Uchwały Rady Wydziału - rok 2019

1/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku polskim na kierunku Biogospodarka o specjalności Biogospodarka w Inżynierii Środowiska w związku z realizacją zadania nr 20 w ramach projektu NERW PW.

2/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Barbarze Tchórzewskiej-Cieślak, prof. PRz.

3/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Malesińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

4/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postepowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Malesińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

5/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Szyłak-Szydłowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

6/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postepowaniu habilitacyjnym dr inż. Mirosława Szyłak-Szydłowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

7/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Adama Zagubień w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

8/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postepowaniu habilitacyjnym dr inż. Adama Zagubień w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

9/2019     z dnia 29.01.2019r. w sprawie nadania dr inż. Marii Markiewicz stopnia naukowego doktora habilitowanego.

10/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie nadania dr inż. Rafałowi Porowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

11/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie nadania dr inż. Joannie Strużewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego.

12/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie nadania mgr inż. Monice Łożyńskiej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERII ŚRODOWISKA Specjalność – chemia środowiska.

13/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Piotra Uścinowicza.

14/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Śniegockiego.

15/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

16/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

17/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

18/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

19/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

20/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

21/2019   z dnia 29.01.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

22/2019   z dnia 19.02.2019r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Inżynieria Gazownictwa”.

23/2019   z dnia 19.02.2019r. w sprawie zmiany warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy.

24/2019   z dnia 19.02.2019r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Barbarze Tchórzewskiej-Cieślak, prof. PRz.

25/2019   z dnia 19.02.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Piotrowi Koszelnikowi, prof. PRz.

26/2019   z dnia 19.02.2019r. w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. inż. Mariana Kwietniewskiego na członka Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

27/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dziedzin i dyscyplin naukowych.

28/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim o specjalności Environmental Engineering oraz drugiego stopnia o specjalności Environmental Protection Engineering prowadzonych w języku angielskim na kierunku Inżynieria Środowiska w związku z realizacją zadania nr 21 w ramach Projektu NERW PW.

29/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku polskim na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo w związku z realizacją zadania nr 19 w ramach Projektu NERW PW.

30/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 marca 2020r.

31/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie poparcia starań o umieszczenia miesięcznika „Gospodarka Wodna” w wykazie czasopism przygotowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

32/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ze stanowiska profesora uczelni na stanowisko profesora.

33/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ze stanowiska adiunkta na stanowisko profesora.

34/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Andrzejowi Białowcowi, prof. UPWr.

35/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Piotrowi Koszelnikowi, prof. PRz.

36/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Lechowi Łobockiemu, prof. PW.

37/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie nadania dr inż. Pawłowi Ogrodnikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego.

38/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Adriana Baranowskiego.

39/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Adriana Baranowskiego.

40/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Adama Jaroszka.

41/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Adama Jaroszka.

42/2019   z dnia 19.03.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Dominika Rogalskiego i wyznaczenia promotora.

43/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok ak. 2018/2019.

44/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni.

45/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas określony.

46/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia Kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Lechowi Łobockiemu, prof. PW.

47/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Adama Krasuskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

48/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Adama Krasuskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

49/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie nadania mgr inż. Damianowi Zasinie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność – statystyka środowiska.

50/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jacka Ciborskiego i wyznaczenia promotora.

51/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Krysiaka.

52/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Krysiaka.

53/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karola Wojtkowskiego.

54/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Wojtkowskiego.

55/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Andrzeja Żero.

56/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marleny Ziomackiej i wyznaczenia promotora.

57/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Damiana Komara.

58/2019   z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Damiana Komara.

59/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Dziekana z działalności Wydziału w 2018 roku.

60/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie zatrudnienia na czas nieokreślony.

61/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr Krystynie Niesiobędzkiej.

62/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Piotra Marcinowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

63/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Piotra Marcinowskiego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

64/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Marty Chludzińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

65/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marty Chludzińskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

66/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Apoloniusza Kodury w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

67/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Apoloniusza Kodury w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

68/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Logi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

69/2019   z dnia 21.05.2019r. w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Logi w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

70/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na rok 2019.

71/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie programu kształcenia dla studiów doktoranckich rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

72/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku polskim na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja w związku z realizacją zadania nr 19 w ramach Projektu NERW PW.

73/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku polskim na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Inżynieria Gazownicza w związku z realizacją zadania nr 19 w ramach Projektu NERW PW.

74/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska na specjalności Ekoinżynieria.

75/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wprowadzenia do programu kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia o specjalności Environment Protection Engineering prowadzonych w języku angielskim na kierunku Inżynieria Środowiska w związku z realizacją zadania nr 21 w ramach Projektu NERW PW.

76/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dla studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na okres od 1 kwietnia 2019r. do 30 marca 2020r.

77/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych Pana Oleksii Radchenko w Uniwersytecie Narodowym „Politechnika Lwowska” za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja obszar kształcenia – nauki techniczne profil kształcenia – ogólnoakademicki i tytułem zawodowym magistra inżyniera.

78/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.

79/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Uzdatnianie Wody, Oczyszczanie Ścieków i Unieszkodliwianie Odpadów”.

80/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zaopiniowania kandydatury do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Podyplomowych „Klimatyzacja i Chłodnictwo”.

81/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni.

82/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy.

83/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego.

84/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dydaktycznego.

85/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

86/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku o obniżenie pensum dydaktycznego w r. ak. 2019/2020.

87/2019   z dnia 25.06.2019r. w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Barbarze Tchórzewskiej-Cieślak, prof. PRz.

88/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Machowskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

89/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Machowskiej w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

90/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Zwarycz-Makles w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

91/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Zwarycz-Makles w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

92/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Jerzego Greli w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

93/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jerzego Greli w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

94/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Macieja Witka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

95/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Macieja Witka w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

96/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Kwestarz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

97/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenie trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Kwestarz w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska.

98/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie nadania mgr inż. Łukaszowi Szarkowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA specjalności – Inżynieria Wodna.

99/2019   z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Sobieraja.

100/2019        z dnia 25.06.2019r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Sytek-Szmeichel.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator