Zarządzenia Dziekana - rok 2015

1/2015 z dnia 2.02.2015r. w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia.

2/2015 z dnia 23.03.2015r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku.

3/2015 z dnia 14.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2015/2016.

4/2015 z dnia 30.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich oraz o stypendia dla doktorantów, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

5/2015 z dnia 30.04.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

6/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

7/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

8/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

9/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

10/2015 z dnia 1.10.2015r. w sprawie odwołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

11/2015 z dnia 1.10.2015r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

12/2015 z dnia 2.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów.

13/2015 z dnia 2.10.2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator