Akredytacja KAUT

W dniu 28.01.2019 r. kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych na okres od 2018/2019 do 2022/2023.

Akredytacja KAUT stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami kształcenia.

W ramach uzyskanej akredytacji KAUT kierunek Inżynieria Środowiska otrzymał także certyfikat EUR-ACEÒ Label przyznawany przez europejskie organizacje inżynierskie zrzeszone w European  Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Stowarzyszenie to zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów, takie jak:

Engineering Council (EngC) – Wielka Brytania,

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) – Francja,

Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI),

Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI),

The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z celów działalności stowarzyszenia ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE (European Accredited Engineer), czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie zasadami kształcenia. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z Procesem Bolońskim oraz opiera się o międzynarodowe zasady jakości kształcenia zatwierdzone w Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wraz z dyplomem ukończenia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na I i II stopniu kształcenia otrzymują certyfikat europejski EUR-ACEÒ potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów.

 

Certyfikat dla studiów inżynierskich

Certyfikat dla studiów magisterskich

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator