Zarządzenia Dziekana - rok 2018

1/2018   z dnia 16.05.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2/2018   z dnia 16.05.2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

3/2017   z dnia 16.05.2018r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.

4/2017   z dnia 15.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018.

5/2018  z dnia 22.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

6/2018 z dnia 6.09.2018r. w sprawie odwołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

7/2018 z dnia 6.09.2018r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

8/2018 z dnia 7.09.2018r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

9/2018 z dnia 7.09.2018r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

10/2018 z dnia 25.09.2018r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

11/2018 z dnia 25.09.2018r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

12/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie ustalenia progu punktowego uprawniającego do pobierania stypendium doktoranckiego przez uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW w roku akad. 2018/2019.

13/2018 z dnia 4.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akad. 2018/2019.

14/2018 z dnia 27.11.2018r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i trybu postępowania przy archiwizacji dokumentów z zakresu zamówień publicznych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator