Zasady przyjęć na studia doktoranckie w r.a. 2014/2015

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 oraz form tych studiów.

Kierownik:
prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska


Opis studiów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) oraz niestacjonarne (płatne) studia doktoranckie. Studia przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Inżynieria Środowiska. Zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne realizowane są na bazie Indywidualnych Programów Studiów (IPS) obejmujących pracę naukową oraz zaliczenie grupy przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, jako niezbędnych do realizacji rozprawy doktorskiej
i uzyskania pozytywnych wyników egzaminów doktorskich. Ramy studiów i tryb rekrutacji określa regulamin, natomiast dobór przedmiotów oraz szczegółowy zakres badań i innych obowiązków doktoranta ustala kierownik studiów doktoranckich na podstawie rekomendacji opiekuna naukowego lub promotora pracy. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora.


Do otrzymania stopnia naukowego doktora wymagane są ponadto:
- pozytywne opinie recenzentów rozprawy wyznaczonych przez Radę Wydziału,
- pozytywne wyniki 3 egzaminów doktorskich,
- pozytywny wynik publicznej obrony rozprawy doktorskiej.


Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadaje Rada Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, biorąc pod uwagę poziom naukowy rozprawy doktorskiej, opinie promotora i recenzentów rozprawy, wyniki egzaminów doktorskich oraz przebieg publicznej obrony.


Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie. Termin składania podania o przyjęcie na studia oraz wymaganych dokumentów przypada  na przełom sierpnia i września. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w pierwszej połowie września.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów doktoranckich zapraszamy do skontaktowania się z potencjalnymi opiekunami, reprezentującymi zakres naukowy zgodny z ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów.


Informacje uzupełniające

  • Regulamin studiów doktoranckich w PW pobierz
  • Organizacja studiów doktoranckich na WIŚ PW pobierz

Opłaty

Opłata za studia niestacjonarne wynosi 4000 PLN za semestr. Opłatę można uiścić w całości przed rozpoczęciem studiów, lub dokonywać wpłat ratalnie, przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator