Komunikaty

 WAŻNY KOMUNIKAT

Drodzy studenci,

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju oraz wydanym zarządzeniem JM Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. przekazuję następujące informacje dotyczące spraw związanych z kształceniem na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, obowiązujące do dnia 14 kwietnia 2020 r.:

 

1. Dziekanat studiów stacjonarnych będzie zamknięty dla studentów. Kontakt z dziekanatem będzie możliwy jedynie za pośrednictwem zdalnym, telefonicznie i mailowo:

 

DZIEKANAT DS. STUDIÓW I STOPNIA:
Kierownik Dziekanatu mgr Katarzyna Guła

tel. 22-234-54-06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

mgr Edyta Laskowska - tel. 22-234-74-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Agnieszka Supeł - tel. 22-234-61-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DZIEKANAT DS. STUDIÓW II STOPNIA I STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
Z-ca Kierownika Dziekanatu mgr Aleksandra Albińska
tel. 22-234-61-34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

DZIEKANAT DS. SOCJALNYCH I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
Ewelina Ziętek - tel. 22-234-61-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Cotygodniowe przyjęcia studentów przez prodziekanów ds. studiów i ds. studenckich są także zawieszone, kontakt w sprawach bieżących i pilnych jest możliwy drogą mailową:

 

Prodziekan ds. Studiów dr inż. Jarosław Chudzicki - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Apoloniusz Kodura - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3. Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej i Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska i postępować według publikowanych tam zaleceń:

 

WWW.pw.edu.pl

 

WWW.is.pw.edu.pl

4. W najbliższych dniach otrzymają Państwo informacje, które z aktualnie realizowanych przedmiotów i form kształcenia (wykłady, ćwiczenia, projekty) na naszym Wydziale będą mogły być realizowane w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w formie zdalnej. Proszę uwzględnić te informacje w swoich codziennych aktywnościach i postępować zgodnie z zaleceniami przekazywanymi od nauczycieli akademickich i koordynatorów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych przedmiotów.

 

5. Studenci pozostający w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Domach Studenckich Politechniki Warszawskiej zobowiązani są do podporządkowania się regulaminom obowiązującym w poszczególnych obiektach i poleceniom ich personelu.

 

6. W momencie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych wskazujących na infekcję COVID-19 proszę postępować zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz zgłosić ten fakt w dziekanacie wydziału (tel. 22-234-54-06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

7. Proszę pamiętać, że okresu zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni nie należy traktować jako czasu wolnego dla studentów: z uwagi na ogłoszoną przez WHO pandemię jest to okres kwarantanny, w czasie którego należy ograniczyć do minimum podróże, przemieszczanie się i kontakty towarzyskie. Proszę zachowywać się w tym czasie odpowiedzialnie, nie tylko w stosunku do własnej osoby, ale także należy mieć na względzie dobro i zdrowie innych osób, które mogą być bardziej podatne na ryzyko zachorowania.

 

 

 

Z poważaniem,

dr inż. Jarosław Chudzicki

Prodziekan ds. Studiów

 

dr hab. inż. Apoloniusz Kodura

Prodziekan ds. Studenckich

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Politechnika Warszawska

 

Drodzy Studenci,

 

w dniu 03.03.2020 po godz. 18 w systemie USOS-web zakładka: 

 

– dla studentów/rozliczenia/naliczenia oczekujące - pojawi się informacja o wysokości naliczonych opłat za warunki wraz z terminem płatności za semestr letni. 

 

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 opłaty za powtarzane przedmioty należy uiścić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia zajęć tj. do 22.03.2020 r.
Opłata za powtarzany przedmiot jest sumą opłat za wszystkie formy zajęć składające się na dany przedmiot tj. projekty/ćwiczenia/laboratoria (iloczyn liczby godzin zajęć w semestrze przez 11zł) + wykład (opłata zryczałtowana = 90 zł).
Opłata jest należna za wszystkie formy zajęć składające się na warunkowy przedmiot, nawet te zaliczone. Jeżeli student nie uzyskał oceny zintegrowanej, oznacza to że nie zaliczył przedmiotu.
Liczbę godzin zajęć w semestrze można sprawdzić w USOSWEB/MÓJ USOSWEB/ZAJĘCIA STUDENTA klikając na konkretny przedmiot.
Studenci mogą wystąpić z wnioskiem o z wolnienie z opłat w całości lub w części, o przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty jeżeli:
1.    wyjeżdżają na studia zagraniczne w ramach umów podpisanych z PW,
2.    znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
3.    uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych,
4.    zaliczyli niektóre formy zajęć w ramach powtarzanego przedmiotu.

 

Dziekan rozpatrując wniosek bierze pod uwagę również sytuację finansową jednostki prowadzącej studia, którą kieruje – w zakresie opłat.

Wniosek w sprawie opłat można składać w dziekanacie do 9 marca 2020 r. na formularzu (Wniosek o umorzenie opłat za warunki będzie dostępny na stronie 03.03.2020 r. po godz. 18) dostępnym tu:
http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/st-i-stop/formularze

 

http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/st-ii-stopnia/st-ii-st-form

 


Termin składania wniosków o umorzenie upływa w dniu 9 marca 2020 r.
ODWOŁANIA SKŁADANE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Podstawy prawne (https://www.bip.pw.edu.pl/content/view/full/358) :
Decyzja Rektora PW nr 89/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Dziekanat WIBHiIŚ

 

 


 

Szanowni Studenci,

bardzo prosimy o bieżące sprawdzanie w systemie USOS-web  poprawności wpisanych ocen. Wszelkie nieprawidłowości prosimy wyjaśniać z prowadzącymi do dnia 14.02.2020 r.

Dziekanat WIBHiIŚ

 


 

Ważny komunikat SJO:

Dotyczy podziału na grupy na zajęciach z języka obcego i zapisu na lektoraty, instrukcja w plikach poniżej:

Ogłoszenie o lektoratach

Podział na grupy <- aktualizacja 27.02.2020 podane sale

 


 

 

NERW i NERW 2

 

SJO PW, w ramach projektu NERW i NERW 2 prowadzi bezpłatne kursy językowe dla studentów. Obecnie uruchomiliśmy zapisy na kursy, które rozpoczną się w semestrze letnim 2019/2020.

Szczegóły dot. kursów i rekrutacji znaleźć można na naszej stronie internetowej: https://www.sjo.pw.edu.pl/projekt-nerw-pw/

 


 

 

Harmonogram sesji zimowej

Szanowni Państwo, 

Harmonogram sesji zimowej jest dostępny pod tym adresem: http://is.pw.edu.pl/index.php/pl/studenci/plany-zajec/harmonogram-sesji

 

Konkurs FameLab Poland

FameLab Poland znów otworzył nabór – trwa rejestracja uczestników do 9. edycji konkursu, w którym naukowcy doskonalą umiejętności komunikacyjne i dzielą się swoją wiedzą z publicznością. Zgłoszenia w postaci 3-minutowego filmu należy wysyłać do 20 stycznia 2020, do godz. 12:00. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 12 tys. zł, a laureat wyróżnienia Fundacji Kościuszkowskiej stypendium naukowe w USA.

 

Konkurs FameLab jest międzynarodowym formatem, pod egidą British Council odbywa się na całym świecie. Polską edycję współorganizuje Centrum Nauki Kopernik. Pomysł jest prosty: udostępnić naukowcom scenę i mikrofon, zapewnić wsparcie szkoleniowe i pomóc rozwinąć skrzydła. Czy będzie to dla nich oznaczać zdobycie nowego narzędzia w popularyzacji nauki, czy też doskonalenie umiejętności ważnych w karierze naukowej – zależy już od nich samych. Jedno jest pewne: udział w FameLabie od lat otwiera naukowcom nowe drzwi. Przez FameLab przeszli tacy znakomici popularyzatorzy i naukowcy, jak: Justyna Zaręba-Lesiak, Magdalena Richter, Alicja Wolny, Szymon Drobniak, Marcin Zastawnik, Monika Koperska, Joanna Bagniewska, Dariusz Aksamit i wielu, wielu innych.

 

Format występu scenicznego to 3 minuty. Trzymamy się tego ograniczenia czasowego sztywno na wszystkich etapach konkursu. Także na etapie zgłoszeń. A ten etap właśnie przed Wami.

 

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział wFameLabie, należy do 20 stycznia 2020 wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie famelab.org.pl. Najważniejszą częścią zgłoszenia jest 3-minutowy film – nagranie Waszego wystąpienia o nauce. Film musi być nagrany jednym ciągiem, bez cięć, bez montażu. Musi przedstawiać Waszą sylwetkę. Możecie używać rekwizytów. Nie oceniamy jakości technicznej nagrania – musi być ona jedynie wystarczająca, abyśmy usłyszeli i zobaczyli Wasze wystąpienie.

 

Nagrody w 9. edycji FameLabu

Laureat/-ka pierwszego miejsca otrzyma 12 tysięcy złotych,

laureat/-ka drugiego miejsca – 6 tysięcy złotych,

laureat/-ka trzeciego miejsca – 3 tysiące złotych.

Laureat/-ka nagrody publiczności – voucher na usługi językowe (kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu), fundowany przez British Council.

Dodatkowo specjalne wyróżnienie przyzna Fundacja Kościuszkowska – będzie to promesa gwarantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tysięcy dolarów amerykańskich.

Zwycięzca lub zwyciężczyni weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału, biorą udział w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. To intensywny kurs z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów.

 

Daty 9. edycji konkursu FameLab

- Przyjmowanie zgłoszeń: 2 grudnia 2019–20 stycznia 2020 (do godziny 12.00)

- Półfinał: 7 marca 2020

- Szkolenie MasterClass z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych: 27-29 marca 2020

- Finał krajowy: 16 maja 2020

- Międzynarodowe półfinały oraz międzynarodowy finał w Cheltenham: 2–7 czerwca 2020

 

Szczegółowe informacje: www.famelab.org.pl

 


 

Budżet partycypacyjny

Więcej informacji pod linkiem: www.pw.edu.pl/budzetpartycypacyjny

http://is.pw.edu.pl/images/aktualnosci/BP_PW_plakatA3.pdf


 

Program ATHENS

  

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni oraz instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 14-22 marca 2020 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/ rozpocznie się                             w dniu 09.01.2020 r. i potrwa do 28.01.2020 r.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy     z danej dziedziny) i wybrać maksymalnie 6 tematów (sugerowane minimum to 3 przedmioty). Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z podpisem             i pieczątką Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW, w nieprzekraczalnym terminie 30.01.2020 r. (czwartek) do godz. 14.00.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS, Centrum Współpracy Międzynarodowej, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 


 

Szanowni Państwo, informujemy, że:

W semestrze zimowym:

09.01.2020 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

https://www.pw.edu.pl/Studenci/Zycie-studenckie/Harmonogram-roku-akademickiego-2019-2020

 

 


 

Podział na grupy z Języków Obcych

Podział na grupy dla 2 i 3 roku (wraz z 2 rokiem w grupach są studenci 1 roku BG) - studia stacjonarne w jęz. polskim.

Podział dla 2 roku

Podział dla 3 roku

 


  

UWAGA
Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

W związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale zostało utworzone Archiwum Prac Dyplomowych Centralnego Modułu Systemu USOS. Zarówno prace inżynierskie jak i magisterskie realizowane obecnie na naszym Wydziale muszą być wprowadzone do ww. systemu. W tym celu:

  • student na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego składa w dziekanacie wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.
  • dziekanat niezwłocznie wprowadza do systemu USOS temat pracy oraz nazwisko promotora i zawiadamia studenta o możliwości wprowadzenia pracy do systemu
  • następnie w ciągu tygodnia od dnia powiadomienia studenta  przez dziekanat o możliwości wprowadzenia pracy do Centralnego Modułu APD student wprowadza pracę do APD.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest skuteczne wprowadzenie pracy do Centralnego Modułu APD .

Szczegółowa instrukcja umieszczania pracy dyplomowej w Centralnym Module Systemu USOS znajduje się tutaj.

Pozostałe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego pozostają bez zmian.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator