Uchwały Rady Wydziału - rok 2018

1/2018    z dnia 23.01.2018r. w sprawie uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych Pani Ganny Vaskivskiej w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury z równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych II stopnia  na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja obszar kształcenia – nauki techniczne profil kształcenia – ogólnoakademicki i tytułem zawodowym magistra inżyniera.

2/2018  z dnia 23.01.2018r. w sprawie nadania dr Dorocie Mirosław-Świątek stopnia naukowego doktora habilitowanego.

3/2018  z dnia 23.01.2018r. w sprawie nadani mgr inż.. Dorocie Bełkowskiej-Wołoczko stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – ochrona powietrza.

4/2018   z dnia 20.02.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Kawki.

5/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 3 kwietnia 2018r. do 30 marca 2019r.

6/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie uzupełnienia listy osób upoważnionych do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

7/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Marzeny Rachwał w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

8/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Marzeny Rachwał w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

9/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Jendrzejewskiej.

10/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Kossakowskiej.

11/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Macieja Jefimowa.

12/2018   z dnia 20.03.2018r. w sprawie nadanie mgr inż. Michałowi Kubrakowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – hydraulika.

13/2018   z dnia 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Koelblen.

14/2018   z dnia 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Jakuba Pulki.

15/2018   z dnia 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Koryckiego.

16/2018   z dnia 17.04.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Garlickiej.

17/2018   z dnia 17.04.2018r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Garlickiej.

18/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2017 roku.

19/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki.

20/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia na mianowanie na czas nieokreślony.

21/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia.

22/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Pawła Falacińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

23/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pawła Falacińskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

24/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Kossakowskiej.

25/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Koryckiego.

26/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Damiana Zasiny.

27/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Paoli Poretta-Tomaszewskiej.

28/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Misiołek.

29/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Misiołek.

30/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Benona Minczyńskiego.

31/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Grzegorza Dysia.

32/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Sasa.

33/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Kołakowskiej.

34/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Zygmunt-Ogrodnik.

35/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Pawlaka.

36/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Wilka.

37/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Sylwii Brzezińskiej.

38/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wojciecha Trappa.

39/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Roberta Rydza-Mościckiego.

40/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Chojnowskiej.

41/2018   z dnia 22.05.2018r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry Arcipowskiej.

42/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na rok 2018.

43/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2018/2019.

44/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska na specjalności COWiG i na studiach niestacjonarnych II stopnia na specjalności IK.

45/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie utworzenia i uruchomienia Studiów Podyplomowych.

46/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska.

47/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych.

48/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Ryszarda Kosierba w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

49/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marii Markiewicz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

50/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marii Markiewicz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

51/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Rafała Porowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

52/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Rafała Porowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

53/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie nadania mgr inż. Annie Gayer stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – zarządzanie ochroną środowiska.

54/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie nadania mgr Natalii Jendrzejewskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – biologia środowiska.

55/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Pawła Gilewskiego i wyznaczenia promotora.

56/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bernadetty Kaźmierczak i wyznaczenia promotora.

57/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kacpra Ogłodzińskiego.

58/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Kacpra Ogłodzińskiego.

59/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Sobieraja.

60/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Sobieraja.

61/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Niccolo Isoli.

62/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Matula.

63/2018   z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła Stańczaka.

64/2018          z dnia 26.06.2018r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wiśniewskiej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator