Komunikaty

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 w dniu 13.11.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Zycie-studenckie/Harmonogram-roku-akademickiego-2019-2020

 

 

Lista wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier PW:

 

13.11 "Od potrzeby konsumenta do sklepowej półki – jak pracuje się za granicą w R&D i czy jest to kariera dla Ciebie?”

Fb: https://www.facebook.com/events/3085435051680843/

Zapisy: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7320

 

14.11. "Bądź (bardziej) Agile!" – spotkanie z absolwentem Politechniki Warszawskiej

Zapisy: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7321

Facebook: https://www.facebook.com/events/534451157349232/

 

18.11. Taiwan Job Talks - event for Polish and international students

Zapisy : https://bk.pw.edu.pl/events/details/7323

Spotkanie przygotowujące do wydarzenia: https://bk.pw.edu.pl/events/details/7322

Zapisy: https://www.facebook.com/events/1194093550790949/

 

22.11 Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Zapisy: https://bkpw.jobteaser.com/pl/events/56767-podstawy-prawne-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej

Fb: https://www.facebook.com/events/556641814878504/

 

 

 

XXI Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

 

XXI Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Politechnikę Poznańską.

Więcej informacji:

Link nr 1

Link nr 2

 

Szkolenie BHP

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP dla studentów studiów I stopnia odbędzie się: 

15 październik (wtorek) sala 611 w następujących godzinach: 

Godzina 16:00-18:00

Biogospodarka

Inżynieria Środowiska gr 2

Inżynieria Środowiska gr 4

Inżynieria Środowiska gr 5

Ochrona Środowiska gr 1

Ochrona Środowiska gr 2

 

Godzina 18:00-20:00

Inżynieria Środowiska gr 1

Inżynieria Środowiska gr 3

Inżynieria Środowiska gr 6

Inżynieria Środowiska gr 7

 

Podział na grupy z Języków Obcych

Podział na grupy dla 2 i 3 roku (wraz z 2 rokiem w grupach są studenci 1 roku BG) - studia stacjonarne w jęz. polskim.

Podział dla 2 roku

Podział dla 3 roku

 

 Komunikat Studium Języków Obcych:

Studenci, którzy dopiero rozpoczynają zajęcia z języków na studiach anglojęzycznych, muszą koniecznie stawić się na pierwsze zajęcia w celu napisania testu poziomującego. Pierwsze zajęcia będą miały miejsce w środę 9.10, w godzinach 14.15-15.45 - sala 229 w budynku Inżynierii Lądowej.

Sprostowanie: komunikat dotyczy jedynie studentów studiów anglojęzycznych 3 semestr.

 

 

 

Komunikat Studium Języków Obcych:

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami SJO:

Studenci 5 semestru COWiG, ISiW, OŚ, Studenci 3 semestru Biogospodarki

Studenci 1 semestru Biogospodarki

Studenci 3 semestru Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska

 

Kalendarium zapisów na Lektoraty

 

Kalendarium zapisów na Lektoraty

semestr  zimowy  roku  akademickiego  2019/2020

Początek zajęć językowych

Od 9 października 2019

Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2 z j.angielskiego

Informacje o terminach zajęć i przydziale do grupzostaną umieszczone przed rozpoczęciem semestru:→     na tablicach informacyjnych przy dziekanatach wydziałów,→     na tablicach informacyjnych SJO przy pok. 420,  Gmach Główny,→     W zakładkach wydziałowych na stronie SJO PW,Uwaga: studenci którzy rozpoczynają/kontynuują  lektoraty przed B2 z j. angielskiego nie zapisują się do grup

ZAPISY NA LEKTORATY:

 Lektoraty Tematyczne po egzaminie B2 Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, szwedzki

Od 25 września 2019 od godz. 12.00 poprzez stronę www.sjo.pw.edu.pl

Lektoraty z j. polskiego dla cudzoziemców

Zapisy od 30 września 2019 poprzez stronę www.sjo.pw.edu.pl

zakładka: Studenci – Cudzoziemcy lub w wersji anglojęzycznej: Courses – Polish classes.

Informacje o grupach nieutworzonych

Od 3 października 2019

Informacje o salach, w których będą odbywać się zajęcia językowe

Od 8 października 2019

Ostateczne zamknięcie zapisów na zajęcia językowe

18 października 2019

 

www.sjo.pw.edu.pl

 

 

 

 

Informujemy, że 1 września rozpoczął się nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS w sesji Listopad 2019 (która odbędzie się w dniach 16-24.11.2019 r.) 

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2019 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się                             w dniu 01.09.2019 r. i potrwa do 01.10.2019 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy     z danej dziedziny) i wybrać do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z podpisem             i pieczątką Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 03.10.2019 r. (czwartek) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Komunikat SJO

 

Studium Języków Obcych PW, w ramach projektu NERW , organizuje kursy języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację na kursy , które prowadzone będą w semestrze zimowym 2019/2020.

Szczegółowa informacja dot. kursów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/nerw-studenci/kursy-cae-ielts-academic/

 

 

Godziny pracy Dziekanatu w okresie wakacyjnym:

 

Od dnia 02.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

 

Dziekanat czynny będzie w środy w godzinach 9.00 – 15.00

 

 

 

 

Harmonogram Sesji 2019L:

IŚ pierwszy rok

Ochrona środowiska inz

COWiG

ISiW

Biogospodarka

Environmental Engineering

Sesja wrześniowa:

IŚ pierwszy rok - jesień

Ochrona Środowiska inz - jesień

COWiG - jesień

ISiW - jesień

Biogospodarka - jesień

Environmental Engineering - september

 

 

 

Dotyczy Egzaminu z przedmiotu Podstawy Automatyki Procesów

Egzamin z przedmiotu Podstawy Automatyki Procesów – egzamin z semestru 7 dla specjalności Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) odbędzie się wyjątkowo poza sesją czerwcową.

Termin egzaminu to:  piątek, 17 maja w godz. 12:15 - 15:00 w sali 26.

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w V edycji konferencji


Zapraszamy serdecznie do udziału w V edycji konferencji
Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł
która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. w Krakowie

Więcej informacji

 

Informacja dla studentów dotycząca odpłatności za powtarzane zajęcia.

 

1.      W dniu 07.03.2019 w systemie USOS-web zakładka - dla studentów/rozliczenia/naliczenia oczekujące - pojawiła się informacja o wysokości naliczonych opłat wraz z terminem płatności za semestr letni.

2.      Student, któremu zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotu  (widoczne w USOS-web – naliczenia oczekujące) w uzasadnionych przypadkach może do dnia 21.03.2019  złożyć w dziekanacie podanie o zwolnienie w całości lub w części z obowiązku wniesienia opłaty za powtarzane przedmioty.

UWAGA PO DNIU 21.03.2019 NIE BĘDZIE MOŻNA STARAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA SEMESTR LETNI. JEST TO OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O ZWOLNIENIE Z OPŁAT.

3.      Podanie o zwolnienie z opłat musi zawierać dokumentację potwierdzającą sytuację przedstawioną w podaniu. Wyjątek stanowią podania o zwolnienie z opłat z części przedmiotu zaliczonej w regulaminowym terminie.

4.      W przypadku zaległości w regulowaniu opłat student może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach dydaktycznych, uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz skreślony z listy studentów (załącznik do uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. § 7 pkt.2).

5.      Opłata za powtarzanie przedmiotu jest sumą opłat za zajęcia niebędące wykładem (iloczyn liczby godzin zajęć przez opłatę za godzinę zajęć powtarzanych) oraz opłaty ryczałtowej za wykład (o ile jest przewidziany planem studiów dla danego przedmiotu)

6.      Zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji nr 101/2018 Rektora PW  z dnia 26czerwca 2018 w przypadku niezaliczenia przedmiotu, opłata za powtarzanie określana jest zgodnie z §2 z uwzględnieniem liczby godzin zajęć dla tego przedmiotu określonej w programie studiów. Opłata naliczana jest w przypadku ponownej realizacji przez studenta tego samego przedmiotu albo realizacji przedmiotu równoważnego.

7.      Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne naliczana jest zgodnie z Decyzja nr 101/2018 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku akademickim 2018/2019

8. Zgodnie z umową o warunkach odpłatności na studiach stacjonarnych w Politechnice Warszawskiej §5 pkt.7 w przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętych umową uczelnia ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej

9. W przypadku niewniesienia w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów zgodnie z §26 pkt. 3 ust. 2 Regulaminu studiów Politechniki Warszawskiej.

 


 

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie: 7.02-16.02.2019 według  podanego harmonogramu:

Na zajęcia poniedziałkowe studenci zapisują się w dniach:
07.02.2019 od godz. 8:00 do 08.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia wtorkowe studenci zapisują się w dniach:
9.02.2019 od godz. 8:00 do 10.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia środowe studenci zapisują się w dniach:
11.02.2019 od godz. 8:00 do 12.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia czwartkowe studenci zapisują się w dniach:
13.02.2019 od godz. 8:00 do 14.02.2019 do godz. 23:59

Na zajęcia piątkowe studenci zapisują się w dniach:
15.02.2019 od godz. 8:00 do 16.02.2019 do godz. 23:59

Studenci w podanym wyżej terminie  rejestrują się na semestr letni na zajęcia z Wychowania Fizycznego, tak jak na inne przedmioty w USOSWebie. Student loguje się swoimi danymi (hasłem i loginem do USOSWeba). Przechodzi do zakładki dla Studenta. Wybiera z lewego menu rejestracje i wybiera rejestrację na Wychowanie Fizyczne. Wybiera dyscyplinę, na jaką chcę chodzić i zapisuje się.

UWAGA: przed dokonaniem ostatecznego zapisu prosimy o wnikliwe zapoznanie się z zawartymi w opisie dyscypliny informacjami oraz plikiem „Prezentacja” i planem zajęć na stronie Studium, ponieważ na niektóre dyscypliny zapisujemy się poza systemem USOSWeb(np. drogą mailową, osobiście, itd.).

W terminie 18-22.02.2019 studenci, którzy nie zapisali  się w systemie usos, zgłaszają się do SWFiS (ul .Waryńskiego 12a) w porze swoich zajęć wychowania fizycznego(zgodnie z planem zajęć) i zapisują na wybrane zajęcia u dyżurujących nauczycieli(na wolne miejsca pozostałe po zapisach w systemie USOS).

Od dnia 25.02.2019 niezapisani na zajęcia  wychowania fizycznego studenci zgłaszają się bezpośrednio na obiekty sportowe i zapisują u Prowadzących zajęcia. Pomocy studentom udziela także sekretariat Studium w godz. 9.00-13. Informacje na temat zajęć wychowania fizycznego i zapisów znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.

 


Studium Języków Obcych PW, w ramach projektu NERW , organizuje kursy języka angielskiego dla studentów, przygotowujące do egzaminów CAE i IELTS.

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację na kursy , które prowadzone będą w semestrze letnim 2018/2019.

Szczegółowa informacja dot. kursów znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/  a informacja o zapisach na semestr letni: https://www.sjo.pw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/zapisy_NERW_info-na-stron%C4%99_17_01_2019.pdf


Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl "Karty zaliczeń studenta - języki obce".

Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki) musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na "Karcie zaliczeń studenta - języki obce".

Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na "Kartę zaliczeń studenta" ocen z zajęć językowych nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.


UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

  • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
  • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
  • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta  przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.


Informacja dla studentów 1 semestrów studiów I i II stopnia

1. Studenci 1 semestrów studiów I i II stopnia są rejestrowani w systemie elektronicznym USOS
2. Studentów zarejestrowanych w systemie USOS nie obowiązują karty okresowych osiągnięć studenta (karty ocen), wpisy są dokonywane tylko do indeksu i do systemu USOS
3. Informacje dotyczące osiągnięć np. uzyskanych ocen są dostępne w systemie USOSWeb
4. Dostęp do systemu USOS jest możliwy po zalogowaniu się, za pomocą osobistego hasła USOS (takie jak przy rekrutacji), na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl
5. W przypadku braku hasła student proszony jest o kontakt z dziekanatem.
6. Hasła do systemu USOS są przekazywane do rąk własnych, lub na podstawie upoważnienia notarialnego. Wynika to z konieczności zapewnienia tajności oraz z uprawnień wiążących się z używaniem hasła.

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator