Lista filadelfijska

Przyjęty powszechnie w kraju termin „lista filadelfijska” odnosi się do wykazu czasopism naukowych objętych analizą cytowalności artykułów prowadzoną oryginalnie przez Institute for Scientific Information w Filadelfii, USA (obecnie wchodzący w skład koncernu Thomson Reuters). Wykaz ten, pod właściwą nazwą Thomson Reuters Scientific Master Journal List (MJL) można znaleźć pod adresem: www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master.

Nie wszystkie czasopisma znajdujące się na liście filadelfijskiej mają jednak obliczone wartości współczynnika oddziaływania (Impact Factor). Dzieje się tak, ponieważ czasopisma zgłoszone do ISI w celu objęcia analizą cytowalności, po zakwalifikowaniu przez ISI są umieszczane na MJL, ale pierwsze opublikowanie wskaźnika IF następuje po zakończeniu pierwszego dwuletniego okresu, za który obliczana jest wartość IF. Listy czasopism z podaną wartością wskaźnika IF publikowane są przez ISI w czasopiśmie Journal Citation Reports. Pracownicy PW mogą korzystać z list abonowanych przez Bibliotekę Główną PW.

 

Publikacje Journal Citation Reports są podstawą punktacji artykułów naukowych, stosowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Bieżace informacje na ten temat można znaleźć w portalu MNiSW, w dziale Ocena jednostek naukowych.

Zainteresowane osoby mogą znaleźć opis konstrukcji wskaźnika IF, a także innych wskaźników bibliometrycznych wraz krytyką dotyczącą ich obliczania i stosowania np. w Wikipedii, pod hasłem Impact Factor.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator