W dniach 6 – 7 grudnia 2017 r. grupa studentów z Koła Naukowego Inżynierii Wodnej uczestniczyła w VII Konferencji Geoinżynieria w budownictwie, w Krakowie, prowadzonej przez specjalistów z branży geotechnicznej, hydrotechnicznej i budowlanej.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania były kondygnacje podziemne w zabudowie miejskiej, poczynając od ich projektowania przez wykonawstwo, nadzór, aż do ich utrzymania. Zaprezentowano nam szeroki zakres możliwych rozwiązań we wspomnianej tematyce, zarówno od strony naukowo-technicznej, jak i w kontekście wiedzy praktycznej przedstawionej przez prelegentów, reprezentujących świat nauki (profesorów, bądź doktorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, i innych) i firmy wykonawcze (przedstawicieli firm: ArcelorMittal, Keller Polska, Minova Ekochem, JD Engineering, Warbud, Skanska).

Pierwszego dnia podczas konferencji usłyszeliśmy o komputerowym modelowaniu zagadnień geotechnicznych, wiążących się z oddziaływaniem w przestrzeni podziemnej związanej z realizacją głębokich wykopów w warunkach zabudowy miejskiej, o zagadnieniach obliczeniowych związanych z analizą i projektowaniem głębokich wykopów, zastosowaniu analizy Metody Elementów Skończonych w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w technologii ścian szczelinowych z uwzględnieniem zarysowania i pełzania betonu, o przypadkach przecieków wody gruntowej przez płytę fundamentową w wyniku zmian stosunków wodnych przy realizacji obiektów podziemnych, przykładach realizacji obudów głębokich wykopów z wykorzystaniem grodzic stalowych realizowanych w trudnych warunkach miejskich, o metodzie analitycznej oraz numerycznej stosowanej przy projektowaniu wodoszczelności zamków grodzic, czy o metodach wzmacniania podłoża poprzez mieszanie wgłębne. 

Gdy wykłady dobiegły końca udaliśmy się na zwiedzanie Krakowa. Odwiedziliśmy Rynek Główny, Stare Miasto, obejrzeliśmy Katedrę Wawelską i Pałac Biskupa Erazma Ciołka. Nie zabrakło nam również spaceru po słynnych Bulwarach Wiślanych.  

Po zakończonym spacerze udaliśmy się na nocleg do hotelu, gdzie do późnych godzin wspólnie komentowaliśmy i dyskutowaliśmy na tematy poruszone w trakcie wykładów.

Następnego dnia ponownie udaliśmy się na miejsce konferencji, aby wysłuchać dalszej części wykładów. Dowiedzieliśmy się, jak rozpoznać warunki gruntowe na etapie projektowania oraz realizacji inwestycji w silnie zurbanizowanej przestrzeni miast, czym jest i na czym polega monitorowanie obiektów budowlanych w ramach rozpoznania podłoża, a także o aktualnych zastosowaniach w monitoringu infrastruktury podziemnej poprzez wykorzystanie czujników światłowodowych.

Jednym z czwartkowych prelegentów był prof. dr hab. inż. Paweł Popielski, Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, z naszego wydziału, który opowiedział o wykorzystaniu wyników monitoringu do weryfikacji szczelności obudowy wykopu i określenia oddziaływania realizowanej inwestycji na obiekty sąsiednie.

Wykład Profesora Popielskiego zakończył nasz udział w konferencji. Po wykonaniu wspólnego zdjęcia do kroniki Koła Naukowego udaliśmy się na pociąg, który zabrał nas do Warszawy.

Dla nas, studentów z kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna oraz Inżynieria Wodna, była to ciekawa okazja do poszerzenia naszej dotychczasowej wiedzy osiągniętej podczas naszej nauki na naszym wydziale, jak również poznania aktualnych technologii i metod stosowanych w branży geotechnicznej, hydrotechnicznej oraz budowlanej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator