Zarządzenia Dziekana - rok 2018

1/2018   z dnia 16.05.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2/2018   z dnia 16.05.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

3/2017   z dnia 16.05.2018r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.

4/2017   z dnia 15.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018.

5/2018  z dnia 22.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator