Rada wydziału

TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

w roku akademickim 2019/2020

 

22 października

19 listopada

17 grudnia

28 stycznia

25 lutego

24 marca

21 kwietnia

19 maja

16 czerwca

7 lipca

15 września

2019r.

2019r.

2019r.

2020r.

2020r.

2020r.

2020r.

2020r.

2020r.

2020r.

2020r.

 

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

DZIEKAN

dr hab. inż. Andrzej KULIG, prof. uczelni

PRODZIEKANI

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. Ewa KARWOWSKA
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA
prof. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
dr hab. inż. Artur BADYDA, prof. uczelni
dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ, prof. uczelni
dr hab. inż. Joanna STRUŻEWSKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Jan WINTER, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA, prof. uczelni
dr hab. inż. Bernard ZAWADA, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ, prof. uczelni
dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI
dr hab. inż.  Agnieszka MALESIŃSKA
dr hab. inż. Maria MARKIEWICZ
dr hab. Krystyna NIESIOBĘDZKA
dr hab. inż. Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI
dr hab. inż. Ferdinand UILHOORN
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Albert BALCERZAK
Marianna BIAŁEK
Natalia GROCHOWSKA
Wiktoria FILISIŃSKA
Bartosz KUBICKI
Anna TACIAK
Aleksandra ZIELIŃSKA
Michał ZIELIŃSKI

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Bartosz BEDNARZ

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator