Regulaminy

Regulamin studiów na Politechnice Warszawskiej.

Uchwała nr 38/2016 Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dni 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Ochrona Środowiska

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Environmental Engineering

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia - magisterskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia - magisterskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Ochrona Środowiska

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Environment Protection Engineering

Zasady studiowania i rejestracji dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, kierunek: Biogospodarka

Zasady kwalifikowania studentów do grup specjalności studiów stacjonarnych I stopnia - inżynierskich na kierunku: Inżynieria Środowiska 

Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator