Wskaźniki cytowalności

Przy kierowaniu wniosków do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektów badawczych, a także przy występowaniu z wnioskiem o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na podstawie przepisów znowelizowanej w r. 2011 ustawy o stopniach naukowych i o tytule naukowym (...) wymagane jest podawanie charakterystyk bibliometrycznych dorobku naukowego i danych o cytowalności publikacji naukowych. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, w §4 wymienia następujące elementy (sformułowania oryginalne):

  • sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania

  • liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS)

  • indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS)

Dla ułatwienia uporania się z tym zadaniem opracowany został ilustrowany przewodnik, wyjaśniający krok po kroku podstawową procedurę przygotowywania raportu cytowalności. Zachęcamy do skorzystania.

Pomocą w tym zakresie służy równiez Oddział Informacji Naukowej przy Bibliotece Głównej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator