System oceny nauczycieli akademickich

Decyzja nr 1/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich na Wydziale IBHiIS PW w roku 2018. 

Uchwała 53/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Oceny Nauczycieli Akademickich SONA na Wydziale IŚ

Załącznik nr 1 - System oceny

Zarządzenie Dziekana 1/2011 w sprawie wprowadzenia formularzy sprawozdań i oceny dorobku zawodowego nauczyciela akademickiego na Wydziale IŚ PW

Załącznik nr 1 - formularz semestralnego sprawozdania

Załącznik nr 2 - formularz rocznego sprawozdania

Załącznik nr 3 - formularz okresowej oceny

 
Listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Lista czasopism punktowanych MNiSW 2016 r.
Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów – informacja MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wykaz-czasopism-naukowych-na-2016-rok.html
Część A wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/9d3a1302f0e763aaf834c079a817bace.pdf
Część B wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r.: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf
Część C wykazu czasopism naukowych - załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/f83392f8e39b536107bb33c7452b1ff9.pdf
 
Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych wykazów z lat 2009-2017.
Wyszukiwarka czasopism punktowanych MNiSW (listy z: 2010 r.,17.09.2012 r., 20.12.2012 r., 17.12.2013, 31.12.2014 r., 18.12.2015 r., 09.12.2016 r., 26.01.2017 r.)

Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, wg informacji MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r., obowiązuje w roku: 2016, 2017, 2018 (do czasu opublikowania nowego wykazu).

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator