Co to jest Biogospodarka?

To nowa, interdyscyplinarna gałąź gospodarki którą można w dużym przybliżeniu określić jako zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług.

Gospodarka światowa zmienia kierunek swojego rozwoju w stronę intensyfikacji produkcji przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu surowców naturalnych, szerokim stosowaniu technologii sprzyjających ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Tendencje te muszą być wspierane przez rozwój biotechnologii zarówno w zakresie produkcji przemysłowej jak i w ochronie środowiska.

W 2012 roku Komisja Europejska przyjęła strategiczny dokument pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym nakreślono strategię i plan działań Unii Europejskiej do 2020 roku w zakresie zmiany dotychczasowej gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych. Jako priorytety wymieniono w tym dokumencie następujące zagadnienia:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
  • Prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
  • Zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych,
  • Łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich przez opracowanie systemów produkcyjnych o mniejszej emisji gazów cieplarnianych,
  • Tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator