Decyzje Dziekana - rok 2017

1/2017   z dnia 24.04.2017r. w wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

2/2017   z dnia 19.05.2017r. w sprawie wysokości środków finansowych przekazanych w roku 2017 na rzecz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

3/2017  z dnia 8.09.2017r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

4/2017 z dnia 04.12.2017r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator