Ochrona Środowiska

Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

Studia na kierunku Ochrona Środowiska prowadzone są w systemie dwustopniowym:

  • studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - dla osób po maturze, kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera,
  • studia II stopnia (magisterskie) - dla osób z dyplomem studiów pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem dyplomu magistra.

Informacje o programie i przebiegu studiów, bazie laboratoryjnej, wyposażeniu informacyjnym i technicznym oraz perspektywach zatrudnienia znajdują się na stronie kierunku http://os.is.pw.edu.pl.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator