Decyzje Dziekana - rok 2013

1/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

2/2013 z dnia 11.09.2013r. w sprawie przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich na Wydziale IŚ PW w roku 2013.

3/2013 z dnia 23.09.2013r. w sprawie ustalenia okresu na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

4/2013 z dnia 10.10.2013r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. funduszy strukturalnych oraz projektów realizowanych na Wydziale.

5/2013 z dnia 06.12.2013r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator