Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 32/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2018/2019. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-prawne/Pomoc-materialna), Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

 Wnioski o przyznanie stypendium od miesiąca październik należy składać do dnia 15.10.2018 (poniedziałek). Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz stypendium rektora za osiągnięcia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe złożone po 15.10.2018 będą rozpatrzone negatywnie. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK. Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WIBHiIŚ uzgodnionym z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce będą przyznawane na okres jednego semestru (5 miesięcy).W semestrze zimowym wnioski należy składać do dnia 15 października, w semestrze letnim do 4 marca 2019. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Regulamin i wnioski do pobrania ze strony Biura Spraw Studenckich PW: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator