SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zapisy – rejestracja kandydatów

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia będą przyjmowane od 02 do 29 sierpnia 2019 r.

Wszyscy kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2019/2020, terminarz, opłaty za studia, badania lekarskie dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej PW

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

Składanie dokumentów

Zarejestrowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty niezwłocznie po dokonaniu opłaty re­krutacyjnej. Zarejestrowani kandydaci nie będą indywidualnie wzywani do składania dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów będzie się odbywać w tych samych terminach co przyjmowanie zapisów oraz do południa następnego dnia roboczego po zakończeniu zapisów. W przypadku ogłoszenia przedłużenia za­pisów na któryś z programów, przedłużony zostaje termin składania doku­mentów na ten program.

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni. Wysokość opłaty zostanie podana na stronie internetowej PW oraz, po zarejestrowaniu się, komunikatem na indywidualnych stronach kandydatów.

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta, różny dla każdego zgłoszenia, nadawany przez system na końcu procedury rejestracyjnej. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do ostatniego dnia zapisów. 

W tytule przelewu należy podać nazwisko wraz z numerem kandydata. 

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią opłaty pobrane od tych kandydatów aplikujących na studia, które nie zostały uruchomione.

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednic­twem poczty lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 30 listopada 2019 r. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z uzyskanym numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy również załączyć potwierdzenie dokonania wpłaty lub jego skan. 

Wykaz dokumentów

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (wykonane według zasad jak do dowodu osobistego o wymia­rach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Dostarczone fotografie powinny odpowiadać fotografii elektronicznej załado­wanej przez IRK.

Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone, za zgod­ność z oryginałem, przez przyjmujących dokumenty pracowników Komisji Oryginały zostaną zwrócone po potwierdzeniu. Należy też mieć przy sobie do­wód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w celu wyjaśnienia ewentualnych wąt­pliwości wynikłych np. z opóźnienia dotarcia na PW informacji o dokonanej wpłacie.

Osoby posiadające świadectwa dojrzałości lub ich odpowiedniki uzyskane poza polskim systemem edukacyjnym powinny zapoznać się z informacjami na temat wymaganych dokumentów, które przedstawione są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

Miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać:

  • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska pok. 6 przy ul. Nowowiejskiej  20 w Warszawie.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator