Od września 2009 r. mamy do dyspozycji system obsługi nauczania na odległość - Moodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Jedną z najprostszych funkcji systemu jest udostępnianie materiałów dydaktycznych. Funkcję tę dotychczas spełniały statyczne strony sieciowe poszczególnych przedmiotów. Moodle ma jednak znacznie szersze możliwości, między innymi:

  • prowadzenie warsztatów, zdalne rozwiązywanie zadań, testy (quiz)
  • środki obsługi komunikacji między audytorium, a prowadzącym (czat i forum)
  • tworzenie, na użytek prowadzonego kursu, słowników
  • zarządzanie dostępem do zasobów kursu

Moodle jest bardzo popularnym systemem - w kraju stosują już go najrozmaitsze placówki edukacyjne, od szkół podstawowych po uczelnie wyższe.

Na sieci dostępne są bogate zasoby informacji, stąd też tworzenie instrukcji na użytek własny wydaje się niecelowe. Warto natomiast polecić pewien zestaw odsyłaczy do zasobów, od których warto rozpocząć swe pierwsze kroki przy tworzeniu kursów w systemie Moodle:

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator