Uchwały Rady Wydziału - rok 2017

1/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej dokumentacji programu kształcenia dla studiów stopnia pierwszego i drugiego o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Środowiska.

2/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

3/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze 0,5 etatu.

4/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Zimnocha w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

5/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Mirosława Zimnocha w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

6/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie zmiany nazwy i Regulaminu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z udziałem ludzi jako osób badanych.

7/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

8/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Monice Załęskiej-Radziwiłł – prof. PW.

9/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie nadania dr inż. Sebastianowi Borowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

10/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Lecha Gawucia.

11/2017 z dnia 21.02.2017r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Rudzkiego i wyznaczenia promotora.

12/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie uaktualnienia Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia.

13/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 3 kwietnia 2017r. do 30 marca 2018r.

14/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Wilińskiego.

15/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wawer.

16/2017 z dnia 21.03.2017r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Witolda Jawańskiego.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator