Swissstandards.pl Od teorii do praktyki

W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz partnera konkursu - firmy GEBERIT, zapraszamy studentów kierunków związanych z techniką sanitarną do udziału w VII edycji konkursu na prace dyplomowe "Swissstandards.pl Od teorii do praktyki"

Konkurs przebiega dwuetapowo:
1. do 31.12.2019 studenci zgłaszają propozycje tematów swoich prac z krótkim planem/ opisem założeń koncepcyjnych pracy na https://odteoriidopraktyki.pl/rejestracja/
2. po 15.01 - osoby zakwalifikowane do II etapu piszą pracę , mogąc korzystać ze wsparcia merytorycznego wybranego Partnera

  • do końca 09.2020- student przesyła obronioną pracę
  • do końca 11.2020 - wyłaniamy zwycięzców

Dla autora najlepszej pracy - nagroda finansowa. 

Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju ogłosił Konkurs o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Bliższe szczegóły oraz na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/nagroda-prace-naukowe-2019.


 

Stypendium im. Adama i Haliny Stepkowskich

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej utworzył Fundusz Stypendialny im. Adam i Haliny Stępkowskich, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej.

Stypendium jest dedykowane studentom ostatniego roku studiów inżynierskich i ostatniego roku studiów magisterskich. Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium wynosi 20 000 zł.

Wnioski należy złożyć w pok. 136 do dnia 19 czerwca włącznie.

Wnioskodawcy powinni:
- osiągać bardzo dobre wyniki w nauce
- posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne,
- trudna sytuacja losowa lub materialna Wnioskodawców może być dodatkowym czynnikiem.

Spośród zebranych wniosków, Pan Dziekan WIBHiIŚ nominuje jedną Osobę, której wniosek zostanie przekazany Kapitule.

Pliki do pobrania:

Informacja

Formularz zgłoszenia do stypendium strona 1/2

Formularz zgłoszenia do stypendium strona 2/2


XII edycja konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Hydrologów Polskich informuje o ogłoszeniu XII edycji konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii. Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.

Zgodnie z regulaminem, pracę na Konkurs zgłasza jej opiekun (jedną w danej edycji). Praca powinna być obroniona na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2018/2019. Wniosek-zgłoszenie należy przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz wyniki poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.shp.org.pl).

Termin nadsyłania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i prac końcowych na studiach podyplomowych) na Konkurs w obecnej edycji upływa dnia 17 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Stypendium pod choinkę

Kapituła Funduszu Stypendialnego ogłasza nabór wniosków dla studentów i doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazują dużą aktywność w kreowaniu wizerunku Politechniki Warszawskiej, popularyzacji nauki i promocji badań naukowych.

Bliższe informacje w załączeniu.

Termin składania aplikacji upływa 28 czerwca 2018. Stosowne dokumenty należy złożyć w pok. 136.


Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Szczegóły...


Konkurs Prezydenta m.st. Warszawy - Dyplomy dla Warszawy

Informujemy o rozpoczęciu naboru do trzeciej edycji Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”. Organizatorem jest Muzeum Warszawy, instytucja samorządowa, która aktywnie uczestniczy w naukowym, kulturalnym i społecznym rozwoju miasta.

Konkurs adresowany jest do Autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na warszawskich uczelniach i jednostkach naukowych z siedzibą w Warszawie, które nie były zgłaszane w poprzedniej edycji i zostały obronione w 2017 r.

Autorom zwycięskich prac przyznane będą nagrody finansowe. Nagroda główna dla rozprawy doktorskiej wynosi 15 tys. zł, przyznane zostaną też trzy wyróżnienie po 6 tys. zł. Nagroda główna dla pracy magisterskiej to 7 tys. zł. Autorzy trzech prac wyróżnionych otrzymają po 3 tys. zł.

Laureaci Konkursu będą mieli możliwość opublikowania artykułów prezentujących wyniki badań w czasopiśmie „Almanach Warszawy”.

Ogłoszenie wyników i prezentacja zwycięskich i wyróżnionych prac odbędzie się podczas uroczystej gali organizowanej przez Muzeum Warszawy.

Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 30 marca 2018 r.

W załączniku przesyłam Regulamin Konkursu (DYplomy Warszawskie.pdf) oraz wzór formularza zgłoszeniowego (formularz_zgłoszeniowy.xls). Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://muzeumwarszawy.pl/dyplomy-dla-warszawy-po-raz-trzeci/

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy


15 edycja konkursu ABB

Centrum Badawcze ABB w Krakowie organizuje 15 edycję konkursu na najlepsze obronione prace inżyniersie, magisterskie i doktorskie.

Nagroda główna: 30 000 zł, dwa wyróżnienia: 15 000 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.11.2017

Więcej informacji: www.abb.pl/konkurs


Konkurs o nagrodę FIATA

30 września 2017r. upływa termin składania aplikacji o Nagrodę FIATA.

Zapraszamy do składania wniosków. Bliższe informacje pod adresem:

https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/Konkurs-o-Nagrode-Fiata-szukamy-najlepszych-prac-o-tematyce-motoryzacyjnej

  

IV edycja konkursu "Od teorii do praktyki"

Firma Geberit została partnerem IV edycji konkursu ,,Od teorii do praktyki" zainicjowanego przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą. Firma poszukuje autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu inżynierii sanitarnej. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda pieniężna ufundowana przez europejskiego lidera w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Bliższe informacje można znaleźć tutaj.


Konkurs „OTWARTE DRZWI”

Konkurs jest organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Termin składania prac: do 25 lipca 2016 r.

Uczestnicy i warunki konkursu:

  • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
  • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
  • konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-9/3200,Oglaszamy-Konkurs-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-OTWARTE-DRZWI-XII.html


Program stypendialny Fundacji Happold Trust

W ramach programu Biuro Happold Warszawa zaprasza w okresie wakacyjnym na praktykę (minimum 8 tygodni) wybitnych studentów zarekomendowanych przez Profesorów i Wykładowców. Muszą to być studenci, którzy po wakacjach 2016 wracają jeszcze na 1 rok studiów (tytuł mgr w 2017). Wybrani kandydaci odbywają płatną praktykę w naszym warszawskim biurze, a po jej zakończeniu otrzymują jeszcze stypendium w wysokości 1200 GBP.

Ulotka na temat tegorocznego programu Happold Trust

Formularz aplikacyjny


Konkurs EDPR dotyczący prac dyplomowych w obszarze energii odnawialnej

Posiadająca największy udział (10%, 2014) mocy zainstalowanej na polskim rynku energii wiatrowej firma EDPR ogłosiła konkurs "EDPR University Challenge 2016 - Poland". W konkursie mogą brać studenci polskich uczelni, przygotowujący swoje prace dyplomowe w obszarze energii odnawialnej.

Wysokość fundowanych nagród wynosi 15000, 10000 and 5000 PLN. Udział w konkursie jest zwykle dobrze postrzeganym elementem życiorysu kandydatów na rynku pracy, nawet jeśli nie został on uwieńczony nagrodą.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami:
http://meteo.is.pw.edu.pl/index.php/en/education/theses-en/diploma-contest-en
http://meteo.is.pw.edu.pl/index.php/pl/dydaktyka/dyplomy-pl/diploma-contest-pl

W bieżącym semestrze terminem zgłoszenia udziału jest 11 marca,  a terminem nadesłania projektu - 6 czerwca. Językiem konkursu jest angielski.


Konkurs na Prace Inżynierską w Veolia Energia Warszawa SA

Firma Veolia Energia Warszawa S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską dotyczącą co najmniej jednego z trzech obszarów:
a. efektywność energetyczna,
b. stosowanie energii odnawialnych,
c. zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej,
d. usługi związane z ciepłownictwem,
e. produkcja oraz dystrybucja ciepła i energii elektrycznej.

Termin składania prac upływa w dniu 15 marca 2016.
W załączeniu plakat oraz regulamin konkursu.
Wszelkie pytanie dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani Zofia Dachniewska ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016. O stypendium mogą ubiegać się studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, mający zaliczony I rok studiów oraz wykazujący średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5. W załączeniu Regulamin stypendium.

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10.00-14.00.


Konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Stowarzyczenie Hydrologów Polskich ogłasza otwarcie VIII edycji konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii.
Zapraszamy studentów piszących prace dyplomowe dotyczące hydrologii o zapoznanie się warunkami konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.shp.org.pl


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską/magisterską firmy STEICO

Firma STEICO (budownictwo bazujące na technologiach przyjaznych środowisku, efektywność energetyczna) ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską/magisterską dotyczącą budownictwa w technologii STEICO.
Pracę wraz z formularzem konkursowym należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30 lipca 2016.
Przewidziane nagrody pieniężne:
I miejsce - 3000 zł
II miejsce - 2000 zł
III miejsce - 1000 zł.
Firma oferuje wsparcie merytoryczne specjalistów z zakresu technologii STEICO.
Bliższe informacje: www.steico.pl/konkurs
Zapraszamy do udziału


Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją stypendiów fundowanych przez MPWiK.


Rusza nowa edycja Programu stypendialnego fundowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.  dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w terminie
do 15 października 2015 roku,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub w formie pisemnej za pośrednictwem Kancelarii Spółki.

Więcej informacji na stronie: http://www.mpwik.com.pl/o-firmie/kariera/stypendia


INTERSTUDENCI 2014 na start

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do piątej edycji konkursu INTERSTUDENT, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu "Study in Poland" http://www.studyinpoland.pl/.

INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach w języku polskim i języku obcym. Szukamy ludzi, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, koleżanki i koledzy. INTERSTUDENCI 2014 otrzymają atrakcyjne nagrody. Z doświadczenia z czterech poprzednich edycji wiemy też, że są oni znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują i naszego kraju wśród kolegów ze swojej ojczyzny. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni unikalną możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Przypominamy: termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014.

ANKIETA KONKURSOWA do pobrania na stronie: http://www.studyinpoland.pl/interstudent/

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 22 stycznia, podczas konferencji ,,Studenci zagraniczni w Polsce 2015" w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji konkursu.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego KRASP.
Partnerami Konkursu są: KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.


Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych studentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Regulamin stypendium dostępny jest tutaj. Wniosek należy wypełnić i dostarczyć do dziekanatu (pok. 136) do 31 października.


W poszukiwaniu Natury 2000

w imieniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w konkursie "W poszukiwaniu Natury 2000"!

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie materiału promującego ideę ochrony przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  Artykuły powinny zawierać od 3 do 5 tysięcy znaków ze spacjami, natomiast materiał audiowizualny powinien trwać maksymalnie 5 minut.

Prace można zgłaszać do 30 listopada 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2014 r. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne!

W celu zainspirowania studentów do podjęcia tematu wyjątkowości polskiej przyrody, przygotowaliśmy zbiór tekstów http://poznajnature.pl/wp-content/uploads/Przydatne_materialy.pdf nt. wybranych gatunków chronionych oraz zagadnień dotyczących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.

Konkurs organizowany jest w ramach kampanii ,,Poznaj swoją Naturę". Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa polskiego związanej z ochroną przyrody na obszarach Natura 2000. Patronami medialnymi konkursu są portale: Ekologia.pl oraz dlastudenta.pl.

Więcej informacji o kampanii ,,Poznaj swoją Naturę" oraz o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 można znaleźć na:
http://poznajnature.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/


Stypendium firmy Delitissue Sp. z o.o

Firma Delitissue Sp. z o.o z siedzibą w Ciechanowie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy w trybie stacjonarnym:

a) ukończyli pierwszy rok studiów,
b) uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów (obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów) nie niższą niż 3.75,
c) znają j. angielski w stopniu komunikatywnym ( będzie weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
d) posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej znajdującej się w powiecie ciechanowskim, działdowskim, makowskim, mławskim, nidzickim, płońskim, przasnyskim, pułtuskim, rypińskim, sierpeckim, żuromińskim,
e) deklarują chęć kontynuacji nauki na studiach II stopnia,
f) zachowują się w sposób właściwy, zgodny z Regulaminem Studiów.

Stypendia wypłacane będą przez okres trwania studiów począwszy od drugiego roku studiów pierwszego stopnia aż do ukończenia studiów drugiego stopnia. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo na początku roku akademickiego. Wysokość stypendium będzie wynosić odpowiednio:

1) 2500 brutto - za semestr na studiach I stopnia
2) 5000 brutto - za semestr na studiach II stopnia
3) 15000 brutto - dodatkowa transza stypendium za uzyskanie tytułu magistra.

Stypendysta bezpośrednio po obronie dyplomu magistra zobowiązuje się do zawarcia z Fundatorem umowy o pracę przez okres 3 lat.

Wnioski należy składac do 31 października 2014 r. w Biurze Spraw Studenckich, pok. 210 Gmach Biurowy (ul. Noakowskiego 18/20) w godz. 10.00-14.00.

Regulamin Stypendium Delitissue

wzór Umowy Stypendialnej

wzór Wniosku

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.bss.ca.pw.edu.pl, oraz pod numerem telefonu (22) 234 65 30.


Stypendium Fundacji PGNiG

Zarząd fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza już po raz siódmy ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyka przemysłu naftowego i gazowniczego.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:
1) w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą
2) w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
3) potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze "na własną rękę"

Wysokość funduszu wynosi 75.000,00 zł. Stypendium otrzyma 15 najlepszych studentów. Zasady oraz dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o przyznanie stypendium określone są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Fundacji: www.pgnig.pl/stypendium-studenckie-2015/16, http://www.fundacjapgnig.pl/
Bliższych informacji udziela p. Anna Dłużniewska, tel. (022) 691-85-35, fax (022) 691-85-36, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wnioski należy składać na adres Fundacji:
Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, 01-244 Warszawa, ul. Kasprzaka 25, w terminie do 30 września 2015 r.


Ogólnopolski Konkurs ,,OTWARTE DRZWI"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór do konkursu: "OTWARTE DRZWI" na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie i uzyskały ocenę bardzo dobrą.

Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Termin składania prac: do 21 lipca 2014 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Al. Jana Pawła II 13; 00-828 Warszawa; z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI". Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Sposób składania prac: Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
- prezentację przedmiotu pracy,
- cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
- techniki badawcze,
- najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.

3. recenzje pracy,

4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego. Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym ,,OTWARTE DRZWI".


Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim

Burmistrz Miasta Sokołów ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterska o Sokołowie Podlaskim napisaną w latach akademickich 2012/2013 lub 2013/2014. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie zatwierdzone przez promotora lub obronione w bieżącym roku akademickim - z tym, że do konkursu przeprowadzonego w 2014 roku mogą być zgłoszone prace z lat 2012/2013 oraz 2013/2014. Temat pracy powinien dotyczyć miasta Sokołów Podlaski. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki.

Termin: Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, z dopiskiem ,,Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim", *do 1 października każdego roku.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się stronie Miasta Sokołów Podlaski http://www.sokolowpodl.pl.

Regulamin konkursu na najlepsza pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator