Kandydaci

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, podobnie jak w większości najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, studia prowadzone są w systemie trójstopniowym:

  • pierwszego stopnia - studia inżynierskie dla osób po maturze
  • drugiego stopnia - studia magisterskie dla osób z dyplomem studiów pierwszego stopnia
  • trzeciego stopnia - studia doktoranckie dla osób z dyplomem magistra.

Pobierz informator (wersja polska)

Pobierz informator (wersja angielska)

Kandydaci przyjmowani są na trzy kierunki studiów: Ochrona Środowiska (stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia),  Inżynieria Środowiska (stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia) oraz Biogospodarka (studia pierwszego i drugiego stopnia). Na stronie http://os.is.pw.edu.pl znajdują się podstawowe informacje na temat kierunku: Ochrona Środowiska, m.in. dotyczące rekrutacji i oferty dydaktycznej.

Na kierunku Inżynieria Środowiska Wydział oferuje również studia stacjonarne inżynierskie (BSc Eng) i magisterskie (MSc) prowadzone w języku angielskim.

Wydział daje ponadto szeroki wybór specjalistycznych studiów podyplomowych w zakresie Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej (nazywanej dawniej studiami dziennymi) oraz niestacjonarnej w trybie zaocznym.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator