Charakterystyka studiów magisterskich

Charakterystyka studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Biogospodarka prowadzonym przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany, o unikatowych celach i efektach kształcenia. Program kształcenia realizowany będzie w ramach porozumienia o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Łódzką i Politechniką Warszawską. W poszczególnych uczelniach wydziałami koordynującymi kształcenie
na tym kierunku są: PŁ – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, PW – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Należy podkreślić, że
w PW program będzie realizowany we współpracy z innymi Wydziałami, tj. Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz  Wydziałem Inżynierii Materiałowej, natomiast w PŁ we współpracy z Wydziałem Zarządzania
i Organizacji Produkcji. Każda z uczelni będzie prowadziła ściśle określoną specjalność, odpowiadającą obszarowi prowadzonej przez nią działalności naukowej:

  •  Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW – specjalność: Biogospodarka w Inżynierii Środowiska,
  •  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności – specjalność: Biotechnologia Przemysłowa w Biogospodarce.

Rekrutacja na każdą z wymienionych powyżej specjalności będzie prowadzona indywidualnie przez każdą z uczelni.

W programie studiów przewidziano następujące przedmioty kształcenia wspólnego dla obu specjalności: Ekologiczna ocena cyklu życia, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Przedsiębiorczość, Oceny środowiskowe w biogospodarce, Analityka biosurowców, Seminarium dyplomowe. Należy podkreślić, że Seminarium dyplomowe realizowane będzie jako cykl wspólnych spotkań studentów obu specjalności, podczas których będzie prezentowana i dyskutowana tematyka podjętych prac dyplomowych.

Biogospodarka jest nowym kierunkiem studiów, podejmującym zagadnienia związane ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami biomasy, bioenergetyką, wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy). W celu lepszego dostosowania absolwenta do rynku pracy w programie studiów uwzględniono nowe rozwiązania proponowane opracowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program studiów uwzględnia wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia, rozwijających kreatywność, umiejętności pracy w zespole (w tym kierowanie zespołem, organizacja pracy, motywacja i odpowiedzialność) oraz podnoszących świadomość związaną z odpowiedzialnością społeczną.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator