Warunki rekrutacji na interdyscyplinarny kierunek Biogospodarka

Szczegółowe zasady przyjęć na I rok studiów przedstawione są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: www.zapisy.pw.edu.pl

Zapraszamy także do kontaktu z Biurem d.s. Przyjęć na Studia

— Gmach Główny PW p. 66, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

www.facebook.com/KandydaciPW

W procedurze rekrutacji na interdyscyplinarny kierunek studiów Biogospodarka
na I stopień studiów (inżynierski) kandydaci zgłaszają następujące przedmioty ze świadectwa maturalnego (w nawiasach podano odpowiadające tym przedmiotom współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych):

Kierunek Biogospodarka:

Matematyka (1,0) – przedmiot obowiązkowy,

Fizyka (1,0) – przedmiot do wyboru,

Chemia (1,0) – przedmiot do wyboru,

Biologia (1,0) – przedmiot do wyboru,

Informatyka (0,50) – przedmiot do wyboru,

Jęz. Obcy (0,25) – przedmiot obowiązkowy.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator