Decyzje Dziekana - rok 2018

1/2018   z dnia 21.03.2018r. w sprawie przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich na Wydziale IBHiIŚ PW w roku 2018.

2/2018   z dnia 4.06.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kierowania Katedrą Ochrony i Kształtowania Środowiska.

3/2018             z dnia 7.06.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej.

4/2018   z dnia 28.08.2018r. w sprawie wysokości środków finansowych przekazanych w roku 2018 na rzecz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

5/2018             z dnia 10.12.2018r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator