Rada wydziału

TERMINARZ POSIEDZEŃ

RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

w roku akademickim 2016/2017

 

25 października

22 listopada

20 grudnia

24 stycznia

21 lutego

21 marca

25 kwietnia

23 maja

20 czerwca

19 września

2016r.

2016r.

2016r.

2017r.

2017r.

2017r.

2017r.

2017r.

2017r.

2017r.

 

SKŁAD RADY WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

DZIEKAN

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA

PRODZIEKANI

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KULIG – Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki
dr inż. Jarosław CHUDZICKI - Prodziekan ds. Studiów
dr inż. Apoloniusz KODURA - Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Agnieszka MACHOWSKA - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych

PROFESOROWIE I DOKTORZY HABILITOWANI

prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI
prof. dr hab. inż. Marek MITOSEK
prof. dr hab. inż. Marek NAWALANY
prof. dr hab. inż. Katarzyna JUDA-REZLER
prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI
prof. dr hab. inż. Marian ROSIŃSKI
prof. dr hab. inż. Jarosław ZAWADZKI
prof. nzw. dr hab. inż. Anna BOGDAN
prof. nzw. dr hab. inż. Maciej CHACZYKOWSKI
prof. nzw. dr hab. Ewa KARWOWSKA
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej KRASZEWSKI
prof. nzw. dr hab. inż. Lech ŁOBOCKI
prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta PODEDWORNA
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł POPIELSKI
prof. nzw. dr hab. inż. Jan WINTER
prof. nzw. dr hab. Małgorzata WOJTKOWSKA
prof. nzw. dr hab. Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
prof. nzw. dr hab. inż. Bernard ZAWADA
dr hab. inż. Artur BADYDA
dr hab. inż. Adam MUSZYŃSKI
dr hab. inż. Agnieszka PUSZ
dr hab. inż. Agnieszka TABERNACKA
dr hab. inż. Ryszard ZWIERZCHOWSKI
dr hab. inż. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ


POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Maciej CHORZELSKI
dr inż. Jerzy SOWA
dr inż. Wiktor TREICHEL

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Waldemar SANDER
mgr inż. Monika SOŁOWIEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Agata ADAMCZYK
Monika BIAŁEK
Joanna BUJALSKA
Michał DEJA
Kamil KRÓLAK
Marcin KUŹMIŃSKI
Weronika TOŚ
Tomasz ZAPIEC

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Dominika MUCHA

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator