Informacje ogólne o studiach stacjonarnych pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim na interdyscyplinarnym kierunku Biogospodarka

Studia interdyscyplinarne Biogospodarka są prowadzone równolegle w trzech uczelniach: Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Studenci kształcą się przez trzy pierwsze semestry równolegle na każdej z uczelni macierzystych realizując ten sam program studiów. Semestry: 4, 5 i 6 są semestrami rotacyjnymi, na których studenci wspólnie kształcą się na jednej uczelni:

semestr 4 – Politechnika Łódzka,
semestr 5 – Politechnika Warszawska,
semestr 6 – Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Praktyki zawodowe studenci realizują po 6 semestrze.

Na semestr 7 studenci wracają do swoich uczelni macierzystych i tam, na semestrze 7 realizują pracę dyplomową.

 

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku Biogospodarka w Politechnice Warszawskiej będą uczestniczyli w zajęciach przez pierwsze trzy semestry oraz na semestrze 5 na następujących wydziałach:

-        Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
-        Wydział Chemiczny,
-        Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
-        Wydział Inżynierii Materiałowej.

Semestr 4 będzie realizowany w całości w Politechnice Łódzkiej, a semestr 6 – w Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka otrzymują dyplom inżynierski trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

       

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator