Zarządzenia Dziekana - rok 2017

1/2017   z dnia 12.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2/2017   z dnia 12.05.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

3/2017   z dnia 15.05.2017r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.

4/2017   z dnia 15.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018.

5/2017  z dnia 05.09.2017r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

6/2017  z dnia 05.09.2017r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacj9onarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

7/2017 z dnia 15.09.2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

8/2017  z dnia 22.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

9/2017 z dnia 22.09.2017r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środ0owiska Politechniki Warszawskiej.

10/2017 z dnia 05.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akademicki 2017/2018.

11/2017  z dnia 17.10.2017r. w sprawie zmiany systemów i rozkładu czasu pracy.

12/2017  z dnia 17.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

13/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie formy, zakresu i trybu ankietyzacji procesu dydaktycznego na Wydziale IBHiIŚ w roku akademickim 2017/2018.

14/2017 z dnia 07.12.2017r. w sprawie wytycznych do zasad prowadzenia przewodów doktorskich w oparciu o cykl publikacji.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator