Stypendium rektora na semestr letni – Biogospodarka

 

Wstępna lista rankingowa BIOGOSPODARKA

 


Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu  świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich (https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego). Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. Wnioski o: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi przyjmowane są przez cały rok akademicki.

 Wnioski o przyznanie stypendium od miesiąca październik należy składać do dnia 22.10.2019 (wtorek). Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz stypendium rektora za osiągnięcia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe złożone po 22.10.2019 pozostaną bez rozpatrzenia. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Regulamin i wnioski do pobrania ze strony Biura Spraw Studenckich PW: https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator