Zarządzenia Dziekana - rok 2012

1/2012 z dnia 5.01.2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2/2012 z dnia 5.01.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o stypendia z dotacji na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

3/2012 z dnia 23.05.2012r. w sprawie powołania Zespołu Statystyki i Badań Zdalnych Środowiska w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska.

4/2012 z dnia 19.06.2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty doktorskie i habilitacyjne Dziekana Wydziału oraz stypendia dla uczestników studiów doktoranckich finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

5/2012 z dnia 10.07.2012r. w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

6/2012 z dnia 1.09.2012r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Dziekana i Prodziekanów.

7/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

8/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie kryterium zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

9/2012 z dnia 24.09.2012r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

10/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej do oceny wniosków o przyznawanie stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

11/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

12/2012 z dnia 1.10.2012r. w sprawie odwołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

13/2012 z dnia 1.10.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

14/2012 z dnia 4.10.2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów.

15/2012 z dnia 4.10.2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.

16/2012 z dnia 4.10.2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

17/2012 z dnia 4.10.2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

18/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. Kształcenia.

19/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań, Nagród i Odznaczeń.

20/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw Praktyk.

21/2012 z dnia 19.10.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. inwentaryzacji pomieszczeń na Wydziale.

22/2012 z dnia 22.10.2012r. w sprawie powołania opiekuna studentów I roku studiów.

23/2012 z dnia 22.10.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

24/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw Zamówień publicznych.

25/2012 z dnia 21.11.2012r. w sprawie powołania Zespołów dydaktyczno badawczych w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska WIŚ.

26/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie formy, zakresu i trybu ankietyzacji procesu dydaktycznego na Wydziale IŚ w roku akademickim 2012/2013.

27/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

28/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

29/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

30/2012 z dnia 26.11.2012r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych.

31/2012 z dnia 30.11.2012r. w sprawie jednostek organizacyjnych administracji Wydziału Inżynierii Środowiska.

32/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw studiów anglojęzycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

33/2012 z dnia 14.12.2012r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator