Zarządzenia Dziekana - rok 2019

1/2019   z dnia 29.01.2019r. zmieniające zarządzenie nr 20/2016 Dziekana WIBHIŚ z dnia 27 września 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. Badań, Nagród i Odznaczeń.

2/2019   z dnia 25.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Studentów na rok akad. 2018/2019.

3/2019   z dnia 24.04.2019r. w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana do spraw studiów na kierunku kształcenia Ochrona Środowiska.

4/2019   z dnia 11.06.2019r. w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy dla pracowników administracji Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w dniach 11 – 14 czerwca 2019r.

5/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy dla pracowników administracji Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w dniach 25 – 26 czerwca 2019r.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator