Decyzje Dziekana - rok 2016

1/2016   z dnia 14.01.2016r. w sprawie utajnienia pracy dyplomowej.

2/2016   z dnia 4.07.2016r. w sprawie dnia wolnego od pracy.

3/2016   z dnia 21.09.2016r. w sprawie przyznania godziny dydaktycznej za recenzję pracy dyplomowej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii środowiska w roku akad. 2016/2017.

4/2016   z dnia 10.10.2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

5/2016   z dnia 10.10.2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw Informatyki oraz do spraw Kontaktów z Centrum Informatyzacji PW.

6/2016   z dnia 10.10.2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw funduszy strukturalnych oraz projektów realizowanych na Wydziale.

7/2016  z dnia 22.11.2016r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

8/2016   z dnia 14.12.2016r. w sprawie powołania kierunkowych komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się.

9/2016   z dnia 14.12.2016r. w sprawie powołania kierunkowych pełnomocników ds. potwierdzania efektów uczenia się.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator