Adiunkci

Nazwisko, imię, stopień Nr pok. Tel. E-mail Konsultacje
Affek Katarzyna Anna, dr 628 (22) 234 79 03 katarzyna.affekpw.edu.pl wtorek 13-14
piątek 10-11
Bartkiewicz Piotr, dr inż. 242 (22) 234 53 12 piotr.bartkiewiczpw.edu.pl Wtorek 16.15 do ostatniego studenta...
Bogacki Jan, dr 811 (22) 234 54 23 jan.bogackipw.edu.pl Poniedziałek  9.15 -10.45
Charkowska Anna, dr inż. 125 (22) 234 51 08 anna.charkowskaipw.edu.pl

Piątek 15.30-16.30

Chludzińska Marta, dr inż.   (22) 234 50 21 marta.chludzinskapw.edu.pl poniedziałek 13.00-14.00 
Chorzelski Maciej, dr inż. 203 (22) 234 55 15 maciej.chorzelskipw.edu.pl Niedziele zjazdowe - od 14 do 15 Poniedziałki (co tydzień) od 16.15 do ostatniego studenta
Chudzicki Jarosław, dr inż. 543 (22) 234 53 38 jaroslaw.chudzickipw.edu.pl Wtorek  12.00-13.00, soboty zjazdowe (dla studiów niestacjonarnych) 10.00-11.00
Doskocz Nina, dr 628 (22) 234 79 03 nina.chrzanowskapw.edu.pl Środa 10-11 i w czwartek 9-10
Dzierzgowski Mieczysław, dr inż. 237 (22) 234 54 61 mieczyslaw.dzierzgowskipw.edu.pl Środa 11.00
Fabijańczyk Piotr, dr hab. inż. 618 (22) 234 59 52 piotr.fabijanczykpw.edu.pl

Wtorek 9-10

Falaciński Paweł, dr inż. 339 (22) 234 53 34 pawel.falacinskipw.edu.pl

Wtorek 14:00-14:45

Górecki Marcin, dr inż. 106a (22) 234 54 86 Marcin.goreckipw.edu.pl Piątek 8:15 - 9:00
Grodzka-Łukaszewska Maria, dr inż. 604 (22) 234 55 16 maria.grodzkapw.edu.pl Wtorek 10-12
Hendiger Jacek, dr inż. 127 (22) 234 60 10 jacek.hendigerpw.edu.pl poniedziałek 11.00-12.00 
Imiełowski Szymon, dr inż. 338a (22) 234 74 09 szymon.imielowskipw.edu.pl Wtorek   8.15
Karolinczak Beata, dr inż. 532   beata.karolinczakpw.edu.pl

Poniedziałek 11.15-12.00

Kodura Apoloniusz, dr inż. 434 (22) 234 78 81 apoloniusz.kodurapw.edu.pl Poniedziałki 13-14 Stara Kotłownia lub pok. 434
Wtorki 14:15-15:15 pok. 434
Kotyński Łukasz, dr inż. 106b (22) 234 14 14 lukasz.kotynskipw.edu.pl Środa  10:15 - 12:00
Ksionek Dariusz, dr inż. 133 (22) 234 54 02 dariusz.ksionekpw.edu.pl Środa 11.00-12.00
Kubicki Grzegorz, dr inż. 230 (22) 234 50 21 grzegorz.kubickipw.edu.pl

Piątek 10-11

Kubrak Michał, dr inż. 427 (22) 234 54 01 michal.kubrakpw.edu.pl Wtorek 14.00 – 15.00
Kucharska Małgorzata, dr 408 (22) 234 74 82 malgorzata.kucharskapw.edu.pl Piątek 11.15-12.45
Kwestarz Małgorzata, dr inż. 204 (22) 234 75 06 malgorzata.kwestarzpw.edu.pl środa 12.00-13.00, soboty zjazdowe 13.00-16.00 
Kwiatkowski Jerzy, dr inż. 201 (22) 234 72 88 jerzy.kwiatkowskipw.edu.pl Środa 12-14
Lelicińska-Serafin Krystyna, dr inż. 709 (22) 234 54 20 krystyna.lelicinskapw.edu.pl

Poniedziałek  11 – 12, środa        11 - 12

Loga Małgorzata, dr inż. 601 (22) 234 55 16 malgorzata.logapw.edu.pl Poniedziałek 14-16
Machowska Agnieszka, dr inż. 338 (22) 234 53 33 agnieszka.machowskapw.edu.pl nie ma konsultacji 
Maciejewska Katarzyna dr inż. 808 (22) 234 53 02 katarzyna.maciejewskapw.edu.pl Piątek 10-12
Malesińska Agnieszka, dr inż. 540 (22) 234 79 78 agnieszka.malesinskapw.edu.pl Środa 10-11
Manczarski Piotr, dr inż. 706 (22) 234 53 05 piotr.manczarskipw.edu.pl poniedziałek    11 - 13
Marcinowski Piotr, dr inż. 811 (22) 234 54 23 piotr.marcinowskipw.edu.pl Piątek. 11-12.30
Markiewicz Maria, dr inż. 901 (22) 234 53 01 maria.markiewiczpw.edu.pl Czwartek 14-16
Mijakowski Maciej, dr inż. 125 (22) 234 51 08 maciej.mijakowskipw.edu.pl Poniedziałek 11-12
Mirosz Liliana dr inż. 236 (22) 234 74 86 liliana.miroszpw.edu.pl nie ma konsultacji 
Narowski Piotr, dr inż. 130 (22) 234 72 63 piotr.narowskipw.edu.pl

Poniedziałek 13-14,

Wtorek 13 – 14
Niemyjski Olgierd, dr inż. 130 (22) 234 72 63 olgierd.niemyjskipw.edu.pl Piątek 14.00 - 15.00
Niesiobędzka Krystyna, dr 406 (22) 234 59 53 krystyna.niesiobedzkapw.edu.pl

Poniedziałek 12.45-14.15

Pajor Elżbieta, dr 717 (22) 234 76 86 elzbieta.pajorpw.edu.pl Poniedziałek 13-14,
środa 11-12
Przeździecki Karol, dr inż. 617 (22) 234 54 26 karol.prezdzieckipw.edu.pl środa 10.00-12.00 
Pusłowska-Tyszewska Dorota, dr inż. 901 (22) 234 53 01 dorota.puslowskapw.edu.pl

Poniedziałek      10 - 11, Środa                  10 - 11

Reizer Magdalena, dr inż. 810 (22) 234 72 74 magdalena.reizerpw.edu.pl Piątek 12-14
Rogulski Mariusz, dr inż. 622 (22) 234 59 50 mariusz.rogulskipw.edu.pl

środa 12-13

Rolewicz-Kalińska Anna, dr inż. 708 (22) 234 74 83 anna.rolewicz-kalinskapw.edu.pl Środa 10.00-12.00
Rucińska Joanna, dr inż. 133 (22) 234 54 02 joanna.rucinskapw.edu.pl Wtorek 8.30-9.30
Rutkowska-Narożniak Anna, dr 717 (22) 234 76 86 anna.narozniakpw.edu.pl Wtorek 11-12,
środa 11-12
Sinicyn Grzegorz, dr inż. 603 (22) 234 55 16 grzegorz.sinicynpw.edu.pl wtorek 9-11
Sowa Jerzy, dr inż. 202 (22) 234 74 28 jerzy.sowapw.edu.pl

Wtorek 12.15-14.00

Spik Zenon, dr inż. 119 (22) 234 79 27 zenon.spikpw.edu.pl Piątek 9:00
Strużewska-Krajewska Joanna, dr inż. 903 (22) 234 55 03 struzewskaipw.edu.pl poniedziałek 10-12 
Strzeszewski Michał, dr inż. 221 (22) 234 51 56 michal.strzeszewskipw.edu.pl terminy
Sudoł Mirosław, dr inż. 537 (22) 234 53 36 miroslaw.sudolpw.edu.pl piątek 10.00-11.00, sobota zjazdowa 14.00-15.00 
Szyłak-Szydłowski Mirosław, dr inż. 411 (22) 234 54 17 miroslaw.szydlowskipw.edu.pl Środa 10.15-12.00
Treichel Wiktor, dr inż. 606a (22) 234 59 51 wiktor.treichelpw.edu.pl

środa, 14:00-15:00

Trząski Adrian, dr inż. 131 (22) 234 52 79 adrian.trzaskilpw.edu.pl czwartek 13.00-14.00 
Wiszniewski Andrzej, dr inż. 204 (22) 234 75 06 andrzej.wiszniewskipw.edu.pl  Środa 9 -10
Witek Maciej, dr inż. 106a (22) 234 54 86 maciej.witekpw.edu.pl

Wtorek 15:15 - 16:00, (studia niestacjonarne)- soboty zjazdowe     14:15-15:00

Wrzosek Krzysztof, dr inż. 428 (22) 234 54 01 krzysztof.wrzosekpw.edu.pl

podziałek 10:00-10:30, Sobota (tylko w dni zjazdowe) 15:30-16:00

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator