Edukacja osób niepełnosprawnych

Zgodnie z prośbą Prorektora ds. studenckich zamieszczamy informator zawierający wskazówki  dydaktyczne dla nauczycieli w zakresie metod kształcenia osób niepełnosprawnych i technologii wspierających proces dydaktyczny. Informator ten został opracowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu DARe-learning. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem i do odwiedzenia strony programu: http://www.darelearning.eu/, na której znajdziecie Państwo więcej informacji dotyczących edukacji osób niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, iż wiedza zawarta w informatorze przyczyni się do lepszej komunikacji pomiędzy studentami z niepełnosprawnościami a wykładowcami, co w efekcie usprawni proces kształcenia oraz pozwoli dostrzec udział studentów niepełnosprawnych w tym procesie.

Ogólne strategie zachowania wykładowcy w kontakcie ze studentem z zaburzeniami psychicznymi

Postępowanie w sytuacjach trudnych z udziałem studentów z problemami emocjonalnymi

Wsparcie edukacyjne studentów z niepełnosprawnością słuchową

Wsparcie edukacyjne studentów z chorobami przewlekłymi

Wsparcie edukacyjne studentów z zaburzeniami mowy

Wsparcie edukacyjne studentów z dysleksją

Wsparcie edukacyjne studentów z zespołem Aspergera

Kontakt ze studentami z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator