Inne stypendia

STYPENDIUM im. dr Mariana Kantona

Zarząd Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona ponownie ufundował, na rok akademicki 2017/2018 stypendia dla studentów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegóły...


Stypendium pod choinkę

Biuro ds Promocji i Informacji ogłasza nabór wniosków o stypendia fundowane. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zgłaszanie aplikacji do dziekanatu, pok. 136 do poniedziałku 25 września włącznie.

Regulamin „Stypendium pod choinkę”


Stypendium KGHM

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A.

Tematy do realizacji w ramach stypendium


Stypendium European Funding Guide

Program stypendialny organizowany w ramach platformy internetowej European Funding Guide:

  • Program stypendialny skierowany jest do studentów, którzy efektywnie studiują, pomimo małego budżetu;
  • Każde stypendium składa się z 12-miesięcznego wsparcia w wysokości 1 300 złotych na miesiąc;
  • Przyznawanie stypendiów nie ma związku z ocenami, kierunkiem czy semestrem, na którym obecnie jest student;
  • zgłoszenie na bieżący rok należy wysłać do 30.09.2017 r.

Więcej informacji na temat ww. programu mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.mojekupony.pl/stypendium

European Funding Guide jest platformą internetową której celem jest pomoc studentom w znajdowaniu funduszy niezbędnych do ukończenia edukacji. Stanowi ona największy w Europie portal obejmujący ponad 12 tysięcy stypendiów, grantów, nagród oraz premii wartych łącznie ponad 27 miliardów euro. 300 z wymienionych rodzajów wsparcia finansowego zostało przeznaczonych na rzecz uczniów z Polski. Celem platformy internetowej jest pomoc studentom w znajdowaniu funduszy niezbędnych do ukończenia edukacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.european-funding-guide.eu


Stypendium im. inż. Mieczysława Króla na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 października 2018 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2018/2019.
Wypełniony Wniosek, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym PW (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).

Wniosek

Regulamin

Komunikat Rektora ds. Studenckich


STYPENDIUM MINISTRA NA ROK 2018/2019

Wszyscy studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 powinni do końca letniej sesji egzaminacyjnej zdać wszystkie egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia umożliwiające rejestrację na kolejny rok/semestr studiów.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 24-09-2018, POK. 136.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów ministra na wybitne osiągnięcia znajduje się na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html


Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Plakat Programu

Szczegółowe informacje


Stypendia im. Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy ogłasza nową edycję stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są m. in.do studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osiągają dobre wyniki w nauce, mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, działają społecznie. W ciągu dziewięciu lat z tej pomocy skorzystało około 6000 osób. Co roku, także i w tym, Stypendia (w wysokości od 200 do 1500 zł miesięcznie) trafią do 600 osób. Studenci mogą składać podania o stypendia do końca września.

Warunkiem uzyskania stypendium jest spełnienie trzech kryteriów:
- dochód na jednego członka w rodzinie nie powinien być wyższy niz 1000 zł na osobę
- średnia z ocen, którą w toku nauki uzyskała osoba ubiegająca się o stypendium, nie powinna być niższa niż 3,5 w przypadku studentów
- trzecim kryterium są osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe, a także wszelkie inne aktywności społeczne czy kulturalne.

W załączeniu bliższe informacje.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator