949/

 

22.11 Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Zapisy: https://bkpw.jobteaser.com/pl/events/56767-podstawy-prawne-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Fb: https://www.facebook.com/events/556641814878504/

 

 

 

Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,

Informuję, że obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów studiów II stopnia odbędzie się:

06.11.2019r (środa), godzina: 16:15-18:00, sala: 611

 

 

XXI Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

 

XXI Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Politechnikę Poznańską.

Więcej informacji:

Link nr 1

Link nr 2

 

 

 Informujemy, że 1 września rozpoczął się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2019 (która odbędzie się w dniach 16-24.11.2019 r.)

 

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2019 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się                             w dniu 01.09.2019 r. i potrwa do 01.10.2019 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy     z danej dziedziny) i wybrać do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z podpisem             i pieczątką Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 03.10.2019 r. (czwartek) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat SJO

 

Studium Języków Obcych PW, w ramach projektu NERW , organizuje kursy języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację na kursy , które prowadzone będą w semestrze zimowym 2019/2020.

Szczegółowa informacja dot. kursów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/nerw-studenci/kursy-cae-ielts-academic/

 

 

 

Harmonogram Sesji 2019L

 

COW

Environment Protection Engineering

GO

IG

IW

Ekoinżyniweria

ZW

Sesja wrześniowa:

COW

Environment Protection Engineering

GO

IG

IW

Ekoinżynieria

ZW

 

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w V edycji konferencji

Zapraszamy serdecznie do udziału w V edycji konferencji
Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł
która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Krakowie

Więcej informacji

 

 

Informacja dla studentów dotycząca odpłatności za powtarzane zajęcia.

1.      W dniu 07.03.2019 w systemie USOS-web zakładka - dla studentów/rozliczenia/naliczenia oczekujące - pojawiła się informacja o wysokości naliczonych opłat wraz z terminem płatności za semestr letni.

2.      Student, któremu zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotu  (widoczne w USOS-web – naliczenia oczekujące) w uzasadnionych przypadkach może do dnia 21.03.2019  złożyć w dziekanacie podanie o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty.

UWAGA PO DNIU 21.03.2019 NIE BĘDZIE MOŻNA STARAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA SEMESTR LETNI. JEST TO OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT.

3.      Podanie o zwolnienie z opłat musi zawierać dokumentację potwierdzającą sytuację przedstawioną w podaniu. Wyjątek stanowią podania o zwolnienie z opłat z części przedmiotu zaliczonej w regulaminowym terminie.

4.      W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 7 pkt.2).

5.      Opłata za powtarzanie przedmiotu jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem (iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę zajęć powtarzanych) oraz opłaty ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu)

6.      Zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji nr 101/2018 Rektora PW  z dnia 26czerwca 2018 w przypadku niezaliczenia przedmiotu, opłata za powtarzanie określana jest zgodnie z §2 z uwzględnieniem liczby godzin zajęć dla tego przedmiotu określonej w programie studiów. Opłata naliczana jest w przypadku ponownej realizacji przez studenta tego samego przedmiotu albo realizacji przedmiotu równoważnego.

7.      Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne naliczana jest zgodnie z Decyzja nr 101/2018 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019

8. Zgodnie z umową o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych w Politechnice Warszawskiej §5 pkt.7 w przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętych umową uczelnia ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej

9. W przypadku niewniesienia w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów zgodnie z §26 pkt. 3 ust. 2 Regulaminu studiów Politechniki Warszawskiej

 

 


 

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 7.02-16.02.2019 według podanego harmonogramu:

Na zajęcia poniedziałkowe studenci zapisują się w dniach:
07.02.2019 od godz. 8:00 do 08.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia wtorkowe studenci zapisują się w dniach:
9.02.2019 od godz. 8:00 do 10.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia środowe studenci zapisują się w dniach:
11.02.2019 od godz. 8:00 do 12.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia czwartkowe studenci zapisują się w dniach:
13.02.2019 od godz. 8:00 do 14.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia piątkowe studenci zapisują się w dniach:
15.02.2019 od godz. 8:00 do 16.02.2019 do godz. 23:59

Studenci w podanym wyżej terminie rejestrują się na semestr letni na zajęcia z Wychowania Fizycznego, tak jak na inne przedmioty w USOSWebie. Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOSWeba). Przechodzi do zakładki dla Studenta. Wybiera z lewego menu rejestracje i wybiera rejestrację na Wychowanie Fizyczne. Wybiera dyscyplinę, na jaką chcę chodzić i zapisuje się.

UWAGA: przed dokonaniem ostatecznego zapisu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zawartymi w opisie dyscypliny informacjami oraz plikiem „Prezentacja” i planem zajęć na stronie Studium, ponieważ na niektóre dyscypliny zapisujemy się poza systemem USOSWeb(np. drogą mailową, osobiście, itd.).

W terminie 18-22.02.2019 studenci, którzy nie zapisali się w systemie usos, zgłaszają się do SWFiS (ul .Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego(zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli(na wolne miejsca pozostałe po zapisach w systemie USOS).

Od dnia 25.02.2019 niezapisani na zajęcia wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u Prowadzących zajęcia. Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.00-13. Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.

 


Uwaga! W dniu 13.11.2018 w systemie USOS-web zakładka: DLA STUDENTÓW/ROZLICZENIA/NALICZENIA OCZEKUJĄCE - pojawiła się informacja o wysokości naliczonych opłat wraz z terminem płatności za semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019. Każdy student otrzymał w tej sprawie wiadomość na skrzynkę w domenie PW.


ZMIANY W LOGOWANIU DO POCZTY UCZELNIANEJ!

WSZELKIE INFORMACJE POD ADRESEM:

https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zmiany-w-logowaniu-dotyczy-Studentow-PW-Login-changes-applies-to-WUT-Students?fbclid=IwAR0mMcMyZLiQzsXs5V566hwHF1LBS5GNj0QQ6A0C8lyPz0QMcJoFcM5D_kA


Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator